బ్రహ్మలిఖితం – 17

You may also like...

2 Responses

  1. Geetha Gaddam says:

    Chala bagundi. Mundu bagalu chadawaledu. Avi kuda Ela chadawalo chebite chaduvuta Sarada.

  2. బావుంది…విఠలాచార్య సినిమా చూస్తున్న అనుభూతి వచ్చింది.
    అభినందనలు శారదా గారూ..తరువాయి భాగం కోసం ఎదురుచూస్తూ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *