ఎందరో మహానుభావులు 1. రావు బాలసరస్వతి

You may also like...

3 Responses

  1. mala says:

    ఇన్తర్వ్యూ బాగుంది. రావు బాల సరస్వతి నా అభిమాన గాయని . ఆవిడ పాడిన బంగారు పాపాయి బహుమతులు పొందాలి నాకు చాలా ఇష్టం. నేనూ పుట్టినప్పుడు మా అమ్మ , మా అత్తయ్య నన్ను ఎత్తుకొని ఈ పాట పాడేవారట. ఇప్పటి కీ మా ఇంట్లో కొత్తగా పుట్టిన పాపాయికి ఈ పాట పాడుతాము 🙂

  2. rama sundari says:

    విలక్షణమైన గానం. వింటుంటే మనసుకి హాయిగా ఉండేది.

  3. భవాని తురగా says:

    ఎటువంటి అవార్డు రాకపోవడం బాధాకరం.ఇంటర్వ్యూ చాలా బావుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *