బహుజన సమీకరణకు ‘సమూహం’

You may also like...

2 Responses

  1. Sudheer says:

    Mari vrmuka badda kammalu .. kaapulu … Reddilu …. Brahmalu …. Evaru ….

  2. Ravikumar says:

    చాలా మంచి వ్యాసం. అభినందనలు జ్వలిత గారు
    డాక్టర్ నూకతోటి రవికుమార్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *