రచన: డా. భీంపల్లి శ్రీకాంత

వెల్లువలా ఉప్పొంగే కడలి అలలదెంతా ఆరాటం
ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడే జలపాతాలదెంతా ఆరాటం

మంటలై ఎగిసిపడే అగ్గిరవ్వలను చూస్తుంటే
చలిని పోగొట్టే వేడిదనపువాడిదెంతా ఆరాటం

అజ్ఞానాన్ని తరిమేసే జ్ఞానజ్యోతులను చూస్తుంటే
చీకటిని పారదోలే వెలుగుకిరణాలదెంతా ఆరాటం

ఆటుపోట్ల అలజడులు జీవితాలను కమ్ముకుంటే
నిత్యగాయాలను చెరిపేసే కాలానిదెంతా ఆరాటం

హృదయాన్ని సాంత్వనపరిచే కన్నీటిని చూస్తుంటే
దిగులును పోగొట్టే మనిషి గుండెదెంతా ఆరాటం

తూర్పున ఉదయించే సూర్యోదయాన్ని చూస్తుంటే
అంధకారాన్ని పోగొట్టే ఉషాకిరణాలదెంతా ఆరాటం

కట్టతెగి నీరు సెలయేరులా పారుతున్నా భీంపల్లి
దుఃఖాలను మోస్తున్న హృదయానిదెంతా ఆరాటం

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *