December 3, 2021

అన్యోన్య దాంపత్యం

రచన: నిష్కల శ్రీనాథ్

 

‘అలనాటి రామచంద్రునికి అన్నింటా సాటి ..” అంటూ టీవీలో వస్తున్న పాటకు కూనిరాగం తీస్తూ బాల్కనీలో కుండీలలో ఉన్న మొక్కలకు నీళ్లు పోస్తుంది శ్రావణి. ఆ ప్రశాంత వాతావరణానికి భంగం కలిగిస్తూ పక్కింటి నుండి పెద్దగా అరుపులు వినపడ్డాయి , రోజు అవి విని విని అలవాటు పడిన శ్రావణి మాత్రం తన పని తాను చేసుకోసాగింది.

” మొదలైయిoది మళ్ళి ” అంది పని మనిషి సత్తెమ్మ ఇల్లు తుడిచిన గుడ్డని ఆరేస్తూ , శ్రావణి అది విని మౌనంగా వంటగదిలోకి వెళ్లింది సత్తెమ్మకు టీ పెట్టడానికి.

పక్కింటి నుండి అరుపులు ఆగిపోయాయి, శ్రావణి టీవీలో ఛానల్ మార్చింది ఆధ్యాత్మిక  ప్రవచనాలు  వస్తున్నాయి. సత్తెమ్మ కూడా శ్రావణి ఇచ్చిన టీ తీసుకుని టీవీ ముందు కూర్చుంది, అన్యోన్య దాంపత్యం యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్తున్నారు.

“చూడండమ్మా ఆ పంతులు గారు చెప్పినట్టు ఈ రోజుల్లో మొగుడు పెళ్ళాలు ఎంతమంది ఉంటారు , పొద్దస్తమాను దెబ్బలాడుకునే వాళ్లే ఇదిగో ఆ పక్కింటివాళ్ళ లాగా . మీకు తెలుసా ఆ పిల్లకు బొంబాయి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందoటా కావాలనే చేయించుకుందట , ఆ అబ్బాయికేమో ఇంకో ఊరు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అని ఇక్కడ ఉండలేక కావాలనే చేయించుకున్నాదట . ఇద్దరు కలిసి ఉంటేనే అంతంత మాత్రంగా ఉంది కాపురం , ఇక దూరంగా పోతే ఇంకేటి ఉంటాది? ” అంది బుగ్గలు నొక్కు కుంటు సత్తెమ్మ  .

“అయ్యో ” అంది శ్రావణి మనసులో బాధగానే ఉన్నా, అది సత్తెమ్మ ముందు బయటపడటం ఇష్టం లేక అంతకు మించి ఏమి అనలేక పోయింది.

“అయినా ప్రేమ పెళ్ళి లు ఇలాగే ఉంటాయి అమ్మా అందుకే పెద్దోళ్ళ మాట వీనాల , పెద్దోళ్ళు చేసిన పెళ్ళి ళ్ళే బాగా ఉంటాయి మీ మొగుడు పెళ్ళాం చూడండి సారు , మీరు గొడవ పడటం నేను పని చేస్తున్న ఈ ఆరు సంవత్సరాలలో ఒకసారి కూడా చూడలేదు ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి ఈ యన్ని అర్థం అవుతాయా ? ఏటి? నేను వెళ్తానమ్మా” అంటూ లేచింది సత్తెమ్మ.

సత్తెమ్మ వెళ్లిపోయాక తలుపు వేసి సత్తెమ్మ అన్న మాటలు గుర్తు వచ్చి నవ్వుకుంది ‘ తమది ఆదర్శ దాంపత్యమా? అసలు కనీసం మాట్లాడుకుంటే కదా గొడవలు వచ్చేవి ‘. మొదట్లో భర్త మౌనం చిరాకు తెప్పించినా తరువాత పిల్లలు పుట్టడం వాళ్ళ పెంపకంలో అన్నీ మర్చిపోయింది శ్రావణి.  పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవ్వడం ఉద్యోగరీత్యా భర్త తరచు క్యాంపులకు వెళ్ళాల్సిరావడం  ఇప్పుడు మళ్లీ ఆ నిరాశ , నిర్లిప్తత జీవితంలో చోటు చేసుకున్నాయి. అందుకే ఆ ఒంటరితనం ని దూరం చేయడానికి మొక్కలు పెంచుతూ కాలం వెళ్ళదిస్తుంది  శ్రావణి. మొక్కలు గురించి ఆలోచన రాగానే అవి ఉన్న బాల్కనీ అక్కడ నుండి వినపడే పక్కింటివాళ్ళ గొడవలు గుర్తు వచ్చాయి . ‘ చూడ చక్కని జంట ‘ అనుకుంది శ్రావణి మహిత, చరణ్ ని చూసి , పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు ఎంత చక్కగా నవ్వుతూ ఉన్నారు . వాళ్ళని అలా చూడటం అదే మొదటి సారి అదే చివరిసారి కూడా. పెళ్ళి అయిన పది రోజులకే ఆ ఇంట్లో పెళ్ళికళ పోయింది ఎప్పుడు గొడవలతో రణరంగంలా మారిపోయింది . మధ్యలో ఒక్కోసారి మహిత పలకరించడం ‘అక్కా’ అని పిలవడం ఆనందంగా అనిపించినా అంత గొడవ జరుగుతున్నా ఆ ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్లు ఆ గొడవలని ఆపే ప్రయత్నం చేయకపోవడం శ్రావణికి ఆశ్చర్యంగా అనిపించేది . శ్రావణి ఆలోచనలకు భంగం కలిగిస్తూ ఫోన్ మోగింది.

“హలో ! శ్రావ్స్ ఎలా ఉన్నావే?” అన్న గొంతు విని ఆనందంగా గట్టిగా అరిచింది శ్రావణి ” హేయ్ జయ , రాక్షసి ఏమైపోయావు చాలా రోజులైంది నీతో మాట్లాడి” అంది ఉత్సాహంగా.

” నేను బాగున్నాను , ఇంటి హడావిడిలో ఉండి కాల్ చేయడం కుదరలేదు , అసలు విషయానికి వస్తే వచ్చే నెల మా గృహప్రవేశం నువ్వు సకుటుంబ సపరివార సమేతoగా రావాలి ”  అంది జయ .

“పిల్లలకి పరీక్షలు ఉండచ్చు ఈయనకి క్యాంపులు ఎప్పుడు పడతాయో తెలిదు ” అంది శ్రావణి ఆలోచిస్తూ.

” ఇలాంటి సాకులు నాకు చెప్పద్దు నా పెళ్ళికి , బాబు బారసాలకి అలాగే సాకులు చెప్పావు ఈసారి మాత్రం నేను ఊరుకోను ” అంది జయ కొంచెం కఠినంగా

” అబ్బా చెప్పేది పూర్తిగా విను పిల్లలను చూసుకోడానికి అమ్మ,నాన్నని రమ్మని చెప్తాను లే , ఇంక మా వారి సంగతి తెలిదు వస్తారని కచ్చితంగా చెప్పలేను . నేను మాత్రం తప్పకుండా వస్తాను ,సరే నా ” అంది శ్రావణి.

జయ నవ్వుతూ సరే అంది మరో అరగంట ఇద్దరు పిచ్చా పాటి మాట్లాడుకున్నాక ఫోన్ పెట్టేసి రిజర్వేషన్ చేసే పనిలో పడింది శ్రావణి.

*****************

వేద మంత్రోచ్చారణతో , గృహప్రవేశానికి వచ్చిన బంధువులతో ఇల్లు కళకళ లాడుతుంది . సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తున్న జయ దంపతులను చూస్తున్న శ్రావణి ‘ అన్యోన్య దంపతులు అంటే వీళ్ళే నేమో జయ మాటకారితనం , కలుపుగోలుతనం ఆమె భర్త మెతకతనం , మంచితనం కలిసి ఆదర్శంగా కనిపిస్తున్నారు . ఇద్దరి భాషలు వేరు వేరు అయినా ప్రేమ ఉంటే చాలు ఆ బంధం నిలబడటానికి అని నిరూపిస్తున్నారు  ‘ అనుకుంది. రెండు రోజుల నుండి గమనిస్తున్న వాళ్ళ ఇంటి వాతావరణం శ్రావణికి అలా అనిపించేలా చేసింది. జయది ప్రేమ పెళ్ళి భాష ప్రేమకు అడ్డంకి కాదు అని పెద్దవాళ్ళని ఒప్పించారు . పెళ్ళి అయ్యాక  చెన్నై మకాం మార్చారు. జయ కూడా తన భర్త తరపువారితో  బాగా కలిసిపోయింది. ఈ వాతావరణం చూసిన శ్రావణికి సత్తెమ్మ ప్రేమ పెళ్ళి గురించి అన్న మాటలు గుర్తు వచ్చాయి అయితే భార్య, భర్త మధ్య అవగాహన ఉండాలే గానీ ప్రేమ పెళ్ళి అయినా , పెద్దలు కుదిర్చిoది అయినా ఒకటే అని అర్ధం అయింది శ్రావణికి.

గృహప్రవేశం అయిపోగానే జయ తరపు బందువులు బయలుదేరారు , భర్త తరపు వాళ్లు అందరిది అదే ఊరు కావడంతో సాయంత్రమే ఇల్లు ఖాళి అయిపోయింది. శ్రావణి కూడా తరువాతి రోజు ప్రయాణానికి సిద్దమవుతుంటే జయ ఒప్పుకోక ఆ మరుసటి రోజుకి టికెట్ బుక్ చేయించింది.

మరుసటి రోజు జయ, శ్రావణి కలిసి బీచ్ కి వెళ్లారు . చాలా కాలం తరువాత కలుసుకోవడం వల్ల గృహప్రవేశం హడావిడి వల్ల ముందు రోజు మాట్లాడుకోక పోవడం వెరసి ప్రపంచాన్నే మర్చిపోయి మాట్లాడుకున్నారు చాలా సేపు .

శ్రావణి ఫోన్ లో టైం చూసేవరకు తెలీలేదు ఇద్దరికీ ” జయ ఇంక వెళ్దామా చాలా సేపు అయింది వచ్చి ” అంది శ్రావణి. “చాలా ఆకలిగా ఉంది అదిగో ఐస్ క్రీమ్ ఉంది తినేసి వెళ్దాం ” అంది జయ శ్రావణి చేయి పట్టుకుని.

ఇద్దరు ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ కి వెళ్లారు , జయ ఐస్ క్రీమ్ తీసుకురావడానికి కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్లింది. శ్రావణి చుట్టూ చూస్తుంటే వాళ్ళ వెనక టేబుల్ దగ్గర ఉన్న వాళ్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు. శ్రావణి కి అది తెలిసిన గొంతులా అనిపించి వెనక్కి చూసింది.

శ్రావణి నొసలు చిట్లించి ఆశ్చర్యంగా చూసింది అక్కడ దృశ్యం చూసి ఒక జంట ప్రేమగా ఐస్ క్రీమ్ తినిపించుకుంటున్నారు అయితే అక్కడ ఉన్న జంట మరెవరో కాదు మహిత , చరణ్ .

ముంబైలో ఉండాల్సిన మహిత, నోయిడాలో ఉండాల్సిన చరణ్ ఇక్కడ ఉన్నారేoటి ? అని ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్న శ్రావణి వైపు చూసిన మహిత ” హాయ్ ! అక్కా” అంటూ పలకరించింది.

ఇద్దరు శ్రావణి టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చున్నారు తనకు వచ్చిన సందేహం గురించి అడిగింది శ్రావణి ” మా ఫ్రెండ్ పెళ్ళికి వచ్చాము ఎలాగూ లాంగ్ వీకెండ్  ఇంకో రెండు రోజులు ఉండి తరువాత తనూ నోయిడా ,నేను ముంబై ” అంటూ తేలిగ్గా చెప్తున్న మహిత వైపు ఆశ్చర్యంగా చూసింది శ్రావణి .

” అయితే మీ ఇద్దరి మధ్య గొడవలు సద్దు మణిగి మళ్లీ ఒక్కటి అయ్యారన్న మాట ,చాలా సంతోషంగా ఉంది ” అంది శ్రావణి.

మహిత, చరణ్ ఒకరి వైపు ఒకరు చూసుకొని నవ్వుకున్నారు, ఎందుకు నవ్వుతున్నారో తెలియక తికమక పడింది శ్రావణి. వాళ్లు ఇద్దరు నవ్వడం ఆపి శ్రావణి వైపు చూసారు ” అక్కా ! అసలు మా ఇద్దరి మధ్య గొడవలు ఉంటేగా మళ్ళి కలవడానికి ” అంది మహిత .

” అదేంటి అంతగా గొడవ పడేవారు కదా మీరు ” అంది శ్రావణి ప్రశ్నార్థకంగా .

“అది అంతా నాటకం అక్కా. అసలు జరిగింది ఏంటి అంటే, నేను,చరణ్ అయిదు ఏళ్లుగా ప్రేమించుకుంటు న్నాము . చరణ్ వాళ్ళ ఇంట్లో కట్నం ఎక్కువ ఆశించారు ఎందుకంటే చరణ్ కి కట్నం తీసుకుని వాళ్ళ స్టేటస్ పెంచుకుని వాళ్ళ చెల్లికి డబ్బున్న సంబంధం చేయాలనీ వాళ్ళ అమ్మగారి ఆశ . మా ఇంట్లో మగ పిల్లలు లేరు కాబట్టి అల్లుళ్ళను గ్రిప్ లో పెట్టుకుంటే ఆడపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అయినా  వాళ్ళ మాటే నెగ్గుతుంది అని మా వాళ్ళ ఆలోచన . అందుకే ఒకరి కుటుంబం మీద మరొకరి కుటుంబానికి మంచి అభిప్రాయం కలగలేదు ఫలితంగా పెళ్ళి అయిష్టంగా జరిగింది . పెళ్ళి అయిన మూడో రోజు నుండే చరణ్ వాళ్ళ అమ్మ గారు ఎదో ఒక విధంగా మా మధ్య మాటలు పెరిగేలా ప్రవర్తించేవారు. మొదట్లో చరణ్ కి అర్ధం అయ్యేది కాదు తరువాత అర్ధం అయింది . అప్పుడు ఒకటి నిర్ణయించుకున్నాము మూడో వ్యక్తి వచ్చి గొడవ పెట్టే కన్నా మేమే గొడవ పడితే మా మీద ఆసక్తి తగ్గుతుంది కదా అని. అందుకే అదే చేసేవాళ్ళం కావాలనే గొడవ పడటం, సాయంత్రం 7 కే ఆఫీస్ అయిపోతే రాత్రి తొమ్మిది వరకు ఇద్దరం అలా తిరుగుకుంటు రావడం ఇంట్లో మాత్రం ఏమి తెలియనట్టు గొడవ పడుతున్నట్టు నటించడం. మా వాళ్లు కూడా అదే నమ్మి నన్ను ఓదార్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ వేరు కాపురం గురించి సలహాలు ఇస్తున్నారు ” అంటూ వివరం గా చెప్పింది మహిత

శ్రావణి , మాటల మధ్య ఐస్ క్రీమ్ తీసుకువచ్చిన జయ ఇద్దరు ముఖాలు చూసుకున్నారు. అంతకు ముందే వాళ్ళ విషయం శ్రావణి చెప్పడంతో వాళ్ళని వేరేగా పరిచయం చేసుకోవలసిన అవసరం లేకపోయింది జయకు.

“మరి అలాంటప్పుడు ఇద్దరు వేరు వేరు ఊర్లకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం ఎందుకు ” అంది శ్రావణి

“ఎంతకాలం నాటకం ఆడగలం, ఎప్పటికైనా తెలిసి పోతుంది. పోనీ ఇద్దరం ఒకే ఊరికి వెళ్దాం అంటే అక్కడికి కూడా వచ్చి ఎదో ఒకటి చేయాలనీ ప్రయత్నిస్తారు . అందుకే వేరువేరుగా ఉంటున్నాం అన్నట్టు వాళ్లకి అనిపించేలా ఇలా చేసాము ” అన్నాడు చరణ్.

“అయితే మరి దూరంగా ఎంత కాలం ఉంటారు ? ” అని అడిగింది జయ.

“ఇంకో ఆరేడు నెలల్లో చరణ్ ముంబై వస్తాడు , మాకు పిల్లలు పుట్టేవరకు అక్కడ ఉంటాం. ఈలోగా చరణ్ వాళ్ళ చెల్లి చదువు అయిపోతుంది తనకి పెళ్ళి చేయడం చరణ్ బాధ్యత కాబట్టి అప్పుడు వస్తాం . పిల్లలు ఉంటే ఇంక ఇద్దరినీ దూరం చేయాలనే ఆలోచన పెద్ద వాళ్లకి ఇంక ఉండదు అనుకుంటున్నాం ” అంటున్న మహిత ఆలోచనా శైలి ని అభినందించ లేకుండా ఉండలేక పోయారు శ్రావణి,జయ .

ఇన్ని ఉదాహరణలు చూసిన శ్రావణి కూడా తన దాంపత్య బంధాన్ని పటిష్ట పరిచే మార్గాలు గురించి ఆలోచిస్తూ ఇంటికి వెళ్లిన వెంటనే అవి అమలుపరచాలని నిర్ణయించుకుంది.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 thought on “అన్యోన్య దాంపత్యం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *