గతం నుండి విముక్తి-శ్రీ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి

You may also like...

9 Responses

 1. VYAASA MOORTHY says:

  మృత్యువు అంటే ఏమిటో సులభ శైలిలో వివరించారు

 2. SASHIBHUSHAN says:

  చాలా బాగుందండీ

 3. Vijayalakshmi says:

  excellent

 4. sarada yamini says:

  Interested to know.

 5. NARASIMHAM says:

  Excellent

 6. ధనలక్ష్మి says:

  జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారి భావజాలాన్ని సులభ శైలిలో తెలియచేసారు

 7. భాస్కరం says:

  చక్కని విషయాలను తెలియచేసారు!

 8. SKHBABURAO VUNNAVA says:

  మిత్రమా,
  ‘గతంనుండివిముక్తి ‘ వ్యాసంచాలబాగుంది.భగవంతుడిని అడ్డంపెట్టుకొనిమతాలుచెలగాటమాడుతున్నాయి.విముక్తి అనేది దేనినుండి అవసరమో అవగతంచేసుకుంటే అదిపొందటంశులభం.విముక్తిపొందాల్సినవి జీవితంలో ఎన్నోఉంటాయి.
  ” భవిష్యత్ మీద విశ్వాసం ఉంచకు
  మృతిచెందినగతాన్నిస్మృతిలోకిరానీయకు
  వర్తమానంలో నడువు,సాగిపో…”
  నీకుతోచిందినమ్మితే విశ్వాసం..
  శాస్త్రంచెప్పిందినమ్మితే… భక్తి
  ఈరెంటిసమన్వయం మతంలోచూడటం పరిపాటి.. అదిమూర్ఘభావాలను ఎగదోస్తే అంతకంటెమూడత్వమ్మరొకటి ఉండదు. జీడ్డుకృష్ణమూర్తి రచనలు ఎన్నోపరిష్కారాలు సూచిస్తాయి .
  మంచి ఆలోచనరేకెత్తించేరచన చేసినందుకు ధన్యవాదాలు.
  వి.యస్.కె.హెచ్.బాబురావు.

 9. Nagaiah says:

  మీ వ్యాసం ‘జిడ్డు కృష్ణమూర్తి ‘ గారి ‘ గతంనుంచి విముక్తి ‘ చక్కగా వుంది . మానవజాతి ఒక్కటే,యీ మతాలు,కులాలు మనస్వార్ధం కోసం  సృష్టించినయే,యిప్పట్లో విముక్తి లేదనుకుంటాను .ధన్యవాదములతో
  నాగయ్య 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *