వావిలికొలను రాజ్యలక్ష్మి

నవ్యే పువ్వు నువ్వే

రచన:  వావిలికొలను రాజ్యలక్ష్మి.   ఉదయం టైమ్ ఆరు కావస్తుంది. వేడివేడిగా కాఫీ కల్పుకున్న కప్పు చేతపట్టుకొని బాల్కనీలోకొచ్చి తాపీగా కుర్చీలో కూర్చొని, సన్నగా పడుతున్న వర్షపు…