మా వదిన మంచితనం- నా మెతకతనం..

You may also like...

3 Responses

  1. Very good and impressive.

  2. Maalika patrika only digital enaa?.chaala bagunnai articles.

  3. Adbhutham…. Ayina vaallu telivitetalto amaayakulani mosam chesthuu Ela gelichestaaro chuupinchaaru…. Entha Manchi Katha Idi….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *