May 25, 2024

చంద్రోదయం – 37

రచన: మన్నెం శారద   సారథి సలహా మీద ఆమె నుంగంబాకంలో వున్న మహిళా సమాజంలో మెంబర్‌షిప్ తీసుకుంది. అక్కడ తమిళులకి తెలుగు నేర్పటం, తను తమిళం నేర్చుకోవటం, యిష్టమైన కుట్టుపనులు తెలుసుకోవటం ఆమెకు కొంత కాలక్షేపంగానే వుంది. ఎంతయినా అది కేవలం రెండు గంటల కాలక్షేపం మాత్రమే. సారథి దాదాపు ఎనిమిది గంటల కాలం యింట్లో వుండడు. ఒంటరితనం నుంచి తననెలా రక్షించుకోవాలో అర్థం కాలేదు స్వాతికి. పనిపిల్లతో ఏం మాటలుంటాయి? మెల్లిగా వీధిలో వారితో […]

చంద్రోదయం – 36

రచన: మన్నెం శారద “డాక్టర్! ఎలా వుంది?” నానీని పరీక్షించి వెళ్తోన్న డాక్టర్ని వెంబడించి వరండాలో అడిగేడు సారథి. అప్పటికే వారం రోజులుగా నానీలో ఎలాంటి మార్పూ లేదు. అతనికసలు స్పృహే లేదు. కాళ్లు కొయ్యలా బిగుసుకుపోయేయి. ముఖం గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయింది. మంచానికి పుల్లలా అతుక్కుపోయేడు. డాక్టర్ సారథివైపు జాలిగా చూసేడు. “మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం. ఇది బ్రెయిన్ ఫీవర్ దీనికింతవరకు మందు లేదు. ధైర్యంగా వుండండి” అంటూ వెళ్లిపోయేడు. సారథి మ్రాన్స్పడి నిలబడిపొయేడు. భూమిలోకి […]

చంద్రోదయం – 35

రచన: మన్నెం శారద “నానీకి వళ్ళు వెచ్చబడింది, జ్వరమేమో కాస్త చూడండత్తయ్యా!” అంది స్వాతి ఆందోళనగా సావిత్రమ్మ దగ్గరకొచ్చి. ఆమె ఆయిష్టంగా ముఖం తిప్పుకొంది. స్వాతి జాలిగా నిలబడింది. స్వాతిని చూడగానే ఆమెకు అరికాలి మంట నెత్తికెక్కుతోంది. “నేను చూసేదేమిటీ? థర్మామీటరుందిగా చూడు” అంది అయిష్టంగా. “చూసేను. నూట నాలుగుంది. వాడికెప్పుడూ ఇంత జ్వరం రాగా చూడలేదు. సమయానికి ఆయన లేరు” అంది ఆందోళనగా స్వాతి. ఆవిడ కోడలివైపు వెటకారంగా చూసింది. “అన్నీ ఆయనకు చెప్పే చేస్తున్నావా? […]

చంద్రోదయం 34

రచన: మన్నెం శారద ఆ వెంటనే ఆ చూపులు పేలవంగా విడిపోయేయి. “ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. నువ్వనవసరమైన భయాల్ని వదిలించుకుని, ఎవరి మాటలూ వినకుండా నానీని జాగ్రత్తగా చూసుకో. నువ్వు ఏమన్నా అయితే నానీ గతేవిటో ఆలోచించి ఏవయినా చెయ్యి.” సారథి ఎటో చూస్తూ ఆ మాటలనేసి వెళ్లిపోయేడు. అతని నిరాదరణ చూస్తుంటే ఆమెకు గుండె పగిలిపోతోంది. ఇక తన ముఖం జీవితంలో చూడడు, తనని దగ్గరకి తీసుకోడు. అయిపోయింది. తన కల చెదిరిపోయింది. జానకమ్మ మాటలు విని […]

చంద్రోదయం – 33

రచన: మన్నెం శారద సారథి బేంక్‌నుండి వస్తూనే “స్వాతీ!” అంటూ పిలిచేడు. నానీ గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చి “డాడీ! అమ్మ హాస్పిటల్లో వుంది. జ్వరమొచ్చిందట” అన్నాడు అమాయకంగా. సారథి అర్ధం కానట్లు చూసేడు. “ఏమయ్యింది?” అన్నాడు పనిపిల్లనుద్దేశించి. “నాకు తెల్దయ్యా! జానకమ్మగారే అమ్మగార్ని రిచ్చాలో తీసికెల్లేరు” అంది పనిపిల్ల. “ఏ ఆసుపత్రో తెలుసా?” “చెప్పలేదయ్యా. కాని డాక్టర్ చాకోమ్మగారు కామాల” సార్థి ముఖమైనా కడుక్కోకుండా చెప్పులు తొడుక్కుని హడావుడిగా హాస్పిటల్‌కి బయల్దేరేడు. “నేనూ వస్తాను డాడీ” నానీ కూడా […]

చంద్రోదయం – 32

రచన: మన్నెం శారద స్వాతి సారథి బేంక్ కెళ్లగానే జానకమ్మని పిలిపించింది రహస్యంగా. “పిన్నిగారూ! నాకు మళ్లీ అనుమానంగా వుంది. డాక్టరు దగ్గరకెళ్దాం” అంది భయంగా. జానకమ్మ స్వాతిని తేరిపారా చూసింది.”నువ్వు చదువుకున్నావ్ గాని బొత్తిగా బుద్ధిలేదే అమ్మాయ్. ఇప్పటికే రెండుసార్లయింది. మొన్నటిసారే మూల్గుతూ ప్రాణానికి ముప్పంటూ నసిగి విసిగి చేసింది. ఈసారి వెళ్తే మొహన్నే వూస్తుంది. నావల్ల కాదు బాబు” అంది. స్వాతి “అలా అంటే ఎలా పిన్నిగారూ, మీరు కాకుంటే నాకెవరు దిక్కు?” అంది […]

చంద్రోదయం – 31

రచన: మన్నెం శారద “రేపు నేను విజయవాడ వెళ్తున్నాను. ఒక్కర్తివీ వుండగలవా?” అన్నాడు సారథి భోజనాల దగ్గర. “ఎందుకు? అంది. “శేఖర్ వాళ్ల నాన్నగారు అర్జెంటుగా రమ్మని టెలిగ్రాం ఇచ్చేరు.” “మీతో ఏం పని?” భ్రుకుటి ముడిచి అడిగింది. “ఏమో నాకెలా తెలుస్తుంది?” ఆమె అన్నం కెలుకుతూ కూర్చుంది. “ఏం అలా అయిపోయేవ్?” అతను అనునయంగా అడిగేడు. “మీరు వెళ్లకపోతేనేం?” ఎదురు ప్రశ్నించింది. “బాగుండదు. శేఖర్ పోయి వాళ్లెంతగానో కృంగిపోయి వుంటారు. ఎందుకో అవసరముండే రమ్మని వుంటారు. […]

చంద్రోదయం 30

రచన: మన్నెం శారద స్వాతి బద్ధకంగా పడుకొంది. సారథి ఆమె నుదుటమీద చెయ్యేసి “జ్వరం లేదే!” అన్నాడు. “నాకేమిటోగా వుందండి” అంది అతనికి దగ్గరగా జరిగి పడుకొంటూ. “పడుకొంటే అలాగే వుంటుంది. లే. లేచి కాఫీ త్రాగు. అదే పోతుంది.” “అబ్బా! నన్ను కాస్సేపు పడుకోనివ్వండి. నాకిప్పుడే లేవాలని లేదు” అంది గారంగా. “సరే! కాఫీ నేనే తెస్తానుండు”సారథి కాఫీ స్వయంగా కలుపుకొచ్చేడు. ఆమె అయిష్టంగా త్రాగి వెంటనే వాంతి చేస్కుంది. “అదేమిటి? లోపల జ్వరమేమో. రెడీ […]

చంద్రోదయం – 29

రచన: మన్నెం శారద సారథి గుంటూరు నుంచి తిరిగొచ్చేడు. స్వాతి అతని చేతిలోని సూట్‌కేస్ అందుకుంటూ “అందరూ బాగున్నారా?” అంది ఆత్రంగా. “ఆ!” అన్నాడు సారథి లోపలికి వస్తూ. సారథి మాటలకి నానీ పక్కమీంచి లేచి అతని వడిలోకి దూకేడు. “డాడీ! ఎప్పుడొచ్చేవు?” “ఇప్పుడే” అన్నాడు సారథి నానీని ముద్దు పెట్టుకుంటూ. స్వాతి కాఫీ తీసుకొచ్చింది. సారథి కప్పు అందుకుంటూ “థాంక్యూ” అన్నాడు. స్వాతి ఆశ్చర్యంగా సారథి ముహంలోకి చూసింది. అదే క్షణం అతను కూడా ఆమెని […]

చంద్రోదయం . 28

రచన: మన్నెం శారద ఆ సమయంలో వాళ్ళు అక్కగారి సంగతి తెలిసి ఆందోళన చెందడం మంచిది కాదు. పరీక్షలు సరిగ్గా వ్రాయలేరు. అందుచేత ఆ వుద్ధేశ్యం విరమించుకున్నాడు సారథి. స్వాతి కోలుకోటానికి చాలా రోజులు పటింది. ఆమె మానసికంగా బలహీనురాలయిపోయింది. సారథి జాగ్రత్తగా ఆమెని గమనిస్తున్నాడు. చిన్న చప్పుడయితే పెద్దగా అరిచేది. ఉండి ఉండి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేది. భయంతో బిగుసుకుపోయేది. హిస్టీరికల్‌గా ఫీలవుతున్న ఆమెని చూసి బాధపడేవాడు సారథి. సున్నితమైన ఆమె హృదయం బలంగా దెబ్బతిన్నదని […]