తామసి

తామసి – 5

రచన: మాలతి దేచిరాజు మొహమ్మద్ ముష్తాక్ షాదీ ఖానా – (ముస్లిముల పెళ్ళి మండపం ) ఎలాంటి అలంకరణ లేదు భవనానికి. మెయిన్ గేట్ నుంచి భవనం…

తామసి – 3

రచన: మాలతి దేచిరాజు లైబ్రరీలో తనకి కావాల్సిన పుస్తకం కోసం వెతుకుతున్నాడు గాంధీ. ఎంతకీ అది దొరకటం లేదు. దాదాపు లైబ్రరీ అంతా వెదికాడు. విసుగొచ్చి వెనుతిరిగాడు.…

తామసి – 2

రచన: మాలతి దేచిరాజు లైబ్రరీ లో తనకి కావాల్సిన పుస్తకం కోసం వెతుకుతున్నాడు గాంధి.ఎంతకీ అది దొరకటం లేదు.దాదాపు లైబ్రరీ అంతా వెతికాడు.విసుగొచ్చి వెనుతిరిగాడు.చాలా రోజులైంది పేపర్…

తామసి .. 2

రచన: మాలతి దేచిరాజు ఆ ఫ్రైడే రోజు అనుకున్నట్టుగా షీబా ని తీసుకుని ఫ్యామిలీడే కి అటెండ్ అయ్యాడు గౌతమ్. మీటింగ్ హాల్ లో చిన్న స్టేజ్…

తామసి – 1

రచన: మాలతి దేచిరాజు సూర్యోదయమైన కొన్ని గంటలకి, సిటీ అవుట్ స్కర్ట్స్ లో ఒక విల్లా… “జగమంత కుటుంబం నాదీ… ఏకాకి జీవితం నాదీ!” అంటూ మోగుతోంది…