21-వ శతాబ్దంలోవికటకవి – 1

You may also like...

7 Responses

 1. Ravindranath says:

  Kishore superb. I am wondering why you chose to hide this talent of a poet-writer in our college days I am sure it was in you always.

 2. Vyas says:

  Hi SRINIVAS KISHORE CHALA BAGINDI.I ENJOYED IT FULLY. GOWRI DELHI NUCHI VACHINDI. VASANTHAKI AND GOWRI CHALA BAGA NACCHINDI

 3. Umadevi Jandhyala says:

  చాలా బావుంది తమ్ముడూ
  అయితే 15 వశతాబ్దిలో రాయలవారే రాణీ గారిమీద నిద్రలో కాలు తగిలిందని , ( అదీ రాణీ గారి
  కాళ్ళ వైపు తానే పడుకొని ) అలిగి నందుకే పారిజాతాపహరణం కావ్యం తిమ్మనగారిచే రాణీవారు
  రాయించి అలకతీర్చారు .
  తప్పుతమదైన వేళన
  యొప్పరు మగవా రదేమియుచితం బనఘా
  చెప్పుము మీరా యలకని
  దెప్పెను నవ్వుచు తిరుమల దేవియు భర్తన్ !

 4. GV Rama Rao says:

  Excellent. I like the way Ramakrishna had diffused the situation fast. You must thank the Vikatakavi for saving you from the wrath of the ladies and labelling you as a MCP. Here is wishing more strength to your funny bone and conveying best wishes to your family.

 5. శ్రీనివాసరావు says:

  చాలా బాగుంది కిషోర్ గారు !

 6. Uma says:

  చాలా బాగుంది
  ఉమ

 1. August 1, 2017

  […] మంచితనం – నా మెతకతనం 9. రక్షా బంధనం 10. 21వ శతాబ్దంలో వికటకవి 11. అత్తాకోడళ్ల సంవాదం –  వామ్మో 12. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *