కథ

రామదాసు గారి కుటుంబం (కథ)

రచన: రమా శాండిల్య “నీకు తెలుసా శారదా? మా ఊరిని తలుచుకుంటే నాకు ఆ రోజంతా ఒక తెలియని అనుభూతి మైకంలా శరీరమంతా అవహిస్తుంది. ఎన్నెన్నో అపురూపమైన…

శిఖరాగ్ర సమావేశం (కథ)

రచన: మణి గోవిందరాజుల గదిలో పడుకుని తీరిగ్గా పుస్తకం చదువుకుంటున్నది శోభన. అత్తగారు తులసీ వాళ్ళ స్నేహితులూ కిట్తీ పార్టీ చేసుకుంటున్నారు. తాను కూడా ఇప్పటివరకు అక్కడే…

కొత్త కోణం (కథ)

రచన: ప్రభావతి పూసపాటి “మనం నా పరీక్షలు అయిపోయిన వెంటనే వూరు వెళ్లిపోదామే అమ్మమ్మ” కాలేజీ నుంచి వస్తూనే వత్తులు చేసుకొంటున్న కృష్ణవేణి పక్కన కూర్చుని మెడ…

జ్ఞాపకాల బాటలో (కథ)

రచన: జి.వి.ఎల్ నరసింహం “కామూ, ఓ మెత్తని గుడ్డ…, పాతది…,ఏదైనా ఉందా.” పీపుల్స్ బేంకులో, ఉన్నతాధికారిగా పనిచేసి, ఇరవై మూడు సంవత్సరాల క్రితం, రిటైరయిన విశ్వనాధం, వంటింట్లోని…

అదండీ సంగతి

రచన: గిరిజరాణి కలవల “ఇదిగో, ఇప్పుడే చెపుతున్నా! నా వంతు గుత్తొంకాయ్ కూరమ్మాయ్… ఇంకెవరూ పోటీకి రాకండి.. మెంతికారం పెట్టి.. లేలేత మువ్వొంకాయలు.. అలవోకగా.. అలాఅలా నూనెలో…

శంకరం పెళ్లి

రచన: జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి శంకరానికి వారం రోజుల్లో పెళ్లవుతుందనగా గోదావరికి వరదలోచ్చాయి. గోదావరికి గండి పడి నీళ్ళు ఉదృతంగా ఇళ్ళల్లోకి వచ్చేసాయి. మళ్ళీ ఆర్నేల్లవరకు సరైన…

వెన్నెల విరిసిన నవ్వులు

రచన: కాదంబరి కుసుమాంబ డజను ఆశల తర్వాత ఎట్లాగో పొత్తిళ్ళలో నిలిచిన పసికూన … ఆడపిల్ల అవడంతో ముక్కు చిట్లించారు. పేరు పెట్టడం, నామకరణ మహోత్సాహాదుల తలపులకు…

అత్తమ్మ

రచన: డా.మీరా సుబ్రహ్మణ్యం స్టాఫ్ రూంలో అదరి ముఖాలు ఏదో తెలియని ఆనందంతో వెలిగి పోతున్నాయి. కారణం ఆరోజు ఒకటో తారీఖు. మధ్యాన్నం రెండు గంటలకల్లా ఆఫీస్…

తెలివైన యువకుడు

రచన: మోహనరావు మంత్రిప్రగడ. పిల్లలు అరుగు మీద కూర్చోని కధలు చెప్పుకొంటున్నారు. ఇంతలో రాముడు మావయ్య వచ్చాడు.” ఏం చేస్తున్నార్రా పిల్లలు” అని అడిగాడు. “కధలు చెప్పుకొంటున్నాం…

ఇంటింటి కథ

రచన: MRVS మూర్తి “అబ్బా, నెమ్మదిగా తీసుకెళ్ళవచ్చు గదా! ఈ విసిరెయ్యడమేమిటి? తల తిరిగి పోతోంది” ఆవేదనగా ఓ గొంతు. “అయ్యో, నీ స్పీడ్ తగలెయ్య. పెద్దరాయి…