మత్తు వదలరా

రచన: కొసరాజు కృష్ణప్రసాద్

పరుచుకున్న చీకటి,
ప్రయాసతో గర్భిణి,
పర్లాంగులో ఆసుపత్రి,
మధ్యలో మద్యం షాపు!

మత్తులో మందు బాబులు,
వళ్లు తెలియని కామాంధులు,
మఱ్ఱెల మధ్య మానభంగం,
ఆక్రందనాల అమావాస!

మద్యం షాపులో కాసుల గలగల,
మానభంగమై బాధిత విలవిల,
మద్యం డబ్బుతో నిండెను ఖజానా,
బాధితకందెను పరిహార నజరానా!

మారే ప్రభుత్వాలు, మారని ఆలోచనలు,
ఖజానాపై దృష్టి జాస్తి, గోడుపై మాత్రం నాస్తి.
మద్యంతో వచ్చిన డబ్బుతో ఆరోగ్య, సంక్షేమ పథకాలా?!
ఇది కొనితెచ్చుకున్న దౌర్భాగ్యం.

మార్పు కోరు, మార్పుకై చెయ్యి పోరు,
కానీ, ముందు నువ్వూ మారు!

Leave a Comment