రామేశ్వర ఆలయం

రామేశ్వర ఆలయం

రచన: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు . పరమేశ్వరునికి ఉన్న 12 జ్యోతిర్లింగాలలో దక్షిణాదిన ఉన్న రామేశ్వరము లోని ఆలయము ఒకటి ఈ దేవాలయము రామేశ్వర ద్వీపములో ఉంది…