“సరికొత్త వేకువ” – “మానవత్వాన్ని ప్రతిబింబించే కోసూరి కథలు”

You may also like...

1 Response

  1. Uma B Kosuri says:

    మంథా భానుమతి గారికి, నమస్సులు… పుస్తక సమీక్షకి హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు. మీ వంటి ప్రముఖ రచయిత్రి కూడా నా రచన చదవడమే కాక లోతైన విశ్లేషణ అందించడం ఆనందంగా ఉంది.. నా మొదటి కథానిక ‘ముళ్ళగులాబి’ , ‘విదేశీ కోడలు’ కథాసంపుటి నుండి నేటి ‘సరికొత్త వేకువ’ వరకు … మీ స్పందన, విశ్లేషణ నాకు అమూల్యమైనవే.
    పుస్తక సమీక్ష ప్రచురించిన ‘మాలిక’ పత్రికకి, జ్యోతి వలబోజు గారికి ధన్యవాదాలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *