July 7, 2022

చంద్రోదయం 30

రచన: మన్నెం శారద స్వాతి బద్ధకంగా పడుకొంది. సారథి ఆమె నుదుటమీద చెయ్యేసి “జ్వరం లేదే!” అన్నాడు. “నాకేమిటోగా వుందండి” అంది అతనికి దగ్గరగా జరిగి పడుకొంటూ. “పడుకొంటే అలాగే వుంటుంది. లే. లేచి కాఫీ త్రాగు. అదే పోతుంది.” “అబ్బా! నన్ను కాస్సేపు పడుకోనివ్వండి. నాకిప్పుడే లేవాలని లేదు” అంది గారంగా. “సరే! కాఫీ నేనే తెస్తానుండు”సారథి కాఫీ స్వయంగా కలుపుకొచ్చేడు. ఆమె అయిష్టంగా త్రాగి వెంటనే వాంతి చేస్కుంది. “అదేమిటి? లోపల జ్వరమేమో. రెడీ […]

చంద్రోదయం – 29

రచన: మన్నెం శారద సారథి గుంటూరు నుంచి తిరిగొచ్చేడు. స్వాతి అతని చేతిలోని సూట్‌కేస్ అందుకుంటూ “అందరూ బాగున్నారా?” అంది ఆత్రంగా. “ఆ!” అన్నాడు సారథి లోపలికి వస్తూ. సారథి మాటలకి నానీ పక్కమీంచి లేచి అతని వడిలోకి దూకేడు. “డాడీ! ఎప్పుడొచ్చేవు?” “ఇప్పుడే” అన్నాడు సారథి నానీని ముద్దు పెట్టుకుంటూ. స్వాతి కాఫీ తీసుకొచ్చింది. సారథి కప్పు అందుకుంటూ “థాంక్యూ” అన్నాడు. స్వాతి ఆశ్చర్యంగా సారథి ముహంలోకి చూసింది. అదే క్షణం అతను కూడా ఆమెని […]

చంద్రోదయం . 28

రచన: మన్నెం శారద ఆ సమయంలో వాళ్ళు అక్కగారి సంగతి తెలిసి ఆందోళన చెందడం మంచిది కాదు. పరీక్షలు సరిగ్గా వ్రాయలేరు. అందుచేత ఆ వుద్ధేశ్యం విరమించుకున్నాడు సారథి. స్వాతి కోలుకోటానికి చాలా రోజులు పటింది. ఆమె మానసికంగా బలహీనురాలయిపోయింది. సారథి జాగ్రత్తగా ఆమెని గమనిస్తున్నాడు. చిన్న చప్పుడయితే పెద్దగా అరిచేది. ఉండి ఉండి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేది. భయంతో బిగుసుకుపోయేది. హిస్టీరికల్‌గా ఫీలవుతున్న ఆమెని చూసి బాధపడేవాడు సారథి. సున్నితమైన ఆమె హృదయం బలంగా దెబ్బతిన్నదని […]

చంద్రోదయం – 27

రచన: మన్నెం శారద ” ఎక్కడ్రా వుద్యోగం?” అంది సావిత్రమ్మ. “శేఖర్ ఆఫీసులోనే. భర్తగాని, తండ్రిగాని పోయినప్పుడు ఆ యింట్లో ఎవరికో ఒకరికి ఉపాధి చూపించేందుకు ఉద్యోగం ఇచ్చే రూల్ వుంది” అంటూ వివరంగా చెప్పేడు సారథి. ఆ మాట విన్న స్వాతి చేతులు ముఖానికడ్డంగ పెట్టుకుని వెక్కెక్కి ఏడిచింది. సారథి కాస్సేపు మాట్లాడలేనట్లు చూసి వూరుకున్నాడు. “ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతారు?” స్వాతి దుఃఖాన్ని అదుపులో పెట్టుకుంటూ “నేను వీధి ముఖం చూడలేను. నాకే వుద్యోగం వద్దు” […]

చంద్రోదయం – 26

రచన: మన్నెం శారద మరుసటిరోజే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేరు. … గతంలోని నీడలని తప్పించుకోలేక సారథి రెండు నిద్రమాత్రలు వేసుకుని పడుకున్నాడు. ***** స్వాతి చాలా రోజుల తర్వాత ఉత్సాహంగా వుంది. తన మనసులో వున్న భయాన్ని సారథి ముందుంచింది. తనని అనుక్షణం పట్టి వేధిస్తున్న మోహన్ విషయం అతనికి నిర్భయంగా చెప్పేయగలిగింది. సారథి తనని అపార్థం చేసుకోలేదు. స్వాతికి అకస్మాత్తుగా దిగులేసింది. మనసు విప్పి అంతా చెప్పినా తననింకా దూరంగానే వుంచు తున్నాడు సారథి. పరాయిదానిగానే భావిస్తున్నాడింకానూ. […]

చంద్రోదయం – 24

రచన: మన్నెం శారద శేఖర్ కిందపడి మెలికలు తిరిగిపోతున్నాడు. సారథి అతన్ని పట్టుకోలేకపోతున్నాడు. శేఖర్ నోటినుండి నురగ వస్తోంది. వసుధ సుహాసిని శేఖర్ చేతులు గట్టిగా అదిమి పట్టుకున్నారు. స్వాతి మ్రాన్స్పడిపోతున్నట్లు చూసింది. ఆమెకేం చేయాల్సింది. . ఏం జరుగుతున్నదీ అర్ధం కాలేదు. ఆమె గుండె బలహీనంగా కొట్టుకొంటోంది. సారథి కేక వేసేసరికి క్రిందనించి నలుగురు యువకులు వచ్చారు. అందరూ శేఖర్‌ని అదిమిపట్టి క్రిందకు దింపి రిక్షాలో హాస్పిటల్‌కి తీసికెళ్ళేరు. అంతవరకూ నవ్వుకొంటున్న ఇల్లు ఒక్కసారి కళావిహీనమపోయింది. […]

చంద్రోదయం – 23

రచన: మన్నెం శారద       సారథికి నిద్ర పట్టలేదు. అతనికి ప్రతీక్షణం శేఖర్‌తో తాను గడిపిన రోజులు గుర్తుకొచ్చి బాధని కలిగిస్తున్నాయి. సారథి వెన్నులోంచి జరజరా ఏదో ప్రాకినంతవరకు ఆ భయంకరమైన గతాన్ని తలచుకోవడం  యిష్టం లేనట్లు ప్రక్కకి తిరిగి కళ్లు మూసుకున్నాడు. అయినా మెదడు ప్రసారం చేసే ఆ గతకాలపు భయంకర దృశ్యాల్ని అతడు చూడక తప్పలేదు. ఆ సాయంత్రం.. శేఖర్, సారథి టి.బి. హాస్పిటల్ పక్కన సింహాచలం రోడ్డులో నడుస్తున్నారు. “అమ్మ, […]

చంద్రోదయం 22

రచన: మన్నెం శారద “అయితే మీ ఆవిణ్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం యిప్పుడప్పుడే లేదంటావు” అని అపరిచితమైన కంఠం. “ఆవిడ నేనడిని కట్నం పూర్తిగా తీసుకొస్తేనే నా గడప తొక్కేది. అంతవరకూ రానిచ్చే ప్రసక్తి లేనే లేదు” అది మోహన్ కంఠం. “చాలా అన్యాయంరా!” మోహన్ గట్టిగా నవ్వేడు. “ఏది అన్యాయం. ఇస్తానన్న కట్నం ఎగ్గొట్టి పిల్లని నా గొంతుకి కట్టి పంపటమా?” “పాపం. ఆయన సర్దుకోలేకపోయేడు. మధ్యలో ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది” “ఆడపుటక పుట్టినందుకు అనుభవిస్తుంది” […]

చంద్రోదయం – 21

రచన: మన్నెం శారద ఎప్పట్లా చిరునవ్వుతో ఎదురు వెళ్లలేకపోయేను. అది భయం కాదు. మనసులో యేదో స్పందన కలుగుతోంది. ఏవిటది? ఆలోచనలకందని మధురస్వప్యం ఏదో నా కళ్లముందు కదులుతోంది. పనిపిల్లతో కాఫీ పంపించేను. “మీ అమ్మగారు ఘోషా చేస్తున్నారా?” అని అతను అడగటం నాకు విన్పిస్తూనే వుంది. అయినా అప్పటికి నేను బయటికి వెళ్లలేదు. “మైడియర్ స్వాతి మేడంగారూ. మీరు ఆఫీసుకు ఎందుకు రాలేదో, ఏమైందో కనుక్కుందామని వచ్చేను. కారణం చెబితే ఈ దీనుడు సెలవు తీసుకుంటాడూ” […]

చంద్రోదయం – 20

రచన: మన్నెం శారద “ఓహో!! ఆడవాళ్ల వయసడగకూడదనుకుంటాను” అన్నాడు కళ్లెగరేస్తూ. “అబ్బే అందుకోసం కాదు. నా వయసు నా సర్వీస్ రిజిస్టర్ తీస్తే మీకే దొరుకుతుంది. ఇందులో దాచేదేమీ లేదు” అన్నాను. మోహన్ మర్నాడు నవ్వుతూ “మీ వయసు ఇరవై నాలుగేళ్ళు” అన్నాడు. నాకు ఆశ్చర్యం కల్గింది. అతను నేను తమాషాగా అన్నదే చేసి వచ్చేడు. నా సర్వీసు రిజిస్టరు వెరిఫై చేసేడు. “ఇంతకీ మీ వయసెందుకడిగేనో తెలుసా?” నా కళ్లు ఆందోళనతో రెపరెపలాడేయి. “ఇన్నాళ్ల మన […]