బ్రహ్మలిఖితం 22

You may also like...

2 Responses

  1. mannemsarada says:

    ఫాలో అవుతున్నందుకు కృతజ్ఞతలు పద్మజా …ముందు ముందు చూడండి

  2. కార్తికేయన్ ఏం చేసేసారు శారద గారూ… లిఖితకు మనసుశాంతి ఎప్పటికి? వెంకట్ తిక్క బాగా కుదురుస్తున్నారు..మొత్తానికి మూఢ నమ్మకాలను ఎండగడుతూ సీరియల్ బావుంది..Waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *