October 24, 2021

తపస్సు – అంటుకున్న అడవి

– రామా చంద్రమౌళి డాక్టర్ పుష్ప ఆ వేసవి కాలపు సాయంత్రం తన ఇంటి బాల్కనీలో కూర్చుని . ఎదుట అస్తమిస్తున్న సూర్యుణ్ణి తదేకంగా చూస్తోంది దాదాపు పది నిముషాలనుండి. ఆమె హృదయం అంటుకున్న అడవిలా . మధ్య మధ్య ఘనీభవించిన మంచు మైదానంలా ఉంది. మనిషి మనోస్థితి ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ క్షణ క్షణం. విస్ఫోటిస్తూ, కింది అంతస్తు వాకిట్లోనుండి మొలిచి ఏపుగా ఎదిగిన టేకు చెట్టు తన విశాలమైన పచ్చని ఆకులతో. విస్తరించి. చల్లగా గాలి. […]

తపస్సు – రైలుపట్టాలపై నడక

రచన: రామా చంద్రమౌళి మంచును చీల్చుకుంటూ చినుకులు కురుస్తూనే ఉన్నాయి సన్నగా ఎర్రగా ఉదయిస్తూ సూర్యుడు .. ఎదుట ఆమె.. నేను ముందర రెండు రైలు పట్టాలు ధగధగా మెరుస్తూ నాల్గు పాదాలు.. రెండు శరీరాలు..ఒక్కటే ఆత్మ కంకర రాళ్ళు.. గాయాలను జ్ఞాపకం చేస్తూ.. సాక్షులు మౌనమే.. కళ్ళనిండా వడివడి నడక.. పరుగా.? దూరంగా భూమ్యాకాశాలను కలుపుతూ.. క్షితిజరేఖ ఎక్కడ మొదలై.. ఎక్కడకు సాగి.. ఎక్కడ ముగుస్తుందో , పట్టాలకిరువైపులా.. బోగన్‌ విల్లా పూలు గుత్తులు గుత్తులుగా.. […]

తపస్సు – పాకురు మెట్ల దిగుడు బావి

రచన: రామా చంద్రమౌళి బతుకుతూ చనిపోతూ మళ్ళీ బతుకుతూ చనిపోతూ ఇక చనిపోతూనే బతకడం అలవాటైన తర్వాత జీవితం స్థానికమో , ప్రవాసమో , ప్రవాస స్థానికమో అర్థంకాలేదామెకు మనిషి ఎక్కడ జీవిస్తూంటే అదే స్వస్థలమని తెలుస్తోందామెకు – రాత్రంతా ఆమె ఒంటరిగా మగ్గాన్ని నేస్తూనే ఉంది ఒక నిర్విరామ లయాత్మక శబ్దం బయటా .. లోపల గుండెలో ఆమె నేసే బట్ట రేపు ఎవరికి వస్త్రంగా మారుతుందో తెలియదు – యుగయుగాలుగా నడచి వచ్చిన దారుల్లో […]

తపస్సు – గుహలో వెలుగు

రచన: రామా చంద్రమౌళి ఈ హిమశిఖరంపై.. ఐదువేల అడుగుల ఎత్తులో వీళ్ళేమి చేస్తారో తెలియదు ఆకాశంలో అక్కడక్కడా నక్షత్రాలవలె ఈ అఖండ పర్వత శ్రేణుల ఏటవాలు తలాలపై ఎన్ని కుగ్రామాలో పదిహేను ఇండ్లు ఒక ఊరు నాల్గు కుటుంబాలే ఒక గ్రామం పదిమంది మనుషులే ఒక సమూహం.. ఒక కుటుంబం తోడుగా ఒక విశాలాకాశం, ఒక పర్వతం, కొంత పచ్చని గడ్డి నిట్టనిలువుగా లంబరేఖల్లా నిలబడ్డ చెట్లు – పర్వతం ఉన్నదీ అంటే ప్రక్కన ఒక లోయ […]

తపస్సు – కొన్ని ఖడ్గ ప్రహారాలు.. కొన్ని శిథిల శబ్దాలు

రచన: రామా చంద్రమౌళి గాయపడ్డ గాలి రెక్కలను చాచి వృక్షం నుంచి వృక్షానికి పునర్యానిస్తూ , స్ప్సర్శిస్తూ, సంభాషిస్తూ ఒళ్ళు విరుచుకుంటున్న ఆకాశంలోకి అభిక్రమిస్తున్నపుడు కాలమేమో మనుషుల కన్నీళ్ళను తుడుస్తూ తల్లిలా ద్రవకాలమై, ద్రవధ్వనై, ద్రవాత్మయి, చినుకులు చినుకులుగా సంగీత నక్షత్రాలను వర్షిస్తూ అరణ్యాలపై, ఎడారులపై, సముద్రాలపై, పాటలను కురుస్తూ వెళ్తూంటుంది.. తన కొంగు అంచులు జీరాడుతూండగా సెకన్‌లో మిలియన్‌ వంతు ఒక రసానుభూతి.. తన పూర్ణవెన్నెల రాత్రయి వికసిస్తూనే చకచకా శతాబ్దాల చరిత్ర పుటల్లోనుండి పాదముద్రలనూ, […]

తపస్సు – మట్టి భూమి

రచన: రామా చంద్రమౌళి అతను అప్పుడు పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుఏట్‌ ఇంజనీరింగ్‌ విద్యార్థులకు ‘ రివర్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ’ టాపిక్‌ బోధిస్తున్నాడు మట్టిలోనుండి ‘ ప్లాస్టిక్‌ ’ అనే విష పదార్థాన్ని తయారుచేసి మళ్ళీ ‘ ప్లాస్టిక్‌ ’ ను మట్టిగా మార్చలేకపోవడం గురించీ చెబుతున్నాడు మనిషి తన రూపంలో మార్పు చెందకుండానే మృగంగా మారగల మార్మిక విద్యను ఎలా నేర్చుకున్నాడో గాని మళ్ళీ మనిషిగా రూపొందలేని నిస్సహాయత గురించి కూడా చెబుతున్నాడు – అప్పుడు .. ఆ […]

తపస్సు – సహచరి

రచన: రామా చంద్రమౌళి అకస్మాత్తుగా ఆమెను ‘ ఐ సి యూ ’ కు తీసుకు వెళ్ళారు ఆమెకు భర్తా, ఇద్దరు పిల్లలూ ఉన్నారు కాని వాళ్ళు చాలా బిజీ ఎక్కువరోజులు ఆమె వెంట వాళ్ళుండరు వాళ్ళు ఖండాంతరవాసులు .. వస్తూ పోతూంటారు అప్పుడప్పుడు కొందరంతే., అందరూ ఉండీ ఎవరూ లేనివారు అన్నీ ఉండీ ఏమీ లేనివారు బయటికి ‘ పూర్తిగా ’ ఉన్నట్టనిపిస్తూ లోపల పూర్తిగా డొల్లై జీవిస్తున్నవారు – ఆమె ఆ ఉదయమే వాకిట్లో […]

తపస్సు – సహచరి

రచన: రామా చంద్రమౌళి అకస్మాత్తుగా ఆమెను ‘ ఐ సి యూ ’ కు తీసుకు వెళ్ళారు ఆమెకు భర్తా, ఇద్దరు పిల్లలూ ఉన్నారు కాని వాళ్ళు చాలా బిజీ ఎక్కువరోజులు ఆమె వెంట వాళ్ళుండరు వాళ్ళు ఖండాంతరవాసులు .. వస్తూ పోతూంటారు అప్పుడప్పుడు కొందరంతే., అందరూ ఉండీ ఎవరూ లేనివారు అన్నీ ఉండీ ఏమీ లేనివారు బయటికి ‘ పూర్తిగా ’ ఉన్నట్టనిపిస్తూ లోపల పూర్తిగా డొల్లై జీవిస్తున్నవారు – ఆమె ఆ ఉదయమే వాకిట్లో […]

తపస్సు – అప్పుడప్పుడు.. కొన్ని

రచన: రామా చంద్రమౌళి ఆమె ఒక కూలీ కొత్తలో.. అతను ఆమె అందమైన ముఖాన్ని ఫోటో తీశాడు బాగుంది.. జీవాన్ని నింపుకుని.. నిర్మంగా కాని ఆ ఫోటో అతనికి నచ్చలేదు మరోసారి ఆమె ఒక రోడ్దుపనిలో నిమగ్నమై ఉండగా ఫోటో తీశాడు చాలా బాగుంది కాని అతనికి అదీ నచ్చలేదు అందులో ఆమె దేహముంది.. కాని వర్చస్సు లేదు మళ్ళీ ఒకసారి ఆమె నడచి వెళ్ళిపోతూండగా కేవం ఆమె వెనుక భాగాన్ని ఫోటో తీశాడు నచ్చిందది అతనికి […]

తపస్సు – మూసిన పిడికిలి

  రచన: రామా చంద్రమౌళి పసిపాప నిద్రపోతోంది లేత నిప్పురంగులో మూసిన పసి పిడికిలి.. మధ్య మధ్య నవ్వు ‘లోపల ఉన్నవన్నీ రహస్యాలేనా.? ’ అని ప్రశ్న పిడికిట్లో గాలి.. పిడికిట్లో కాలం పిడికిట్లో ఊపిరిపోసుకుంటున్న జీవితం ఆమె అతను చూస్తున్నారిద్దరూ కిటికీలోనుండి బయటికి కల్లోల సముద్రంలోకి.. దిగంతాల్లోకి ‘అందరి చూపులూ అన్నింటినీ చూడగలవా’ అంది ఆమె అతను మాట్లాడలేదు చటుక్కున తిరిగి ఆమె కళ్ళలోకి చూశాడు ‘దూరంగా సముద్రం కనిపిస్తోందికదా’ అందామె మళ్ళీ ‘సముద్రం నీ […]