విశ్వపుత్రిక వీక్షణం – ఇండియా నుండి న్యూయార్క్ 20 నిముషాలలో

You may also like...

2 Responses

  1. పొత్తూరి సునీత says:

    ఆరోజెంతో దూరం లేదు లెండి..ఇవాళో రేపో అన్బట్టే పిల్లలు ప్రణాళిక లు వేసేసుకుంటున్నారు. మీరేమో ఏకంగా ప్రయాణం చేయించేసారు…!

  2. SUBBALAKSHMI GARIMELLA says:

    భవిష్యత్తుని అలా కళ్ళముందుకు తెచ్చేసారండీ.. అద్భుతంగా వుంది. నిజంగా అలా జరిగినట్టే వుంది..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *