ఎందరో మహానుభావులు – గరికపాటి నరసింహారావు

You may also like...

2 Responses

  1. ఎమ్మెస్వీ గంగరాజు says:

    వారివి కొన్ని శతావధాన అష్టావధానాలలో నేనో పృచ్ఛకునిగా పాల్గొనడం నా అదృష్టం గా భావిస్తున్నాను. ఈ మధ్యనే శ్రీకాకుళం లో జరిగిన వారి శతావధానంలో సమస్య, వర్ణన అంశాలలో పృచ్ఛకునిగా పాల్గొని వారి ధారణా పాటవాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించి ముగ్ధుణ్ణయ్యాను.

  2. mannemsarada says:

    ప్రముఖ కవి పండితులు అవధాని శ్రీ శ్రీ శ్రీ గరికిపాటివారి ఇంటర్వ్యూ అత్యద్భుతంగా వుంది .నా అభిమాన పండితుల వారినుండి తెలియని అనేకానేక విషయాలని విశాలిపేరి చక్కగా రాబట్టి మాకు తెలియజేయడం ముదావహం .వారికి మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *