‘ఉషోదయం’

You may also like...

5 Responses

 1. B SURYANARAYANA says:

  అవినీతి అక్రమార్కులకు ఇది ఒక చెంప పెట్టు లాంటిది. ఇలాంటి కధలు మీ ద్వారా ఇంకా ఎన్నో రావాలని కోరుకుంటున్నాను
  నాగమణి గారికి అభినందనలు

 2. G.S.lakshmi says:

  కథ బాగుంది ..

 3. mala says:

  కథ బాగుంది .మంచి సందేశం.

 4. కథ బాగుంది

 5. కామేశ్వరి says:

  అవినీతి చాప కింద నీరులా మన దేశాన్ని ఆక్రమించి ఉన్న తరుణంలో, ఇలాంటి కథలు మరెన్నో మీ ద్వారా జనాన్ని మేల్కొలపాలని ఆశిస్తున్నాను సుమనా.మంచికథని అందించినందుకు అభినందనలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *