కాంతం సంఘసేవ

You may also like...

8 Responses

 1. Bharath Kumar KV says:

  అప్పట్లో స్వచ్ఛభారత్ కాదు బొచ్చె భారత్ కదా .
  ఈ కాంతం ఎవరబ్బా అని ? సాంతం చదివించింది ..

 2. MAni says:

  Thankyou@
  Ramesh Gurijala
  N.Anuradha
  P.Nagalakshmi
  Vijaya

 3. vijaya says:

  Super Mani
  Keep up your spirit

 4. P Naga Lakshmi says:

  Story chala bagundi super congrats keep it up All the best maro animuthyam superrr

 5. N.Anuradha says:

  Chala humorous ga undi naynu kooda kant amma laga chalasarlu debbatinna,appatinundi manaysanu

 6. Gurijala Ramesh says:

  సమకాలీన సమాజంలో సంఘర్షణ అనివార్యం.మారుతున్న ఆలోచనాధోరణికి సజీవ చిత్రం ఈ కధనం….శుభం….

 1. March 1, 2019

  […] 8. ముత్యాలరావు – స్థలాల మోజు 9. 2035లో 10. కాంతం సంఘసేవ 11. ప్రేమాయణం 12. ఆసరా 13. నా కొడుకా అని […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *