September 25, 2022

మసి బారుతున్న మోములు

రచన: కమల ‘శ్రీ’ ముద్దు ముద్దు మోములతో సున్నితమైన బుగ్గలతో ముచ్చట గొలిపే చిన్నారులు అమ్మ ఆలనా నాన్న పాలనా కరువై గుప్పెడు పొట్ట నింపుకోడానికి బాలకార్మికులైనారు సున్నితమైన వారి చేతులు పనిముట్లు పట్టుకుని రాటుదేలిపోతున్నాయి మెత్తటి వారి పాదాలు వేసుకోడానికి చెప్పులే లేక బొబ్బలేక్కుతున్నాయి కడుపునిండా తిని ఎన్నిరోజులు అయినాయో పొట్ట వెన్నుకి అంటిపోయింది వంటి నిండా వేసుకోడానికి బట్టలే లేవు తైల సంస్కారం లేని దుమ్ము పట్టిన జుట్టు పెన్ను పట్టుకొని రాయాల్సిన వారి […]

రైతు మొగ్గలు

రచన: – డాక్టర్ భీంపల్లి శ్రీకాంత్ దేశానికి వెన్నెముక అన్నదాత అంటున్నప్పుడల్లా రైతన్నల మదిలో రాచపుండులా అనిపిస్తుంటుంది అప్పులఊబిలో కూరుకుపోయిన ఎండమావి అన్నదాత రైతు నాగళ్ళతో పొలాన్ని దున్నుతున్నప్పుడల్లా తన ఆకలిని ఎప్పుడూ మర్చిపోతూనే ఉంటడు అన్నాన్ని పండించే అసలైన అన్నదాత రైతన్న యుద్ధవాతావరణంలా తుఫానుమేఘాలు కమ్మినా ఎప్పుడూ ఆశనిరాశలతోనే జీవనాన్ని సాగిస్తుంటడు కలలా బతుకీడుస్తున్న రైతన్న కన్నీటిసముద్రం కరువురక్కసి రైతన్నలను పీడించి తరుముతుంటే బతుకుపై ఆశలు మిణుకుమిణుకుమంటూనే ఉంటవి ప్రతి అన్నం మెతుకు మీద రైతన్న […]

దీపపు దివ్యవ్యక్తిత్వం

రచన: భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. కొడిగడుతోంది దీపం దైవపుఒడి చేరుతోంది,పాపం. వేకువతో సమానంగా వెలుగులను పంచాలనే ప్రయత్నంలోనే ప్రతిక్షణం జీవించి, చీకటితెరలను తన శాయశక్తులా తెంచివేయాలనే తాపత్రయాన్నిశ్వాసించిన ఈదీపం, పాపం,తన చివరిక్షణాలను ఎదుర్కొంటోంది. చీకటితెరలు తనని కప్పేస్తున్నా, వెలుగురేఖలు తననివీడి వెళిపోతున్నా, ధైన్యం లేకుండానే వెలుగుతోంది, నిర్వికారంగానే మలుగుతోంది. తన ఆఖరిశ్వాసను కూడా వెలుగును పంచుతూనే వదులుతోంది. తనను వెలిగించిన వారికి కృతజ్ఞతను అలా తెలుపుకుంటోంది. తను పోతేనేం? మరోదీపం వెలిగించబడుతుందని తెలుసు, తను లేకపోతేనేం? […]

ఓటరు దేవుడు

రచన: బక్కారెడ్డి ఓటరును నేను ఓటరును నేతల తల రాతల బ్రహ్మదేవున్ని ప్రజాస్వామ్యంలో కడు నేర్పరిని రాజకీయ గాలాలకు చిక్కని వాన్ని ఓటును వరముగా ఇచ్చే దేవున్ని ఓటును’నోటుకు’అమ్మని వాన్ని ‘అమ్మ’లేక కాదు! ఆత్మ కోర్టులో ముద్దాయిగా నిలబడాలని లేదు! ‘నోటా’మీట నొక్కబోను. నోటాకు పడే ఓట్లు ప్రజాస్వామ్య కోటకు తూట్లు ఐదేండ్ల ఆయువిచ్చే దేవున్ని! అయినా పాపం పండితే యమ పాశం వేయలేని వాన్ని! బహిరంగ సభల్లో జనప్రధర్శనకు లారీల్లో ఊరేగే ఓటరు దేవున్ని! దేవుడు […]