గిలకమ్మ కథలు – గిలకమ్మ పందేరం. ఆహా..! ఏమి యవ్వారం.

You may also like...

3 Responses

  1. జ్వలిత says:

    భలే సరదాగా ఉండటమే కాదు మానవసంబంధాలు ఇచ్చిపుచ్చుకోటాలు చక్కగా వివరిస్తున్నారు గిలకమ్మ కబుర్లతో

  2. Sasikala Volety says:

    తెలుగులోగిళ్ల జీవనసౌందర్యమంతా రంగరించి రాస్తున్నారు. గిలకమ్మ అందరికీ ఎంత అపురూపమయిపోయిందంటే, ఈసారి సరోజ్ని నోరుపాడేసుకున్నా, చెయ్యిచేసుకున్నా మేము ఊరుకునేదిలేదు. హన్నా!!

  1. November 1, 2018

    […] 1.గిలకమ్మ పందేరం 2. రెండో జీవితం 11 3. బ్రహ్మలిఖితం 21 4. విరక్తి 5. తపస్సు – సంతకం 6. తేనెలొలుకు తెలుగు 4 7. ఇరుకు 8. గీకువీరుడు 9. కారులో షికారుకెళ్లే 10. అట్ల దొంగ 11. డే కేర్ 12. ఆఖరు కోరిక 13. మీ .. టూ.. అమ్మా 14. సౌందర్యలహరి 15. అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మికానందలహరి 31 16. కార్టూన్స్ – కశ్యప్ 17. కార్టూన్స్ – టి.ఆర్.బాబు 18. కార్టూన్స్ – జె.ఎన్.ఎమ్ 19. ఆమె – అతడు 20. తియ్యదనం 21. మగబుద్ధి […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *