విశ్వనాధవారి నాయికలు – రణరంభాదేవి

రచన :  డా.  కౌటిల్య II శ్రీ గురుభ్యోన్నమః II విశ్వనాథవారి సాహిత్యంలో ఒక అంశాన్ని తీసుకుని విశదీకరించి రాయాలని ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నాను కాని రాద్దామని మొదలు…

హిందోళరాగం

రచన :  భారతీ ప్రకాష్ జన్యరాగం. 20 వ మేళకర్త నఠభైరవి నుండి జన్మించినది. ఆరోహణ: స మ గ మ ద ని స అవరోహణ:…

అన్నమయ్య – ఒక పరిచయం

రచన :  మల్లిన నరసింహారావు                           మాలిక పత్రికలో ప్రచురణ నిమిత్తం ఏదైనా ఓ వ్యాసాన్ని  పంపించరాదా – అని ఆ పత్రిక సంపాదకవర్గం…

మహా సాధ్వి – గార్గి

రచన : ఎ.జె. సావిత్రీ మౌళి   అంతశ్శత్రువులను అణచి, ఆదర్శాలకు విలువనిచ్చి, ధార్మిక జీవనాన్ని గడిపిన మహానుభావులు ఎందరో వున్నారు.  అందుకు ఆడ, మగ తేడా…

చెప్పబడనిది, కవితాత్మ!

రచన: వెంకట్.బి.రావ్   పూర్వం ఒక పల్లెటూరి పాఠశాలలో ఒక పంతులుగారుండేవారట. ఆయన పాఠం చెపుతున్నపుడూ చెప్పనపుడూ అని లేకుండా, ఎప్పుడు చూసినా పిల్లల మీద చిర్రుబుర్రులాడుతూండేవాడట.…

పుత్రోత్సాహము తండ్రికి…

రచన : జి.ఎస్. లక్ష్మి   ఉదయం ఆరుగంటల సమయం. ధనంజయరావు బెత్తెడు వెడల్పున్న అత్తాకోడలంచు పట్టుపంచె కండువాతో, చేతికి బంగారు చైనున్న ఫారిన్ రిస్ట్ వాచీతో,…

మీనా

రచన :     M రత్నమాలా రంగారావ్ ….వైజాగ్     “మీనా…” అనే గద్దింపు కేకతో ఉలిక్కిపడి లేచాను. మద్యాహ్నం భోజనం తరువాత పేపరు…

అంచేత నేను చెప్పొచ్చేదేమిటంటే

రచన: బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం                9-30  గంటలకి  ఆఫీసు చేరుకొని, లాబ్ లోకి వెళ్ళి శ్రద్ధగా, కష్టపడి  పనిచేస్తున్న వాళ్లని ఇంకా కష్టపడి పని చేయాలని,…

మాలికా పదచంద్రిక – 1

ఆధారాలు: అడ్డం: 1.ఏ పనినైనా మొదలెట్టడానికి తీపి కానిదానిని చుట్టుతారు.(4) 3.వైదిక ధర్మమునకు సంబంధించినవి ఈ సాంగు ఉప అవయవాలు.(5) 6.ఖాకీవనం రచైత.(4) 9.లిమిట్‌లో ఉన్న మిడతంబొట్లు.(2)…