నన్నెచోడుడి ‘వస్తు కవిత ‘ పై ఒక ‘కాంతి ‘

రచన :  ఎం.వి.పట్వర్ధన్   రవికులశేఖరుండు కవిరాజశిఖామణి కావ్యకర్త స త్కవి భువి నన్నెచోడు డటె! కావ్యము దివ్యకథం గుమార సం భవ మటె! సత్కథాధిపతి భవ్యుడు…

క్షమయా ధరిత్రీ …..

రచన: మంధా భానుమతి   ఆంధ్ర భోజుడు, శ్రీకృష్ణ దేవరాయల పాలనలో, అష్టదిగ్గజాల సమక్షంలో తెలుగు కవితామతల్లి అగ్రపీఠం అలంకరించి అందరి నోటా తెనుగు నానుడి వయ్యారాలు…

రాముని భర్తృధర్మము

             రచయిత :- యఱ్ఱగుంట సుబ్బారావు   ధర్మప్రధానుడైన రాముడు దారనైనను, ధనమునైనను(అర్థకామములను) ధర్మబద్ధమైన వానినే స్వీకరించును. ప్రభువు, తండ్రి అయిన దశరథుని ఆజ్ఞానువర్తియగుటయే తన…

సాహిత్య “ఈ” ప్రస్థానం

రచన: మాచర్ల హనుమంతరావు   సుదీర్ఘ చరిత్రగల సాహిత్య ప్రస్థానం అనంతమైనది, నిరంతరమైనది. అందులో తెలుగు సాహిత్యం ఎంతో సుసంపన్నమైనది. ఆధ్యాత్మికమైనా, రసాత్మకమైనా, జనజాగృతిలోనైనా, మనమెంతో గర్వపడేంత…

శివధనుస్సు

రచన : రసజ్ఞ   సీతా స్వయంవరం అప్పుడు శివధనస్సు ఎక్కుపెడితే ఎందుకు విరిగిపోతుంది? విరిగిపోతే అందఱూ (బాధపడాలి కానీ) ఎందుకు సంతోషిస్తారు?   రాముడు అవతారపురుషుడు…

“అమ్మగారికీ దండంపెట్టూ..”

రచన : జి.ఎస్.లక్ష్మి “ఏంటే అక్కయ్యా… ఈ పెళ్ళి కైనా నువ్వు రాకపోతే ఇంక నీకు ఫోన్ చెయ్యనంతే..”   “అదికాదురా..” ఏదో చెప్పబోతున్న రేణుక మాటల్ని…

గృహస్థాశ్రమ ధర్మములు.

రచన : శ్రీ పిడపర్తి సుబ్బయ్యశాస్త్రి   గృహస్థుడు భగవద్భక్తుడై యుండవలెను. భగవద్ఙ్ఞానమే అతని జీవిత పరమావధి. సదా కర్మ నిరతుడై తన విద్యుక్త ధర్మములను నిర్వహించుచు…

చివరకు మిగిలేది…. బుచ్చిబాబు

రచన : మానస చామర్తి వందేళ్ళ జీవితాన్ని చవిచూచిన వృద్ధులైనా, విద్యా సాగర సంచితాన్ని ఔపాసన పట్టిన అగస్త్యులైనా, సన్యాసులైనా, సంసారులైనా సమాధానం చెప్పే ముందు పునరాలోచించుకోదలచే…

తెలుగు సంవత్సరాది

రచన : శైలజ మిత్రా నిజం ఈ వనంలో మొక్కలెప్పుడు సజీవంగా ఉంటాయి నిత్య వసంతం వాటి చిరునామా ఆరుబయట సందిగ్ధంగా నిలబడిన శిశిరాన్ని తలచుకుని గజ…