కృష్ణ అశోక్

ప్రేమవ్యధ…!!

రచన, చిత్రం: కృష్ణ అశోక్ పెనవేసుకున్న ప్రేమ పోగులు ఒక్కొక్కటి విడివడి తెగిపోవడం నా కంటిపాపకి కనిపిస్తుంది… గుండెలో రాసుకున్న ప్రేమాక్షర నక్షత్త్రాలు ఆకాశం నుండి ఉల్కల్లా…

నీ జ్ఞాపకంలో

రచన, చిత్రం : కృష్ణ అశోక్. గుండె గూటిలో నీవు అనే జ్ఞాపకం ఒక అద్భుతం… ఈ జీవితానికి జతకాలేమేమోకానీ మనసులో నిరంతరజతగా మరుజన్మ వరకూ జీవిస్తూ..…

‘పర’ వశం…

  రచన, చిత్రం : కృష్ణ అశోక్ గోవులు కాచే వయసుకే గోపెమ్మ చేతిలో చిక్కాను, ఆమె కమ్మని కబుర్ల ముద్దలు ప్రేమ పెదవుల ముద్దులు మొదలు..…

చెక్కిన చిత్ర శిల్పం..

రచన: కృష్ణ అశోక్. నేనో రాతిని చిత్రరచనలు చేసే ఓ రాతిని పాలుగారే వయసునుండే, అందుకేనేమో పాలరాతిని… ఓ స్త్రీ మూర్తి నాలోని సృజనాత్మక చిత్ర రసాన్ని…

గుండె గొంతుకు…

రచన: కృష్ణ అశోక్   గొంతు మింగుడు పడటంలేదు.. నోటిదాకా చేరని ఓ అన్నం ముద్ద పిడికిలిలోనే ఉండిపోయి మెల్లగా ఎండిపోతుంది.. ఎండిపోతున్న ఒక్కో మెతుకు తనలోని…

రంగుల ‘భ్రమ’రం..

రచన, చిత్రం, కవితాగానం : కృష్ణఅశోక్ ఈ మైక్ మీద క్లిక్ చేసి  కవితను వింటూ చదువుకోండి. అప్పుడప్పుడు… ఆకాశంలో ఉల్కలు రాలిపడినప్పుడో, భూమ్మీద సునామీలు చెలరేగినప్పుడో,…

వర్గాలు
భోషాణం
ఇటీవలి వ్యాఖ్యలు