బ్రహ్మలిఖితం 12

You may also like...

1 Response

  1. padmaja says:

    సీరియల్ చాలా ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది..సముద్రం గురించి భలే వర్ణించారు(ప్రత్యూషంలో వేదాంతిలా, సూర్యోదయం తర్వాత చైతన్యం నింపుకొని కళకళల్లాడే మనిషిలా పది గంటల తర్వాత శ్రమజీవిలా మిట్టమధ్యహ్నం అన్యాయాన్ని చూసి సహించలేని తీవ్రవాదిలా, సాయంత్రం కల్లాకపటమెరుగని పసిపాపలా అర్ధరాత్రి అన్యాయానికి బలయి ఘోషించే స్త్రీమూర్తిలా, పలకకుండానే ఎన్నో భావాల్ని ప్రస్ఫుటం చేసే శక్తి సముద్రానికి మాత్రమే వుందని)..తరువాయి భాగం కోసం నిరీక్షిస్తూ ఉంటాము!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *