కథ

అదండీ సంగతి

రచన: గిరిజరాణి కలవల “ఇదిగో, ఇప్పుడే చెపుతున్నా! నా వంతు గుత్తొంకాయ్ కూరమ్మాయ్… ఇంకెవరూ పోటీకి రాకండి.. మెంతికారం పెట్టి.. లేలేత మువ్వొంకాయలు.. అలవోకగా.. అలాఅలా నూనెలో…

శంకరం పెళ్లి

రచన: జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి శంకరానికి వారం రోజుల్లో పెళ్లవుతుందనగా గోదావరికి వరదలోచ్చాయి. గోదావరికి గండి పడి నీళ్ళు ఉదృతంగా ఇళ్ళల్లోకి వచ్చేసాయి. మళ్ళీ ఆర్నేల్లవరకు సరైన…

వెన్నెల విరిసిన నవ్వులు

రచన: కాదంబరి కుసుమాంబ డజను ఆశల తర్వాత ఎట్లాగో పొత్తిళ్ళలో నిలిచిన పసికూన … ఆడపిల్ల అవడంతో ముక్కు చిట్లించారు. పేరు పెట్టడం, నామకరణ మహోత్సాహాదుల తలపులకు…

అత్తమ్మ

రచన: డా.మీరా సుబ్రహ్మణ్యం స్టాఫ్ రూంలో అదరి ముఖాలు ఏదో తెలియని ఆనందంతో వెలిగి పోతున్నాయి. కారణం ఆరోజు ఒకటో తారీఖు. మధ్యాన్నం రెండు గంటలకల్లా ఆఫీస్…

తెలివైన యువకుడు

రచన: మోహనరావు మంత్రిప్రగడ. పిల్లలు అరుగు మీద కూర్చోని కధలు చెప్పుకొంటున్నారు. ఇంతలో రాముడు మావయ్య వచ్చాడు.” ఏం చేస్తున్నార్రా పిల్లలు” అని అడిగాడు. “కధలు చెప్పుకొంటున్నాం…

ఇంటింటి కథ

రచన: MRVS మూర్తి “అబ్బా, నెమ్మదిగా తీసుకెళ్ళవచ్చు గదా! ఈ విసిరెయ్యడమేమిటి? తల తిరిగి పోతోంది” ఆవేదనగా ఓ గొంతు. “అయ్యో, నీ స్పీడ్ తగలెయ్య. పెద్దరాయి…

బామ్మకి ఇచ్చిన మాట

రచన: ప్రభావతి పూసపాటి “అమ్మ! తలనొప్పిగా వుంది, కొంచెం సేపు పడుకొంటాను”.. అంటూ విసురుగా క్రికెట్ బాట్ పడేసి గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు వాసు. ఈ రోజు మ్యాచ్…

కంభంపాటి కథలు – పోస్టు

రచన: కంభంపాటి రవీంద్ర పద్మకి భలే చిరాగ్గా ఉంది. ఉదయాన్నే తన ఫ్రెండు వసుధ ఫోన్జేసి, ‘ఏమిటే.. నిన్న నీ పుట్టిన్రోజా?.. ఏదో అనాధాశ్రమంకి వెళ్ళి సెలెబ్రేట్…

జీవిత లక్ష్యం

G.S.S. కళ్యాణి ఒక ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో స్నాతకోత్సవం జరుగుతోంది. వినోదిని, గిరిజలకు సమానమైన మార్కులు వచ్చి, ఆ ఏడు నిర్వహించిన పెద్ద పరీక్షల్లో ఇద్దరూ ప్రధమ…

కంభంపాటి కథలు – ‘మొహమా’ ట్టం

రచన: రవీంద్ర కంభంపాటి సర్వేశ్వరరావుదంతా అదో తరహా.. వాడు నాలుగో క్లాసులో ఉన్నప్పుడు అనుకుంటా.. క్లాసులో నాలుగు లెక్కలు బోర్డు మీద రాసి, వాటిని చెయ్యమని కుర్చీలో…