జి. యస్. హాస్యకథలు / వదినగారి కథలు

You may also like...

2 Responses

  1. G.S.Lakshmi says:

    నా పుస్తకానికి చక్కటి సమీక్ష రాసినందుకు మీకూ, ప్రచురించిన జ్యోతికి ధన్యవాదాలు..

  1. January 10, 2018

    […] 42 05. మనసు గాయం మానేనా 06. బ్రిడ్జ్ 07. జి.యస్ హాస్యకథలు 08. తుషార మాలిక సమీక్ష 09. అన్నమయ్య […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *