May 25, 2024

చిన్నారితల్లి నా చిట్టితల్లి

రచన: తులసి భాను

నాన్నా అంటూ వెనుకనుంచీ మెడచుట్టూ చేతులు వేసి గారాలు పోతోంది 28 యేళ్ళ చిట్టితల్లి, తన తండ్రి ఆనంద్ దగ్గర. ఏమ్మా ఏం కావాలీ అన్నాడు ఆనంద్ తన పని ఆపేసి. నాన్నా ఇప్పుడు పెళ్ళి వద్దు నాకు అంది దిగులుగా రేణుక తండ్రి చెవుల్లో రహస్యంగా. తల్లి వింటే తిడుతుందని భయం మరి,ఇన్నేళ్ళొచ్చాయి, పెళ్ళి వద్దు వద్దు అని ఇన్నేళ్ళు సాగదీసావు, ఇంకా ఇప్పుడు కూడా దాటేయాలని చూస్తే ఊరుకోను అని నిన్ననే స్ట్రాంగ్ గా బెదిరించింది తల్లి నిర్మల.
ఇప్పటికే నా బుజ్జితల్లికి 28 యేళ్ళు వచ్చేసాయి, ఇంక ఇప్పటికయినా పెళ్ళి చేసుకోకపోతే ఎలారా. అన్నాడు ఆనంద్ సర్దిచెబుతూ. . రేణుక తల దించుకుని కూర్చుని ఉంది, సమాధానం ఏమీ ఇవ్వట్లేదు. కూతురు అలిగింది అనిపించి, గడ్డం కింద చెయ్యి పెట్టి కూతురు మొహాన్ని పైకెత్తాడు. రేణుక కళ్ళ నిండా నీళ్ళు. . తల్లీ, ఏమయ్యిందిరా అని కంగారుపడిపోయాడు ఆనంద్. అతనికి కూడా, కూతురి కళ్ళలో నీళ్ళు చూసి ఏడుపు గొంతు పడింది. వీళ్ళకు కనపడకుండా ఫ్రిజ్ అవతల నుంచుని వీళ్ళ మాటలు వింటున్న నిర్మలకు కూడా కూతురు ఏడుస్తోందని అర్ధమై కళ్ళు నీటిచెలమలైపోయాయి, తన చీరకొంగుతో కళ్ళు వత్తుకుంటూ కూతురు ఏం చెబుతుందా అని ఆత్రంగా వింటోంది. నాన్నా మీ దగ్గర ఉన్నట్టు నాకు ఇంకెక్కడా బాగోదు, మీ దగ్గరే ఉండిపోతాను నాన్నా, హాయిగా అమ్మవళ్ళో బజ్జుని, నీ గొంతు వింటుంటే, పొద్దున్నుంచీ రాత్రి ఎనిమిందింటివరకూ నేను జాబ్ లో పడ్డ అలసటంతా తీరిపోతుంది. . అక్కడ నన్నెవరు చూసుకుంటారు నాన్నా అంత బాగా, అమ్మ నువ్వూ చూసుకున్నట్టు ఎవ్వరికీ రాదు తెలుసా. అంటోంది. .
రేణూ నువ్వసలు నీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ లీడర్ వేనా, ఇంత బేలగా ఉంటే ఎలా చెప్పు. జీవితంలో ఒక్కొక్క దశ మారుతూ ఉంటుంది, అది సహజంగా జరిగిపోవాలి, ఇలా ఇదే తరహాలో ఆలోచిస్తే, నువ్వు జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళ లేవు. అన్నీ ఒకటొకటిగా అలవాటు అవుతాయి చిట్టితల్లీ, అని ధైర్యం చెబుతూ రేణుక తలను తన గుండెలకు కత్తుకున్నాడు ఆనంద్. . ఇంతలో కూతురి మాటలకు, మనసు బరువెక్కి, నిర్మలకు చాలా ఏడుపొచ్చి, వెక్కిళ్ళు పెడుతోంది. ఆ వెక్కిళ్ళ శబ్దం తండ్రీ కూతురికి వినపడింది. చకచకా వచ్చి చూసారు, నిర్మల ఏడుపు ఆపుకోవాలనుకుంటున్నా, తన వలన కావట్లేదు. . అది చూసి రేణుక, ఓయ్ అమ్మా , గయ్యాళి లా నాలుగురోజుల నుంచీ, పెళ్ళొద్దంటున్నానని నా వెంట తిడుతూ తిరుగుతున్నావు, ఇవ్వాళేంటి ఇలా ఆ. అని రేణుక తల్లిని నవ్వించాలని చూస్తోంది. . తల్లి నిర్మల, రేణుకని మ్రృదువుగా తన చేతుల లోకి తీసుకుంది. ఎంత ప్రేమ ఉన్నా ప్రతీ కూతురూ పెళ్ళి చేసుకుని వెళ్ళాల్సిందే కదరా. . అని తనకి ధైర్యం చెప్పుకుంటూనే, కూతురికీ సర్దిచెబుతోంది. .
పసుపు రాయడం, కూతురిని పెళ్ళికూతురుని చేయడం, గోరింటాకు సంబరం చేయడం, చేతినిండా గాజులు వేసి అందరూ సరదాగా పాటలు పాడటం. . ఇలా అన్నీ వేడుకగా జరిగేటప్పుడు, ఆ సందడిలో రేణుక హుషారుగానే ఉంది. . ఒక్కొక్క వేడుక ముందుకు వెళుతున్న కొద్దీ ఆనంద్, నిర్మలకి కూతురు, తమని వదిలి, అత్తారింటికి వెళ్ళిపోతుంది అనిపించినప్పుడల్లా, చుట్టూ అందరినీ, అన్నీ మరిచిపోయి మరీ, కూతురినే కళ్ళారా చూసుకుంటూ, కళ్ళల్లో దిగులు పేరుకుంటుండగా, కూతురినే చూసుకుంటూ బొమ్మల్లా నిలబడిపోతున్నారు.
హ్రృదయాలు వేరైనా, తల్లీ తండ్రిగా ఇరువురూ ఒకే బాధను అనుభవిస్తున్నారు కూతురి కోసం. . నిర్మల చెల్లెలు సాహితీ, అన్ని సందర్భాలలోనూ ఫొటో లు తీస్తోంది తన మొబైల్ ఫోన్ లో, చాలా ఫొటోల్లో బావ మొహంలో దిగులు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది, ఇహ అక్క అయితే, కూతురి చెంపకి తన చెంప ఆనించో, కూతురి భుజానికి తన మొహాన్ని తాకించుకుని దిగిన ఫొటోల్లో ఇహ కన్నీరు కంటి అంచుల్లోంచీ రాబోతోంది అన్నట్లే ఉంది. .
ఇద్దరూ ఇంత మరీ దిగులు పడుతున్నారే అనిపించి, ఇద్దరికీ ఫొటో లన్నీ చూపించి, కాస్త నవ్వండి ఫొటోల్లో అని సలహా చెప్పింది. . ఇద్దరూ ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకుని, కళ్ళతోనే ఊరడించుకుని సరే సరే అని నవ్వుతూ చెప్పారు సాహితీకి. .
పెళ్ళి ధూం ధాం గా బాగా జరిగింది. . హనీమూన్ కి పారిస్ వెళ్లొచ్చారు కొత్త జంట. . దిగులు దిగులు అన్న చిన్నారితల్లి, మొదట్లో పూటకి ఒకసారి ఫోన్ చేసేది. . ఒక్కొక్కరితో, అరగంటకి తక్కువ కాకుండా ఓ గంటసేపు మాట్లాడేది. . తరువాత తరువాత రోజుకి ఒకసారి, అదీ ఒక అరగంట. . హనీమూన్ అయింది. .
కొత్తకాపురం మొదలయ్యింది. . వారానికి రెండుసార్లు ఫోన్ లు వస్తున్నాయి. . శని, ఆదివారాలు అమ్మా నాన్న దగ్గరికే వచ్చేవారు. .
నెమ్మదినెమ్మదిగా రేణుక, నిర్మల, ఆనంద్. ముగ్గురూ అలవాటు పడ్డారు, దిగులును స్వీకరించి సర్దుకుపోవడానికి. .
మూడు నెలల తరువాత రేణుక కోపంగా తల్లి ఇంటికి వచ్చింది, అరగంట తేడాలో అల్లుడు విశ్వ వచ్చాడు. . నిర్మల ఇద్దరికీ వేడిగా దోశలు వేసి ఇచ్చింది, ఇద్దరూ మౌనంగా తింటున్నారు. .
గంట తరువాత అటు రేణుక, నిర్మలతో, ఇటు విశ్వ, ఆనంద్ తో చెబుతున్నారు. . రేణుక ఫేవరెట్ హీరో ప్రభాస్ సినిమాకి వెళదామని అడిగింది, రెండ్రోజుల ముందు బుక్ మై షో లో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. . తీరా ఈ రోజు సినిమా టైమ్ కి రేణుక తనకి ఇష్టం అయిన డ్రెస్ వేసుకుని టిప్ టాప్ గా రెడీ అయి కూర్చుంది, విశ్వ కి ఫోన్ చేసింది, లేట్ చేయద్దు, ముకేష్ ఆడ్ తో సహా పేర్లు నుంచీ ఏ ఒక్కటీ మిస్ అవకుండా చూడాలి నేను, లేకపోతే సినిమా చూసినట్టుండదు నాకు అని స్పష్టంగా ముందుగానే చెప్పింది రేణుక, విశ్వ గంట ముందు రావాల్సింది, పదిహేను నిముషాలు లేటుగా వచ్చాడు, ఈ పదిహేను నిముషాలలో నిముషానికి ఒక డిగ్రీ చొప్పున, రేణుక కోపం పెరిగిపోయింది. .
ఇహ యుధ్ధానికి సిద్ధంగా కూర్చుని ఉంది విశ్వ ఇంటికొచ్చే టైమ్ కి. . నా డిసప్పాయింట్ కి నీకు అసలు కొంచెం కూడా గిల్టీ లేదు, నేను ఇంకెప్పుడూ సినిమా ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోనూ, ఇదే మా అమ్మా నాన్న అయితే రెండు గంటలు ముందే రెడీగా ఉంటారు నాకోసం, వాళ్ళు ఎంత పెద్ద పొజిషన్ లో అయినా ఉండనీ అని ఒకటే అలక, కోపం, తిట్లు విశ్వ మీద. . చూసాడు చూసాడు విశ్వ, అరే ఇప్పుడు కూడా మనం టైమ్ కి చేరిపోతాం, బయల్దేరు అంటే, ఆ పిచ్చి కోపంలో రేణుక వినిపించుకుంటేనా. . ఇహ విశ్వ కి కోపం వచ్చి ఇంత మూర్ఖత్వం మంచిది కాదు అన్నాడు రేణుకతో. అంతే, నన్ను అంత మాట అంటావా అనేసి, పుట్టింటికి పరిగెత్తుకొచ్చేసింది. .
ఆనంద్, నిర్మలకి అసలే రేణుక అంటే అపురూపం, తనో మాట రేణుకని అనేసాడని వారికి, తన మీద ఎక్కడ కోపం వస్తుందో అని, తనను వారేమి అంటారో, అది విని తనకు ఇంకా కోపం వస్తుందేమో అనిపించి కంగారుగా ఉంది విశ్వకు. .
ఆనంద్ సీరియస్ గా విన్నాడు. . విశ్వ ఆనంద్ మొహంలో మారుతున్న ముఖకవళికలను గమనిస్తున్నాడు. . అంటే మా అమ్మాయి మూర్ఖురాలు అంటావు అన్నాడు ఆనంద్ విశ్వ తో. . భర్త అల్లుడిని తొందరపడి ఏమంటాడో అని, నిర్మల కంగారుపడుతూ భర్త దగ్గరకు వస్తోంది, ఏమనద్దు అన్నట్టు అడ్డంగా తలూపుతూ భర్తని చూస్తూ. .
ఆనంద్ భళ్ళుమని గట్టిగా నవ్వేసాడు. . నవ్వుతూ ఉన్నాడు. . విశ్వకి, నిర్మలకి, రేణుకకి ఏమీ అర్థం కాలేదు, ఆనంద్ ఎందుకు అలా నవ్వుతున్నాడో. .
విశ్వా, ఇలానే, అచ్చు ఇలానే మీ అత్తగారు, ఇదే విషయం మీద నాతో మొదటిసారి గొడవేసుకుంది. అప్పట్లో తనకి నాగార్జున అంటే ఇష్టం. మజ్ను సినిమాకి తీసుకెళ్ళమంది, నాకూ ఒక పదే పది నిముషాలులేట్ అయింది. . ఇహ కైకేయి లెవెల్లో అలకాగ్రృహం సీను చూపించింది. . మరి మీ ఆవిడకి మాత్రం, మా ఆవిడ పోలికేగా వచ్చేది. . ఏదేమైనా అల్లుడూ, ఈ విషయం లో నేను నీ వైపేనయ్యా, ఎందుకంటే సాటి భర్తగా, భార్యలు అలిగినప్పుడో, మనతో వాదించేటప్పుడో, ఒక భర్త పడే బాధ ఏంటో నాకు బాగా అనుభవం. అప్పుడంటే నాకు మా మావగారి సపోర్ట్ తీసుకోవాలని తెలీలేదు, ఒకవేళ నేను అడిగుంటే మా మావగారు ఏమనేవారో కానీ నేను ఏ రోజూ ఆయన సాయం కోరలేదు, ఈ రోజు మాత్రం నువ్వు అడగకపోయినా నేను నీ పార్టీనే అనేసాడు ఆనంద్ నిజాయితీగా. .
అదంతా విని నిర్మల నోరు తెరుచుకుని ఆశ్చర్యం గా చూస్తూ ఉండిపోయింది, రేణుకేమో, అమ్మా అని ఏడుపు మొదలుపెట్టబోయింది. . హేయ్ రేణు రేణు ఏడవకు, సారీ సారీ నేను, నిన్ను, అలా ఇంకెప్పుడూ అనను, ఇప్పుడైనా త్వరగా బయల్దేరితే నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ షో కి వెళ్ళచ్చు మనం. అని బతిమలాడాడు. . ఫో నాన్నా నీతో పచ్చి, నీతో కటిఫ్ అని, ఆనంద్ తో చిన్నపిల్లలా అనేసి, రేణుక, విశ్వ తో కలిసి సినిమాకు బయలుదేరింది. .
వాళ్ళు అలా వెళ్ళారో లేదో నిర్మల గిన్నెలు దడా దడా విసిరేస్తూ, ఆనంద్ మీద కోపం ప్రదర్శిస్తోంది. . అబ్బా, కూతురి పెళ్ళి హడావుడి లో పడి, నీ గిన్నెల సంగీతం విని చాలా రోజులయ్యిందోయ్, మళ్ళీ ఇవాళ వింటున్నా. అన్నాడు నోరారా నవ్వుతూ. .
అల్లుడి ముందు నా పరువు తీసేసి, నన్ను రాక్షసిని చేసేసి ఇప్పుడు బావుందా మీకు అంది బాధగా నిర్మల. . ఓ నిముషం మౌనంగా ఉన్నాడు ఆనంద్. భర్త ఏం చెబుతాడా అని ఎదురుచూస్తోంది. . నిర్మలా, కూతురి కోసం, అల్లుడుని ప్రశ్నించకూడదు, అనవసరంగా ఓ మాట అనకూడదు, నేను అతని పక్షాన నిలవగానే, అతనికి వాదించే అవసరమే లేకుండా అయ్యింది, కూతురిని తప్పు పట్టలేక, మనిద్దరి విషయాన్ని ప్రస్తావించాల్సివచ్చింది, అలా చేయటం వలన ఇది అందరి భార్యాభర్తల మధ్యా సహజమే అని వారికీ తెలిసొచ్చింది. . ఇప్పుడు రేణుక ఎంతో విశ్వా కూడా అంతే, మనకు, ఎవరికి ఏమి చెప్పాలన్నా, ఒకటే బాధలా అనిపించింది, అందుకే మరి అన్నాడు,. నిర్మల వైపు అర్థం చేసుకుంటావుగా అన్నట్టు చూస్తూ ఆనంద్. . ఏమనిపించిందో కోపంతో ఎర్రబడ్డ నిర్మల మొహంలోకి సన్నని చిరునవ్వు వచ్చింది. . అమ్మాయే సన్నగా అరనవ్వే నవ్వగా అని పాటందుకున్నాడు ఆనంద్. అబ్బో నేనో అమ్మాయి, మీరో అబ్బాయి అంది నిర్మల సరదాగా. .

4 thoughts on “చిన్నారితల్లి నా చిట్టితల్లి

  1. chala bagundi Thulasi garu mee katha.
    prastutha paristhithullo talli thandrulu ela undalo chala baaga chepparu…

    mee nunchi marinni kathala kosam eduru chestunnanu

  2. షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసినట్టు ఉందండీ.. కథను వేగంగా నడిపించినా బాగా రాశారు.. ఆడపిల్లల ఆవేశాలకు తల్లి దండ్రులు చిన్న అబద్దం ఆడి అయినా, వత్తాసు పలకకుండా ఉండాలని చక్కగా వివరించారు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *