డా.భీంపల్లి శ్రీకాంత్

గాంధీ మొగ్గలు

– డాక్టర్ భీంపల్లి శ్రీకాంత్ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంతో జాతిని ఏకం చేసి ఆంగ్లేయపాలకుల గుండెల్లో దడపుట్టించినవాడు అలుపెరుగని పోరాటానికి అసలైన స్ఫూర్తి గాంధీజీ స్వాతంత్ర్యసమరంలో ఆయుధాలనేవి…

కాళోజీ మొగ్గలు

రచన: డాక్టర్ భీంపల్లి శ్రీకాంత్ తెలంగాణ మాటలను తూటాలుగా పేలుస్తూ అవినీతిపై అక్షరాయుధాలను సంధించినవాడు అధర్మంపై న్యాయపోరాటం చేసినవాడు కాళోజీ కవితలతో నిరంతరం అక్షరయుద్ధం చేస్తూనే ప్రజలను…

గజల్

రచన: డా. భీంపల్లి శ్రీకాంత వెల్లువలా ఉప్పొంగే కడలి అలలదెంతా ఆరాటం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడే జలపాతాలదెంతా ఆరాటం మంటలై ఎగిసిపడే అగ్గిరవ్వలను చూస్తుంటే చలిని పోగొట్టే వేడిదనపువాడిదెంతా…

*మొగ్గలు*

  రచన:   – డాక్టర్ భీంపల్లి శ్రీకాంత్   చీకటిలోకి ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటాను వెలుగుచుక్కలను వెతికివెతికి ముద్దాడాలని కిరణాలు వెలుతురు చినుకులు   దుఃఖాలను దిగమింగుతూనే…