నాదీ ఓ సినిమా కధే

ఒక ఆదివారం తీరుబడిగా కూర్చుని, కాఫీ తాగుతూ, సిగరెట్టు కాలుస్తూ ఆలోచిస్తున్నాను. ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు అంటే ఏం చెప్పాలి. టాటా గార్కి అన్ని కోట్లు ఎందుకు ఉన్నాయి?…

ఆంధ్ర భారత భారతి – 2

( కవిత్రయ విరచిత శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతంలోని హృద్య పద్యాలకు వ్యాఖ్యానం – 2 ) – డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర “విమల మతిం బురాణములు వింటి ననేకము;…

శ్రీ శక్తీశ్వరస్వామి దేవాలయం, యనమదుర్రు

రచన: పి.ఎస్.లక్ష్మి. ఆధ్యాత్మికతవెల్లివిరిసే మన దేశంలో ఎన్నో అపురూపమైన దేవాలయాలు, వాటి గురించి ఇంకెన్నో అద్భుతమైన కధనాలు…తెలుసుకున్నకొద్దీ ఆశ్చర్యం..తరచి చూసినకొద్దీ అద్భుతం. ఇలాంటి అద్భుతాల గురించి తెలుసుకుని,…

ఎంత ఘాటు ప్రేమయో!

— మధురవాణి అనగనగా ఒక ఊర్లో మహా రద్దీగా ఉండే ఒక వీధి. ఆ వీధి ఎల్లప్పుడూ తూనీగల్లాగా ఝూమ్మని బైకులేసుకు తిరిగే కుర్రాళ్ళతోనూ, రంగుల రంగుల…

అవార్డులిస్తాం! చందా కట్టండి!

రచన: పాణంగిపల్లి విజయ భాస్కర శ్రీరామ మూర్తి. పార్వతీపురం.   ప్రియరంజనీ రావుకు గొప్ప టెంక్షన్ గా ఉంది. అప్పటికే పది మంది పెళ్ళికొడుకుల ముందు కూర్చొని…

కంది గింజ

రచన : శ్రీధర్ ఆయల             “ మిస్టర్  నూర్  భాషా ! నువ్వు  ‘ఖురాను’   మీద  ప్రమాణం  చేసావు. నీ  వృత్తి  వివరాలు  కోర్టు  వారికి…