సుచి

You may also like...

6 Responses

 1. V Bala Murthy says:

  Chaalaa sphoorti daayakamgaa undi! Ila prathi vaaLLu alochostE ee samasya ku parishkaaram doraka vachhu. Abhinandanalu Lakshmi garu!

 2. Lakshmi Raghava says:

  Thappakunda cheyyandi. Naaku chaalaa santhosaham.

 3. Lakshmi Raghava says:

  Thappakunda cheyyandi. Naaku chala santosham Sandhya garu

 4. అమ్మా! ధన్యవాదములు ఈ కధని పురే కి టాగ్ చేసుకుంటాము . దయచేసి అనుమతి నివ్వండి .
  Sandhya go

 5. అమ్మా! ధన్యవాదములు ఈ కధని పురే కి టాగ్ చేసుకుంటాము . దయచేసి అనుమతి నివ్వండి .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *