కథ

పరిపూర్ణం

రచన : రమ శాండిల్య భానుమూర్తి ఒక మధ్య తరగతి చిరు ఉద్యోగి. అతనికి అమ్మవైపువారి నుంచి కానీ, అత్తగారి వైపునుంచి కానీ ఎటువంటి ఆధారం లేదు.…

గిరిజా సదన్

రచన: ప్రభావతి పూసపాటి “కాత్యాయిని” ప్రశాంతం గా వున్న “గిరిజాసదన్” లో ఒక్కసారి మారుమోగినట్టు వినిపించింది ఆ పేరు. గిరిజాసదన్ స్థాపించింది నేనే అయినా అంతా తానే…

రైతు బిడ్డ

రచన: మంథా భానుమతి “నువ్వెంతైనా చెప్పు, నీ వ్యవహారం నాకు నచ్చలేదబ్బాయ్.” భుజం మీది కండువా తీసి ఒక్క దులుపు దులిపి ఇంట్లోంచి బైటికి నడవబోయాడు అనంతయ్య.…

చిన్న బతుకులు

రచన -డా. లక్ష్మీ రాఘవ రామయ్య కాలుచాపి దారం పేడుతూ కూర్చున్నాడు. “ఎన్ని దారాలు పేడుతావు? బయట పోయేది లేదు, పైసా సంపాదనా లేదు. ఇంట్లో పొయ్యి…

రేపటి వట వృక్షాలు.

రచన: గిరిజారాణి కలవల మాదాపూర్ లో అదొక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ…రో హౌసెస్.. అన్నీ ఒకేలా తీర్చిదిద్దినట్లుండే ఎనభై డ్యూ ప్లెక్స్ విల్లాలు అవి. అక్కడ నివసించే వారు…

సరుడు

రచన: పద్మజ కుందుర్తి నానబెట్టి వడేసిన నూకల్ని రొట్లో వేసి అదరాబదరా దంచుతున్న కాసెమ్మని గోడమిదుగా చూసి,” ఏందొదినో! మంచి వుసిమీద వుండావూ ….ఏంది కత? ఈరోజు…

జలజాక్షి.. మధుమే( మో) హం

రచన: గిరిజారాణి కలవల “వదినా! ఓ పంకజం వదినా!” అంటూ వీధంత గొంతేసుకుని కేకేస్తూ వచ్చింది జలజాక్షి . ఆ కేక వినపడగానే.. మళ్లీ తెల్లారిందీ దీనికి..…

వర్గాలు
భోషాణం
ఇటీవలి వ్యాఖ్యలు