డా. మీరా సుబ్రహ్మణ్యం

టాన్యా! ఐ లవ్ యు

డా. తంగిరాల మీరాసుబ్రహ్మణ్యం కారు మెల్బొర్న్ పట్టణం దాటి జీలాంగ్ అనే ఊరి మీద రయ్యిమని దూసుకు పోతోంది. అల్లుడు కారు నడుపుతుంటే పక్కన కూర్చుని బాక్…

ఆదిగురువు

రచన: డా. తంగిరాల. మీరాసుబ్రహ్మణ్యం “ఇదిగో విశాలా మాట” రాధమ్మ పిలుపు విని విసుగ్గా ముఖం చిట్లించి ఆమె దగ్గరకు వచ్చింది రెండో కోడలు విశాల. “చక్రపొంగలిలో…

అల

డా.తంగిరాల మీరాసుబ్రహ్మణ్యం ” అమ్మా! కమల ఆంటీ సిల్వర్ జుబిలీ పెళ్ళిరోజు వేడుకకి నాన్న వస్తున్నారా ” తను వేసుకున్న గులాబి రంగు గాగ్రా చోళీ ఒంటిమీద…