September 21, 2021

దేవీ భాగవతము 3

రెండవ స్కంధము ఆరవ కథ ఉపరిచర వసువు ఉపరిచర వసువు ఛేది దేశమును పాలించేవాడు. నిష్ఠాగరిష్ఠుడు. సత్యవ్రతుడు, ధర్మ ప్రభువు. అతనికి నలుగురు కుమారులు గలరు. వారిని వివిధ రాజ్యములకు రాజులుగా నియమించాడు వసువు. రాజుభార్య గిరిక. గొప్ప సౌందర్యవతి. ఒకసారి ఆమె ఋతుమతి అయిఉండగా రాజు పిత్రాజ్ఞచే వేటకు వెళ్ళవలసి వచ్చెను. భార్యయందు అనురక్తుడైన రాజుకు వీర్యస్ఖలనమయ్యెను. రాజు ఆ వీర్యమును ఒక వటపత్రము నందు భద్రపరచి దగ్గరలో ఉన్న ఒక గ్రద్దకు యిచ్చి భార్యకు […]

శ్రీదేవీభాగవత మహత్మ్యము . 2

రచన: ఓలేటి స్వరాజ్యలక్ష్మి మొదటి స్కందము మూడవ కథ రైవతుడను మనువు వృత్తాంతము ఈ కథను మిత్రావరుణుని నుండి ప్రకటితుడైన అగస్త్యమునికి శివకుమారుడైన స్కంధుడు వివరించినది. దేవీ భాగవత మహాత్మ్యము ఇందు చెప్పబడినది. ఋతువాకుడను ముని గలడు. అతడికి ఒక పుత్రుడుదయించెను. పుత్రోత్సాహము జరుపబడెను. అతడు రేవతీ నక్షత్రమందు నాల్గవ పాదమున జన్మించెను. అది గండాంతము అని చెప్పుదురు. చేయవలసిన సంస్కారాదులన్నీ ముని అతనికి జరిపించెను. జాతకర్మాదులు, ఉపనయన సంస్కారము చేసెను. అ పిల్లవాడు పుట్టినప్పటినుంచి తల్లిదండ్రులు […]

దేవీ భాగవతం – 1

రచన: వోలేటి స్వరాజ్యలక్ష్మి శుభమస్తు ఓం గణేశాయనమః అవిఘ్నమస్తు దేవీ స్తుతి శ్లో.1 నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయైు సతతం నమః నమః ప్రకృత్యై భద్రాయైు నియతాః ప్రణతాః స్మతామ్‌ శ్రీమద్దేవీ భాగవతము నందు వేదములు స్వయంగా భగవతీ దేవిని ఈ విధముగా స్తుతించినవి. శ్లో.2 నమో దేవి మహా మాయే విశ్వోత్పత్తి కరే రామ్‌। నిర్గుణే సర్వభూతేశి మాతః శంకర కామదే ॥ త్వం భూమిః సర్వభూతానాం ప్రాణః ప్రణవతాం తథా । ధీః శ్రీః […]