శ్రీ జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారి కొన్ని ఆలోచనలు

You may also like...

13 Responses

 1. vyaasa moorthy says:

  the most powerful Godess

 2. Vijayalakshmi Prasad says:

  Recently,I visited this temple at Chennai

 3. శశి భూషణ్ says:

  Excellent Narration

 4. శశి భూషణ్ says:

  చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది

 5. saarada yamini says:

  శ్రీ వారాహీ దేవిని గురించి ఇదే నేను వినటం!ఆసక్తికరంగా చెబుతున్నందుకు ధన్యవాదాలు

 6. Narasimha swaami says:

  intersting thoughts by JK

 7. Narasimha swaami says:

  Excellent narration

 8. భాస్కరం says:

  Excellent Information

 9. lakshmi priya says:

  నూతన మార్గ ప్రవక్త శ్రీ జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారు ఆలోచనలు చక్కగా వివరించారు

 10. Kasi Gabbita says:

  నమ్మకం అనేది అనవసరం
  Faith is essential element and without faith, living is depressing

 11. SKHBABURAO VUNNAVA says:

  జీవించడముమఋఅణము ఒకటే. పూటినప్పటీనుభూతి ఎవరికైనా గుర్థుంద్? మరణించేటపుడు అంతే అని నా భావన.మామిత్రుడు శారదాప్రసాద్ విశ్లేషణ బాగుంది.

 12. Nagaiah says:

  జీవించటం తెలిసిన వాడికి మరణాన్ని గురించిన భయం ఉండదు!
  Excellent quote Sarada Prasad garu.

 1. May 2, 2019

  […] 15.  అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మికానందలహరి – 37 16.  శ్రీ జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారి కొన్ని ఆ… 17.  తేనెలొలుకు తెలుగు. . 18. నాకు నచ్చిన […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *