June 24, 2024

సిక్కిం పిల్లల బాల్యం

రచన: రమా శాండిల్య నేను భారతదేశం మొత్తం గుళ్ళు గోపురాలు మాత్రమే కాకుండా అనేక పరిస్థితులు కూడా గమనిస్తూ ప్రయాణిస్తుంటాను. అలా సిక్కిం వెళ్ళినప్పుడు, అక్కడ నేను చూసిన చిన్నపిల్లల బాల్యం గురించి నేను గమనించినంతవరకూ వ్రాస్తున్నాను… సిక్కిం ఒక అందమైన కొండ, లోయ సముదాయంగా చెప్పవచ్చు. చూడటానికి అద్భుతమైన అందాలు ప్రోగుపోసుకున్నట్లుండే అందమైన భారత దేశంలో సిక్కిం ఒకటి. సిక్కిం రాజధాని ‘గేంగ్ టక్’ అక్కడ, మేము మూడు రోజులు ఒక హోమ్ స్టే లో […]