కథ

“ఇంటర్నేషనల్ కల”

రచన: కవిత బేతి “అమ్మూ! పడుకుందాం రా” భోజనం టేబుల్ మీద పెట్టేసి, హాల్లో ఆడుకుంటున్న కూతురిని బెడ్రూములోకి లాక్కెళ్ళింది శివాని. అక్కడే కూర్చొని లాప్టాపులో చేస్తున్న…

చంద్రహారం.

రచన- కిరణ్మయి గోళ్లమూడి. “ఈ ఏడాది ఇల్లు సంగతి చూడు సూర్యం! గోడలు పెచ్చులూడిపోతున్నాయి! కాంపౌండ్ గోడ విరిగిపోయింది. నీకు చాలా ఖర్చు ఉంది!” అంది కౌసల్య…

వినిపించని రాగాలే

రచన: శివలక్ష్మి రాజశేఖరుని ఆమె మనసులో ఏముందో ఎంత ఆలోచించినా అర్థం కావడం లేదు. ఆమె కళ్ళల్లోకి చూసి తన మనసు చదవగలిగే తనను ఎందుకో ఈ…

మట్టి మగువ ప్రభలు

రచన: కాదంబరి కుసుమాంబ ఏకవీరా దేవి కోవెలలో ప్రదక్షిణలు చేసి, పూజారి స్వామి ఆశీస్సులు అందుకుని, గుడి వసారాలో కూర్చున్నాడు భైరవి రాజ గురు. వృద్ధాప్యం, కాలం…

యధారాజా తధాప్రజా

రచన: మోహనరావు మంత్రిప్రగడ ఓ కళ్యాణ మండపంలో ఓ వేడుక జరుగుతోంది. వరసకి బావా, బావా అనుకొనే ఇద్దరు వయోవృద్దులు ఆ కార్యక్రమానికి తమ తమ కుటుంబాలతో…

సత్యమేవ జయతే

రచన:జి.వి.ఎల్. నరసింహం ఆ పట్టణంలో నున్న బ్యాంకులలో, ప్రైవేటు రంగంలో గల కనకలక్ష్మీ బ్యాంకు, చాలా పెద్దది. ఆ ఊళ్ళో పండ్రెండు శాఖలతో బాటు, రీజియనల్ మేనేజరు…

“మూలాలు”

రచన: విజయలక్ష్మీ పండిట్ కృష్ణచైతన్యకు ఆ రోజు ఒకచోట కాలు నిలవడం లేదు. తమ్ముడు శ్రీ రమణ ఫామిలీతో క్రిస్మస్ సెలవులలో అమెరిక నుండి ఇండియా వస్తున్నాడు.…

కరోనా సరేనా. .

రచన: షమీర్ జానకిదేవి ఉదయం నిద్ర లేవక ముందే ఫోన్ మ్రోగింది. ఈ సెల్ ఫోన్స్ వచ్చిన తరువాత ఎప్పుడు మాట్లాడలనుకుంటే అప్పుడే. దీని వలన మంచి…

మనసు ఖాతా

రచన: శైలజా విస్సంశెట్టి ‘ఏమో వసంతక్క నాకేమీ అర్ధం కావటం లేదు జరుగుతున్నదంతా కల అయితే బాగుండు అనిపిస్తోందక్కా’. నేను చిత్రా వాళింటికి వచ్చిన ఈ గంట…

మరో బాల్యం

రచన: రమ్య “ఏంటి? మీ అమ్మ వచ్చి మనింట్లో ఉంటుందా? ఆ మెడికల్ చెకప్ లు, హాస్పిటల్ మందుల వాసనలు . . అబ్బో. . నా…