యాత్రా మాలిక – నేపాల్ యాత్రా విశేషాలు

You may also like...

3 Responses

  1. లీల గోపాలుని says:

    కామేశ్వరి గారు, మన నేపాల్ టూర్ గురించి చాలా చక్కగా విపులీకరించారు. చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు అధిగమిస్తూ అందరం టూర్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాం.
    ధన్యవాదాలు

    • Kameswari chengalavala says:

      ధాంక్యూ లీలా! మనతో టూర్ వచ్చిన మీ అందరూ సంతోషించారు. చాలా సంతోషఙ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *