చందమామ పాటలు – 2

చందమామ రావె.. జాబిల్లి రావె అంటూ బిడ్డను చంకనెత్తుకొని తల్లులు గోరుముద్దలు తినిపించే సన్నివేశాలు కనిపించేవి ఒకప్పుడు.ఏ సాంకేతిక ఆటవస్తువులు, ఉపకరణాలు లేని రోజుల్లో నింగిలో మెరిసే చందమామే ఆటవస్తువు. చందమామను అద్దంలో చూపేవరకూ బాల రాముడు పాలబువ్వ తినేవాడు కాదనీ పురాణాల్లోను, పుస్తకాల్లోనూ చదువుకున్నాం. ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో తరచుగానే సందర్భానుగుణంగా చందమామను చూపించే సన్నివేశాలు ఉండేవి. ఇప్పుడూవున్నా -అప్పుడప్పుడనే చెప్పాలి. నిజానికి దక్షిణాదిన రూపుదిద్దుకున్న అనేక సినిమాల్లో చందమామ కూడా ఒక పాత్రధారే. అమ్మ గోరుముద్దలు పెట్టడానికే కాదు, ప్రణయ గాధలు చెప్పడానికి, ప్రేమ బాధలు చెప్పుకోవడానికి, నాయకా నాయికల గుణగణాలో, అందాలో వర్ణించడానికి.. ఇలా స్క్రీన్‌మీద చందమామ ఎప్పుడూ ముడిసరుకే.

1. పున్నమి వెన్నెల వెలుగులలో ఆ చందమామ కంటే ఆత్మీయుడైన స్నేహితుడు ఉంటాడా..

చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే…
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే…
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే

చలువ చందనములు పూయ చందమామ రావే
జాజిపూల తావినీయ జాబిల్లి రావే
చలువ చందనములు పూయ చందమామ రావే
జాజిపూల తావినీయ జాబిల్లి రావే
కలువ చెలువ కలలు విరియ కొండనెక్కి రావే
కలువ చెలువ కలలు విరియ కొండనెక్కి రావే
గగనపు విరితోటలోని గోగుపూలు తేవే…

చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే…
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే

మునిజన మానస మోహిని యోగిని బృందావనం
మురళీ రవళికి ఆడిన నాగిని బృందావనం
మునిజన మానస మోహిని యోగిని బృందావనం
మురళీ రవళికి ఆడిన నాగిని బృందావనం
రాధా మాధవ గాధల రంజిలు బృందావనం
గోపాలుని మృదుపద మంజీరము బృందావనం
గోపాలుని మృదుపద మంజీరము బృందావనం
బృందావనం బృందావనం
హే కృష్ణా ముకుందా మురారీ
కృష్ణా ముకుందా మురారీ..
జయ కృష్ణా ముకుందా మురారీ
జయ జయ కృష్ణా ముకుందా మురారీ

చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే…
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే

2. చాలా కాలం తర్వాత మనసుకు నచ్చిన చెలికాడు వస్తున్నాడన్న సంతోషంలో ఆ కన్య తన ముచ్చట్లన్నీ చంద్రుడితో చెప్పుకుంటుంది.

వస్తాడు నా రాజు ఈ రోజు.. రానే వస్తాడు నెలరాజు ఈ రోజు
కార్తీకపున్నమి వేళలోన.. కలికి వెన్నెల కెరటాలపైన
కార్తీకపున్నమి వేళలోన.. కలికి వెన్నెల కెరటాలపైన
తేలివస్తాడు నా రాజు ఈ రోజు

వేలతారకల నయనాలతో.. నీలాకాశం తిలకించేను
వేలతారకల నయనాలతో.. నీలాకాశం తిలకించేను
అతని చల్లని అడుగుల సవ్వడి వీచే గాలి వినిపించేను

ఆతని పావన పాదధూళికై.. అవని అణువణువు కలవరించేను
అతని రాకకై అంతరంగమే.. పాలసంద్రమై పరవశించేను… పాలసంద్రమై పరవశించేను
వస్తాడు నా రాజు ఈ రోజు.. రానే వస్తాడు నెలరాజు ఈ రోజు

వెన్నెలలెంతగా విరిసినగానీ చంద్రుణ్ణీ విడిపోలేవు
కెరటాలెంతగా పొంగినగానీ కడలిని విడిపోలేవు
కలసిన ఆత్మల అనుబంధాలు.. ఏ జన్మకు విడిపోలేవులే

తనువులు వేరైనా.. దారులు వేరైనా
తనువులు వేరైనా.. దారులు వేరైనా
ఆ బంధాలే నిలిచేనులే.. ఆ బంధాలే నిలిచేనులే
వస్తాడు నా రాజు ఈ రోజు.. రానే వస్తాడు నెలరాజు ఈ రోజు
కార్తీకపున్నమి వేళలోన.. కలికి వెన్నెల కెరటాలపైన
వస్తాడు నా రాజు ఈ రోజు

3. తమను వీడి కనపడకుండా పోయిన తండ్రిని, అన్నను వెతుక్కుంటూ పట్నం వచ్చిన చిన్నారుల చందమామనే సాయం కోరుతున్నారు.

చక్కనయ్యా చందమామా ఎక్కడున్నావూ
నీవు లేక దిక్కులేని చుక్కలైనామూ
చక్కనయ్యా చందమామా ఎక్కడున్నావూ
నీవు లేక దిక్కులేని చుక్కలైనామూ

మొన్న పున్నమి రాతిరి నీవొడిని నిద్దురపోతిమి
మొన్న పున్నమి రాతిరి నీవొడిని నిద్దురపోతిమి
తెల్లవారి లేచి చూచి తెల్లబోయ్యామూ.. గొల్లుమన్నాము

చక్కనయ్యా చందమామా ఎక్కడున్నావూ
నీవు లేక దిక్కులేని చుక్కలైనామూ

మబ్బు మబ్బు మాటున ఈ మసక చీకటి చాటున
మబ్బు మబ్బు మాటున ఈ మసక చీకటి చాటున ..
బిక్కు బిక్కున దిక్కులన్నీ తిరుగుతున్నామూ..
వెతుకుతున్నామూ

చక్కనయ్యా చందమామా ఎక్కడున్నావూ
నీవు లేక దిక్కులేని చుక్కలైనామూ

దారి తప్పి పోతివో నీ వారి సంగతి మరచినావో
దారి తప్పి పోతివో నీ వారి సంగతి మరచినావో
ఏ రాణి వాసములోన చేరి రాజువై నావో..
రాలేకవున్నావో…

చక్కనయ్యా చందమామా ఎక్కడున్నావూ
నీవు లేక దిక్కులేని చుక్కలైనామూ

4. కొత్తగా పెళ్లైన జంటకి తొలిరేయి తోడుగా ఉండేది ఆ చందురూడే.

మల్లె పందిరి నీడలోన జాబిల్లి మంచమేసి ఉంచినాను జాబిల్లి
మల్లె పందిరి నీడలోన జాబిల్లి మంచమేసి ఉంచినాను జాబిల్లి
మా అన్నకు మా చంద్రికి ఇది తొలి రేయి నాకిది వరమోయి ఈ
కళ్ళుకుట్టి వెళ్ళకోయి జాబిల్లి తెల్లవారనీయకోయి ఈ రేయి

గడుసు పిల్లకు వయసు నేడే గురుతుకొచ్చిందీ ఈ
మొరటువాని మనసు దానికి పులకరించిందీ ఈ
గడుసుపిల్లకు వయసు నేడే గురుతుకొచ్చిందీ ఈ
మొరటువాని మనసు దానికి పులకరించిందీ ఈ
ఇద్దరికీ ఈనాడు నువ్వే ముద్దు నేర్పాలి
ఆ ముద్దు చూసి చుక్కలే నిను వెక్కిరించాలి
కళ్ళు కుట్టి వెళ్ళకోయి జాబిల్లి తెల్లవార నీయకోయి ఈ రేయి

పెళ్ళి సంబరమెన్నడెరుగని ఇల్లు నాదీ ఈ
పసుపుతాడే నోచుకోని బ్రతుకు నాదీ ఈ
పెళ్లి సంబరమెన్నడెరుగని ఇల్లు నాదీ ఈ
పసుపు తాడే నోచుకోని బ్రతుకు నాదీ ఈ
ఈ పెళ్ళి చూసి నేను కూడా ముత్తైదువైనాను
ఈ పుణ్ణెమే పై జన్మలో నను ఇల్లాలిని చేయాలి
మల్లె పందిరి నీడలోన జాబిల్లి మంచమేసి ఉంచినాను జాబిల్లి
మా అన్నకు మా చంద్రికి ఇది తొలి రేయి నాకిది వరమోయి ఈ
కళ్ళుకుట్టి వెళ్ళకోయి జాబిల్లి తెల్లవారనీయకోయి ఈ రేయి
ఊహూ ఊహూ ఊహూ ఊహూ ఊహూ ఊహూ ఊహూ ఊహూ

5. ఏడ్చే పిల్లవాడు కూడా చందమామను చూపించినా, పాట పాడినా టక్కున ఊరుకుంటాడట.

మామా… చందమామా
వినరావా…నా కథ
మామా చందమామా
వినరావా నా కథ
వింటే మనసు ఉంటే
కలిసేవూ నా జత
మామా…చందమామా

నీ రూపము ఒక దీపము
గతిలేని పేదకు…”2″

నీ కళలే సాటిలేని పాఠాలు ప్రేమకు
నువు లేక నువు రాక
విడలేవు కలువలు…
జాబిల్లి నీ హాయి పాపలకు జోలలు….

మింటిపైన నీవు ఓంటిగాడివై
అందరికీ వెన్నెల పంచ
రేయంత తిరగాలి

ఇంటిలోన నేను ఒంటిగాడినై
అందరికీ సేవలు చేయ
రేయి పవలు తిరగాలి

లేరు మనకు బంధువులు
లేరు తల్లిదండ్రులు
మనను చూసి అయ్యోపాపం
అనేవారు ఎవ్వరు
అనేవారు ఎవ్వరు…

మామా చందమామా
వినరావా నా కథ
వింటే మనసు ఉంటే
కలిసేవూ నా జత

6. ప్రేమలో పడిన జంటకి వేళాపాళా ఉండదు. ఆకలి దప్పులు ఉండవంటారు. కాని పగలే వెన్నెలగా ఉందంట. మండే సూర్యకాంతి చల్లని వెన్నెలలా ఉందంట. మరీ విడ్డూరం కదా.

ఈ పగలు రేయిగా
పండు వెన్నెలగ మారినదేమి చెలీ
ఆ కారణమేమి చెలీ ఆ… ఊఁ..
వింతకాదు నా చెంతనున్నది
వెండి వెన్నెల జాబిలి
నిండు పున్నమి జాబిలి… ఓ ఓ ఓ…

మనసున తొణికే చిరునవ్వెందుకు
పెదవుల మీదికి రానీవు
అహా ఓహో అహా… ఆ…

పెదవి కదిపితే మదిలో మెదిలే మాట తెలియునని మానేవు ఊఁ…

కన్నులు తెలిపే కథలనెందుకు
రెప్పలార్చి ఏమార్చేవు
ఆఁ… ఆఁ… ఓ ఓ ఓ…

చెంపలు పూచే కెంపులు
నాతో నిజము తెలుపునని జడిసేవు
ఓహోహో…

అలుక చూపి అటువైపు తిరిగితే
అగుపడదనుకుని నవ్వేవు ఉహుహు…

నల్లని జడలో మల్లెపూలు
నీ నవ్వునకద్దము చూపేను ఆహా…

ఆహహాహా… ఆహహాహా…
ఆహహాహా… ఆహహాహా…
ఊహుహూ…

7. ఆహ్లాదకరమైన వేళ,మనసునిండా సంతోషం నిండినవేళ జగమంతా అందంగా, ఆనందంగా ఉంటుందంటారు.

పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల
కదలే ఊహలకే కన్నులుంటే
పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల

నింగిలోన చందమామ తొంగి చూచే
నీటిలోని కలువభామ పొంగిపూచే
ఈ అనురాగమే జీవన రాగమై
ఎదలో తేనె జల్లు కురిసిపోద

పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల

కడలి పిలువ కన్నె వాగు పరుగు తేసే
మురళి పాట విన్న నాగు సిరసునూపే
ఈ అనుబంధమే మధురానందమై
ఇలపై నందనాలు నిలిపి పోదా

పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల

నీలి మబ్బు నీడలేసి నెమలి ఆడే
పూల రుతువు సైగ చూసి సిఖము పాడే
మనసే వీణగా జనజన మ్రోయగా
బ్రతుకే పున్నమిగా విరిసిపోదా

పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల
కదలే ఊహలకే కన్నులుంటే …….
పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల

8. ఈ చందమామ అందరికీ హితుడైపోయినట్టున్నాడే. ఏ మాట చెప్పుకోవాలన్నా అతనే శరణ్యం..

ఏమిటో ఈ మాయ ఓ చల్లని రాజా వెన్నెల రాజా
ఏమిటో నీ మాయ ఓ చల్లని రాజా వెన్నెల రాజా
ఏమిటో నీ మాయ

వినుటయే కాని వెన్నెల మహిమలు
వినుటయే కాని వెన్నెల మహిమలు
అనుభవించి నేనెరుగనయా
అనుభవించి నేనెరుగనయా
నీలో వెలసిన కళలు కాంతులు
నీలో వెలసిన కళలు కాంతులు
లీలగా ఇపుడే కనిపించెనయా

ఏమిటో ఈ మాయ ఓ చల్లని రాజా వెన్నెల రాజా
ఏమిటో నీ మాయ

కనుల కలికమిది నీ కిరణములే
కనుల కలికమిది నీ కిరణములే
మనసును వెన్నెగా చేసెనయా
మనసును వెన్నెగా చేసెనయా
చెలిమి కోరుతూ ఏవో పిలుపులు
చెలిమి కోరుతూ ఏవో పిలుపులు
నాలో నాకే వినిపించెనయా

ఏమిటో ఈ మాయ ఓ చల్లని రాజా వెన్నెల రాజా
ఏమిటో నీ మాయ

9. ప్రేయసీప్రియుల సరససల్లాపాలలో ఆకాశవీధిలో ఉన్న చందమామ కూడా చేరిపోతాడు. సరాగాలాడతాడు.

ఆకాశ వీధిలో అందాల జాబిలీ వయ్యారి తారను జేరి
ఉయ్యాలలుగేనే సయ్యాటలాడెనే ||3||

జలతారు మేలిమొబ్బు పరదాలు నేసీ తెరచాటు చేసి
పరువాలు దాగి దాగి పంతాలు పోయీ పందాలు వేసి
అందాల చందామామ దొంగాటలాడెనే దోబూచులాడెనే ||ఆకాశ వీధిలో||

జడివాన హోరుగాలి సుడిరేగి రానీ జడిపించబోని
కలకాలం నీవే నేనని పలుబాసలాడీ చెలి చెంత చేరీ
అందాల చందామామ అనురాగం చాటేనే నయగారం చేసెనే ||ఆకాశ వీధిలో||

10. తమ భాగస్వాములు నేలమీద జాబిలిగా భావిస్తుంటే ఎవరు మాత్రం ఏం చేయగలరు?

నేలమీది జాబిలి…నింగిలోని సిరిమల్లి
నా చెలీ… నెచ్చెలీ..చేరుకోరావా నా కౌగిలి…

నేలమీది జాబిలి…నింగిలోని సిరిమల్లి
నా చెలీ… నెచ్చెలీ..చేరుకోరావా నా కౌగిలి…ఈ..ఈ..
నేలమీది జాబిలి…

పిలిచెను కౌగిలింత రమ్మనీ…ఇమిడిపోమ్మనీ
తెలిసెను పులకరింత ఇమ్మనీ..దోచి ఇమ్మనీ…

మనసుకు వయసు వచ్చు తీయనీ రేయినీ
ఆ…ఆ…ఆ…
వయసుకు మతిపోయి పోందనీ హాయినీ

తొలి ముద్దు ఇవ్వనీ..మరుముద్దు పొసగనీ
మలి ముద్దు ఏదనీ..మైమరచి.. అడగనీ

నేలమీది జాబిలి…నింగిలోని సిరిమల్లి…
నా చెలీ… నెచ్చెలీ..చేరుకోరావా నా కౌగిలి…ఈ..ఈ..
నేలమీది జాబిలి…

వెన్నెల తెల్లబోయి తగ్గనీ..తనకు సిగ్గనీ
కన్నులు సిగ్గుమానీ..మొగ్గనీ…కలలు నెగ్గనీ
తరచిన మల్లెలు ఫక్కుమనీ ..నవ్వనీ..
పగటికి చోటివ్వక ఉండనీ..రాత్రినీ..
దీపాలు మలగనీ…ఆ…తాపాలు పెరగనీ…ఆ..
రేపన్న దానినీ ఈ పూటే చూడనీ…

నేలమీది జాబిలి…నింగిలోని సిరిమల్లి…
నా చెలీ… నెచ్చెలీ..చేరుకోరావా నా కౌగిలి…ఈ..ఈ..
నేలమీది జాబిలి…

చందమామ పాటలు 1

కూర్పు: మురళీకృష్ణ

మామలకు మామ చందమామ. చిన్నపిల్లలకు బువ్వ తినిపించడానికి ఆ మామను పిలుస్తారు తల్లులు. ప్రేయసీప్రియులు చందమామ ద్వారా తమ ప్రేమ సందేశాలను ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. భార్యాభర్తల అన్యోన్య దాంపత్యంలో చందమామ తన వంతు సాయం చేస్తూనే ఉంటాడు. చందమామ చల్లగానూ ఉంటాడు. వేడిగానూ ఉంటాడట. ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా.
మన తెలుగు సినిమాలలో చందమామ ప్రస్తావనలో వచ్చిన పాటలను గూర్చి తెలుసుకుందాం. ఈ పాటలలో సంగీతం, సాహిత్యం, అభినయానికి కూడా పెద్ద పీట వేసారు. సంగీత, సాహిత్యాభిమానులమైన మనం ఆ సంపదను పదే పదే నెమరువేసుకుందాం.

1. తొలిరేయి కొత్తదంపతుల మధ్య స్నేహం, ప్రేమ చిగురించడానికి ఈ చందమామ ఎంత సాయం చేస్తున్నాడో చూడండి.

చిత్రం: గుండమ్మ కథ (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల
గీతరచయిత: పింగళి
నేపధ్య గానం: ఘంటసాల, సుశీల

ఎంత హాయీ…
ఎంత హాయి ఈ రేయి ఎంత మధురమీ హాయి
ఆ ఆ ఆ ఆ..
ఎంత హాయి ఈ రేయి ఎంత మధురమీ హాయి
చందమామ చల్లగ మత్తుమందు చల్లగా
ఆ..చందమామ చల్లగ పన్నీటిజల్లు చల్లగా

ఎంత హాయీ..
ఎంత హాయి ఈ రేయి ఎంత మధుర మీహాయీ.. ఎంత హా యీ

ఆ ఆ ఆ ఆ..
ఒకరి చూపులొకరిపైన విరితూపులు విసరగా
ఆ ఆ ఆ..
ఒకరి చూపులొకరిపైన విరితావులు వీచగా
విరితావుల పరవడిలో విరహమతిశయింపగా
ఆ..విరితావుల ఘుమఘుమలో మేను పరవశింపగా

ఆ ఆ ఆ ఆ…….
కానరాని కోయిలలు మనల మేలుకొలుపగా
కానరాని కోయిలలు మనకు జోల పాడగా
మధురభావ లాహిరిలో మనము తూలిపోవగా
ఆ..మధురభావ లహరిలో మనము తేలిపోవగా

2. మాయాబజారులో శశిరేఖ అభిమన్యుల ప్రేమకు తమవంతు సాయం చేయబూనుతారు రుక్మిణీ శ్రీకృష్ణులు. చల్లని వెన్నెలలో ఏ దంపతులకు మాత్రం ఏకాంతంగా గడపాలని, నౌకా ప్రయాణం చేయాలని ఉండదు..

చిత్రం : మాయాబజార్ (1957)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఘంటసాల, పి.లీల

లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో
ఒహో జగమే వూగేనుగా
వూగేనుగా తూగెనుగా

లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో
ఒహో జగమే వూగేనుగా
వూగేనుగా తూగెనుగా
ఆ… ఆ…ఆ… ఆ…ఆ… ఆ…

తారాచంద్రుల విలాసములతో
విరిసే వెన్నెల పరవడిలో ఉరవడిలో
తారాచంద్రుల విలాసములతో
విరిసే వెన్నెల పరవడిలో..
పూల వలపుతో ఘుమఘుమలాడే
పిల్ల వాయువుల లాలనలో

లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో
ఒహో జగమే వూగేనుగా
వూగేనుగా తూగెనుగా
ఆ… ఆ…ఆ… ఆ…

అలల ఊపులో తీయని తలపులు
చెలరేగే ఈ కలకలలో.. మిలమిలలో
అలల ఊపులో తీయని తలపులు
చెలరేగే ఈ కలకలలో
మైమరపించే ప్రేమానౌకలో
హాయిగ చేసే విహారణలో

లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో
ఒహో జగమే వూగేనుగా
వూగేనుగా సాగెనుగా
ఆ… ఆ…ఆ… ఆ…ఆ… ఆ…

రసమయ జగమును రాసక్ఱీడకు
ఉసిగొలిపే ఈ మధురిమలో.. మధురిమలో
రసమయ జగమును రాసక్ఱీడకు
ఉసిగొలిపే ఈ మధురిమలో
ఎల్లరి మనములు ఝల్లన జేసే
చల్లని దేవుని అల్లరిలో…

లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో
ఒహో జగమే వూగేనుగా
వూగేనుగా తూగెనుగా
ఆ… ఆ…ఆ… ఆ…ఆ… ఆ..

3. చల్లని నిశిరాతిరిలో నదీ జలాలతో తేలియాడుతూ ప్రేయసీ ప్రియుల పడవ ప్రయాణంలో ఎంతహాయి. ఊహించుకుంటేనే మనసు పరవశిస్తుంది.
చిత్రం : మర్మయోగి (1963)

సంగీతం : ఘంటసాల
గీతరచయిత : ఆరుద్ర
నేపధ్య గానం : ఘంటసాల, పి. లీల

ఆ…ఆ…ఆ…ఓ…ఓ..ఓ..
నవ్వుల నదిలో పువ్వుల పడవ కదిలే
అది మైమరపించే హాయి… ఇక రానే రాదీ రేయి

నవ్వుల నదిలో పువ్వుల పడవ కదిలే
అది మైమరపించే హాయి ఇక రానే రాదీ రేయి

అనుకోని సుఖం పిలిచేను…అనురాగ మధువు వొలికేను
అనుకోని సుఖం పిలిచేను…అనురాగ మధువు వొలికేను
కొనగోటితో నిను తాకితే…పులకించవలయు ఈ మేను
అహ…అహ…అహ…

నవ్వుల నదిలో పువ్వుల పడవ కదిలే
అది మైమరపించే హాయి… ఇక రానే రాదీ రేయి

నిదురించవోయి వడిలోన…నిను వలచెనోయి నెరజాణ
నిదురించవోయి వడిలోన…నిను వలచెనోయి నెరజాణ
అరచేతిలో వైకుంఠము…దొరికేను నీకు నిముషాన

నవ్వుల నదిలో పువ్వుల పడవ కదిలే
అది మైమరపించే హాయి… ఇక రానే రాదీ రేయి
ఆ…ఆ…ఆ…ఓ…ఓ..ఓ…ఓ…ఓ…

4. వెన్నెలకి, మల్లెపూలకి అవినాభావ సంబంధముంది. ఎంత వేసవి మంటలైనా సాయంత్రం విరిసే మల్లియలు, రాతిరి కురిసే వెన్నెల జల్లులు మనసును చల్లబరిచేస్తాయంటే నమ్ముతారా . ఇది నిజమని ప్రేమికులు ఒప్పుకుంటారు. పైగా వెన్నెలలో ఘుమఘుమలు అంటున్నారు. అందులో కోరికలు, గుసగుసలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో.

చిత్రం :- మనుషులు మమతలు
గాయకులూ :- పి.సుశీల
సంగీతం:- టి.చలపతిరావు
రచయత:- సి.నారాయణరెడ్డి

వెన్నెలలో మల్లియలు..మల్లెలలో ఘుమఘుమలు.
ఘుమఘుమలో గుస గుసలు..ఏవేవో కోరికలు.

నీ హృదయములో నిలవాలని..నీ కౌగిలిలో కరగాలని
నీవే నీవే కావాలని..ఏవేవో కోరికలు…
వెన్నెలలో.

పూల పల్లకిలోన తేలిపోయే సమయానా..
బుగ్గల సిగ్గులు తొనకాలని..అవి నీకే నీకే ఇవ్వాలని
ఏవేవో కోరికలు..ఏవేవో కోరికలు.

5. ఈ చందమామ భలే చిక్కులు తెచ్చిపెడతాడు. హాయిగా ఉండనీడు. ముఖ్యంగా దూరంగా ఉన్న ప్రేయసీ ప్రియులకు తన మాయలతో వారి విరహాన్ని మరింతగా పెంచి ఎప్పుడెప్పుడు ఒక్కటవుదామా అనిపిస్తుంది. మరీ అల్లరోడు.

చిత్రం : బందిపోటు (1963)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఊ హూ హూ.. ఊ ఊ ఊ…
ఊ ఊ ఊ…. ఊ ఊ ఊ
ఊ హూ హూ.. ఊ ఊ ఊ…
ఊ ఊ ఊ…. ఊ ఊ ఊ

ఊహలు గుసగుసలాడే
నా హృదయము ఊగిసలాడే
ప్రియా… ఊ
ఊహలు గుసగుసలాడే
నా హృదయము ఊగిసలాడే

వలదన్న వినదీ మనసు
కలనైన నిన్నే తలచు
వలదన్న వినదీ మనసు
కలనైన నిన్నే తలచు
తొలిప్రేమలో బలముందిలే
అది నీకు మునుపే తెలుసు

ఊహలు గుసగుసలాడే
నా హృదయము ఊగిసలాడే

నను కోరి చేరిన బేలా
దూరాన నిలిచేవేలా
నను కోరి చేరిన బేలా
దూరాన నిలిచేవేలా
నీ ఆనతి లేకున్నచో
విడలేను ఊపిరి కూడా

ఊహలు గుసగుసలాడే
నా హృదయము ఊగిసలాడే

దివి మల్లెపందిరి వేసే
భువి పెళ్ళిపీటను వేసే
దివి మల్లెపందిరి వేసే
భువి పెళ్ళిపీటను వేసే
నెర వెన్నెల కురిపించుచు
నెలరాజు పెండ్లిని చేసే

ఊహలు గుసగుసలాడే
మన హృదయములూయలలూగే

6. కొత్తదంపతుల తొలిరాత్రినాడు వారిని మరింత దగ్గర చేయడానికి చందమామ కూడా ఉండాల్సిందే. వారిద్దరి మధ్య ప్రేమాభిమానాలు, కోరికలు ఇనుమడింపజేస్తాడు.

చిత్రం : చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : బాలు, సుశీల

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది

ఏవేవొ కోరికలు ఎదలో
ఝుమ్మని అంటున్నవి
ఆ కొంటె మల్లికలు
అల్లన దాగి వింటున్నవి

పన్నీటి తలపులు నిండగా
ఇన్నాళ్ళ కలలే పండగా
పన్నీటి తలపులు నిండగా
ఇన్నాళ్ళ కలలే పండగా
చిన్నారి చెలియ అపరంజి కలువ
చేరాలి కౌగిట జిలిబిలి నగవుల

ఏవేవొ కోరికలు ఎదలో
ఝుమ్మని అంటున్నవి
ఆ కొంటె మల్లికలు
అల్లన దాగి వింటున్నవి
ఆఆఅ..ఆఅహహ..ఆహా..

పరువాలు పల్లవి పాడగా
నయనాలు సయ్యాటలాడగా
పరువాలు పల్లవి పాడగా
నయనాలు సయ్యాటలాడగా
నిను చేరుకోగ నునుమేని తీగ
పులకించి పోయెను తొలకరి వలపుల

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది

ఎన్నెన్ని జన్మల బంధమో
ఏ పూల నోముల పుణ్యమో
ఎన్నెన్ని జన్మల బంధమో
ఏ పూల నోముల పుణ్యమో
నిను నన్ను కలిపె నీ నీడ నిలిపె
అనురాగ సీమల అంచులు దొరికే

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది

7. ఈ ప్రేమికులకు చందమామ ఎంత ఆత్మీయుడు, దగ్గరివాడంటే నీ వన్నెలు, చిన్నెలన్నీ మాకే అంటారు. మాకు సాయం చేయమంటారు. మళ్లీ అస్తమానం మా వెంట రాకంటారు. అయినా అతనేమీ కోపగించుకోడు. నవ్వుతూ తోడుంటాడు.

చిత్రం : భట్టి విక్రమార్క (1961)
సంగీతం : పెండ్యాల
గీతరచయిత : అనిశెట్టి సుబ్బారావు
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల

ఓ నెలరాజా వెన్నెల రాజా
నీ వన్నెలన్ని చిన్నెలన్ని మాకేనొయ్
మా వెన్నుతట్టి పిలిచిందీ నీవేనొయ్.. ఓ నెలరాజా…

ఓ…. ఓ…
చల్లగాలి జాడలో తెల్లమబ్బు నీడలో..
చల్లగాలి జాడలో తెల్లమబ్బు నీడలో
ఓ….ఓ..ఓ..ఓ..
కొంటె చూపు నీకేలా చంద్రుడా
నా వెంటనంటి రాకోయీ చంద్రుడా
ఆ…
ఓ నెలరాజా వెన్నెల రాజా
నీ వన్నెలన్ని చిన్నెలన్ని మాకేనొయ్
మా వెన్నుతట్టి పిలిచిందీ నీవేనొయ్….ఓ నెలరాజా…

ఆ..ఆ..
ఆ..ఆ..ఆ..
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
కలువల చిరునవ్వులే కన్నెల నును సిగ్గులే
ఓ…ఓ..ఓ..ఓ..
కలువల చిరునవ్వులే కన్నెల నును సిగ్గులే
వెంటనంటి పిలిచినపుడు చంద్రుడా
వాని విడవ మనకు తరమవున చంద్రుడా
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
ఓ నెలరాజా వెన్నెల రాజా
నీ వన్నెలన్ని చిన్నెలన్ని మాకేనొయ్
మా వెన్నుతట్టి పిలిచిందీ నీవేనొయ్…. ఓ నెలరాజా…

లేత లేత వలపులే పూత పూయు వేళలో…
కలవరింత లెందుకోయి చంద్రుడా..
నా చెలిమి నీదెకాదటోయి చంద్రుడా..
కలవరింత లెందుకోయి చంద్రుడా..
నా చెలిమి నీదెకాదటోయి చంద్రుడా..
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఓ నెలరాజా వెన్నెల రాజా
నీ వన్నెలన్ని చిన్నెలన్ని మాకేనొయ్
మా వెన్నుతట్టి పిలిచిందీ నీవేనొయ్….ఓ నెలరాజా…

8. మళ్లీ అదే చందమామను దూరమైన ప్రేమికులు తమ జాలిగాథ వినమని, విడిపోయిన తమ జంటని కలపమని ప్రార్ధిస్తుంటారు. సంతోషమైనా, బాధైనా, ప్రేమైనా, విరహమైనా చెప్పుకోడానికి చందమామే దిక్కు.

చిత్రం : మల్లేశ్వరి – 1951
సంగీతం : సాలూరి రాజేస్వర రావు
రచన : దేవులపల్లి
పాడినవారు : భానుమతి, ఘంటసాల

ఎవరు ఏమని విందురూ
ఎవరు ఏమని విందురూ
ఎవ్వరేమని కందురూ
ఈ జాలి గాధ ఈ విషాద గాధ
నెలరాజా వెన్నెలరాజా
నెలరాజా వెన్నెలరాజా
వినవా ఈగాధా
నెలరాజా వెన్నెలరాజా
యేనాడో ఏకమై కలసిపోయిన జంట ఏకౄరదైవమో ఎడబాటు చేసెనే
ఊరు గుడిలో రావికావల నాటి వలపుల మాటాలన్ని
నేలపాలైపోయనే గాలిమేడలు కూలినే
నెలరాజా వెన్నెలరాజా వినవా ఈగాధా
నెలరాజా వెన్నెలరాజా
ఆ రావి ఆ బావి ఆ స్వామి సాక్షిగా
ఆనాటి బాధలూ అన్ని కలలాయనే
విడిచివచ్చే వేళతెలవని అడుగనైనా అడుగలేదని
ఎంతగా చింతించెనో ఏమనుచూ దుఖించెనో
పొగిలి గుండెలు పగిలెనే తుదకు బాధలు మిగిలనే
నెలరాజా వెన్నెలెరాజా వినవా ఈగాధా
నెలరాజా వెన్నెలరాజా

9. ప్రేమికుల మధ్య జరిగే సరాగాల కవ్వింతలలో చందమామకు ఏం పని. అయినా వాళ్లు అతనిని వదలరుగా. నెలరాజుని సాకుగా పెట్టుకుని ఎన్ని ముచ్చట్లో వారికి.

చిత్రం : రాముడు-భీముడు (1964)
సంగీతం : పెండ్యాల
గీతరచయిత : సినారె
నేపధ్య గానం : ఘంటసాల, సుశీల

తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే.. నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే
తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే.. నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే

చలిగాలి రమ్మంచు పిలిచింది లే.. చెలి చూపు నీ పైన నిలిచింది లే
చలిగాలి రమ్మంచు పిలిచింది లే.. చెలి చూపు నీ పైన నిలిచింది లే

ఏముందిలే .. ఇపుడేముందిలే
ఏముందిలే .. ఇపుడేముందిలే
మురిపించు కాలమ్ము ముందుంది లే.. నీ ముందుంది లే
తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే.. నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే

వరహాల చిరునవ్వు కురిపించవా.. పరువాల రాగాలు పలికించవా
ఆ .. ఆ .. ఓ .. ఓ ..ఆ….
వరహాల చిరునవ్వు కురిపించవా.. పరువాల రాగాలు పలికించవా

అవునందునా.. కాదందునా
అవునందునా కాదందునా
అయ్యారే విధి లీల అనుకొందునా ..అనుకొందునా
తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే.. నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే

సొగసైన కనులేమో నాకున్నవి.. చురుకైన మనసేమో నీకున్నది
సొగసైన కనులేమో నాకున్నవి.. చురుకైన మనసేమో నీకున్నది

కనులేమిటో.. ఈ కథ ఏమిటో
కనులేమిటో ఈ కథ ఏమిటో
శృతి మించి రాగాన పడనున్నది.. పడుతున్నది

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ …….. ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే

10. తను ప్రేమించే , ఆరాధించే ప్రియుడు నిదురిస్తున్నవేళ గాలి, నీరు, వెన్నెలను కూడా సడి సేయొద్దని కోరుకుంటుంది ఈ ప్రేయసి. అతని నిదుర చెదిరిందంటే నేనూరుకోను అని బెదిరిస్తుంది కూడాను..

చిత్రం: రాజమకుటం (1961)
సంగీతం: మాస్టర్ వేణు
గీతరచయిత: దేవులపల్లి
నేపధ్య గానం: పి. లీల

“సడిసేయకో గాలి
సడిసేయబోకే
బడలి వడిలో రాజు
పవ్వళించేనే …. సడి సేయకే ….

రత్న పీఠిక లేని రారాజు నా స్వామి
మణికిరీటము లేని మహరాజు గాకేమి
చిలిపి పరుగులు మాని
వొలికి పోరాదే …. సడిసేయకే

ఏటి గలగలలకే ఎగసిలెచేనే
ఆకు కదలికలకే అదరి చూసేనే
నిదుర చెదరిందంటే నేనూరుకోనే …. సడిసేయకే

పండు వెన్నెలనడిగి పాన్పు తేరాదే
ఈడ మబ్బుల దాగు నిదురదే రాదే
విరుల వీవన పూని విసిరి పోరాదే ….

సడిసేయకో గాలి సడిసేయబోకే
బడలి వడిలో రాజు పవ్వళించేనే …..