కంభంపాటి కథలు.. ‘జానకి’ ఫోన్’ తీసింది

You may also like...

3 Responses

 1. మీనాక్షి says:

  Hahaha
  మూవీస్ పాడు చేస్తున్నాయి ఆడవారిని ప్రెగ్నెంట్ అవ్వగానే అత్త వారిట్లో అందరూ అందలం ఎక్కించినట్లు కాస్త అన్నం పెట్టగానే పని వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ ఊరికే పని చేసినట్టు నిజ జీవితం లో రెండు పొరపాటున కూడా జరగవు
  పని వాళ్ళు కూడా అమ్మల గూర్చి ఎంత chendalanga మాట్లాడు కుంటారో ఎపుడైనా విన్నారా మేము విన్నాం
  ఇద్దరు ఇద్దరే

 2. శ్రీధర్ చౌడారపు says:

  ఆఖరిలైను పంచ్ చాలా హృదయవిదారకంగా ఉంది. ఐడోన్ట్ లైక్ ఇట్… సారీ యూ ద రైటర్

 1. August 1, 2018

  […] బ్రహ్మలిఖితం – 20 5. రెండో జీవితం – 6 6. కంభంపాటి కథలు – జానకి ఫోన్ తీసింది 7. కలియుగ వామనుడు –  8 8. ఆచరణ కావాలి 9. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *