శ్రీను వాసా

సానుభూతి పరాయణి

రచన: వాసా శ్రీనివాసరావు   ఆఫీసులో టెస్టర్ గా కొత్తగా జాయిన్ అయ్యింది, కేరళ అమ్మాయి రజియా. చాలా చలాకీ అమ్మాయి. పెళ్ళయ్యింది. మూడేళ్ళ బాబు, తరవాత…

కనిపించని వేరు

రచన: శ్రీనూ వాసా రమేష్ హైదరాబాద్ వచ్చి ఉద్యోగంలో చేరాడో లేదో.. పెళ్ళి పెళ్ళి అంటూ వెంటపడ్డారు వాళ్ళ నాన్నగారు. ఇంకా ఇరవై ఆరే.. హనీమూన్ కి…