రచన: డా. బాలాజీ దీక్షితులు పి.వి

నా గుండె ధైర్యం తను
నాకు కొండంత బలం తను

నా ప్రేమ తపస్వి తను
నా జీవన యశశ్వి తను

నా మార్గ ఉషస్సు తను
నా నిరంతర మేధస్సు తను

గుండెలకెత్తుకు ఆడించి
చిటికెన వేలు పట్టుకు నడిపించి
భుజాల మోసి
నెత్తుటి చెమట చిందించి
తను తినక మనకు తినిపించి
నను పెంచిన నాన్నా….
నీకు ప్రేమతో

By Editor

One thought on “నీకు ప్రేమతో…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *