మాలిక పత్రిక

చేయదలచిన పనులు, చేయవలసిన పనులు

రచన: శారదాప్రసాద్ పూజ్యులు శ్రీ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్యుల గారిని గురించి ఆధ్యాత్మిక అభిరుచి ఉన్నవారికి పరిచేయనవసరం లేదనుకుంటాను. వారు నా చిన్నతనంలో గుంటూరు హిందూ కళాశాలలో ఆంద్ర,…

మాలిక పత్రిక ఆగస్టు 2018 సంచికకు స్వాగతం

  Jyothivalaboju Chief Editor and Content Head పాఠక మిత్రులకు, రచయితలకు, రచయిత్రులందరికీ స్నేహితుల దినోత్సవ శుభకాంక్షలు..   పేదా, గొప్ప, చిన్నా పెద్దా, జూనియర్, సీనియర్…

మాలిక పత్రిక సెప్టెంబర్ 2017 సంచికకు స్వాగతం

Jyothivalaboju Chief Editor and Content Head   పండగ రోజులు మొదలయ్యాయి కదా. వినాయకుడు నవరాత్రులు కొలువుదీరి తిరిగి వెళ్లిపోతున్నాడు. తర్వాత బతుకమ్మ పండగ, దసరా,…