మా వదిన మంచితనం- నా మెతకతనం..

You may also like...

1 Response

  1. Adbhutham…. Ayina vaallu telivitetalto amaayakulani mosam chesthuu Ela gelichestaaro chuupinchaaru…. Entha Manchi Katha Idi….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *