దుఃఖ విముక్తి

You may also like...

4 Responses

 1. TVS SASTRY says:

  చాలా బాగుందండీ!

 2. Dr. Tangirala . MeeraSubrahmanyam says:

  Nissabdamu,ekanthamu manishiki manchi mitrulu. Kavitha bavundi.

 3. రమా సుందరి,విజయవాడ says:

  కవిత చాలా లోతుగా, తాత్వికంగా చాలా బాగుంది

 4. రమా సుందరి,విజయవాడ says:

  కవిత చాలా లోతుగా, తాత్వికంగా చాలా బాగుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *