కొత్త చీర

You may also like...

4 Responses

 1. ధన్యవాదాలు !!

 2. ఎంతందంగా రాశారండీ… ఆ స్థాయి అనే సాహసం చేయను కానీ… శ్రీపాద వారు గుర్తుకొచ్చేలా చేశారు.

 3. Indira says:

  Telsina vallevaro okaru sync avutunnaru characters
  Chala bavundi

 4. రాజేశ్వరి says:

  హ హ ,
  బాలేవుందండి చీర పురాణం.అది ఎవరికి చేరాలొ వాళ్ళకే చేరింది.
  రాజేశ్వరి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *