భూరితాత

You may also like...

9 Responses

 1. Satish says:

  Very inspiring

 2. Dr. Tangirala . MeeraSubrahmanyam says:

  Prathi oollo oka Bhuri thatha vunte chalu. Inspiring story Lakshmi garu.

 3. Surekha says:

  Dear Lakshmi! Excellent loved every bit of it..your story line made me sit and read the entire story till the end..feel good buddy..would wait for ur next story

 4. Prasad Patsa says:

  Chala andam ga allaru laksksmi Boorithatha katha ni….. Godavari jilla maandalikam spastam ga undi mee raatha lo… anthya baagam adbutham….

 5. Jyothi Devarakonda says:

  Beautiful.. memu kooda moodu daabala veedhilone vundevallam.. bhoori sasthry gari inti varnana, aayana gurinchi.. chaala bavundi… nenu emotional ayipoyanu..ee story chadivi.
  Keep it up!!

 6. Murugan says:

  Excellent story ….great inspiration…

 7. Srikanth Gattugari says:

  Excellent Lakshmi..very nice story

 8. చాలా బావుంది లక్ష్మి గారు

Leave a Reply to Satish Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *