TELUGU BLOGS' COMMENTS
G P Sastry
"🙏🙏🙏

మీది ఏనుగు జ్ఞాపక శక్తి...ఉడుము పట్టుదల...అని కంది వారే అన్నారు చాలా సార్లు. మీకు మీరే సాటి..."
Madhura karanam.blogspot.com
"డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
బడబడ గీతమున్ వచన భాతిని మౌఖిక సాకి పాటలన్
తడబడకుండ "గద్దర"న దండిగ బాడిన గద్య విద్యమై
చెడమడ దిట్టులే కవుల చీటికి మాటికి తానె గొప్పగా
నుడివితి నన్న గర్వమున నూగును త్రాగినవాని మాడ్కి పో,
వడకెను "మేడసాని కవి వర్యుడు":"సేయుమనన్ వధానమున్""
KRISHNA SURYA KUMAR PUSAPATI
"గురు తుల్యులు కామేస్వర రావు గారికి సహదేవుని గారి పూరణలో భావము కొత్త అపార్ట్మెంట్ కొంటే ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ కాక .GST అదనము. సుమారుగా నలభై లక్షల ఇల్లు ఖరీదు అనుకొంటే ఐదారు లక్షలు ఎగస్ట్రా కట్టాలి రిజిస్ట్రేషన్ కాక . అది వారి భావన"
Madhura karanam.blogspot.com
"డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
ప్రధాన కవియని పొగడన్
బంధాలను బ్రక్క బెట్టి పచ్చిక బయలున్
సంధిసమయమున చలిలో
వధానమన "మేడసాని" వడవడ వడకెన్"
Zilebi
"

సందర్భము - మేడసాని వారి చంద్రగిరి, నారావారి చంద్రగిరి కి బాలకిట్టులవారు వచ్చిరి ! వారి అమోఘమైన "వాగ్ధాటి", తొడలు గొట్టి మరీ పలకడం, " ధారణా శక్తి" కి అబ్బుర పడి మేడసాని వారు, వారిని యవధాన విద్యకై పిలిచిరి :)


ఈ మధ్య మన కోట రాజశేఖరుల వారి సందర్భపు‌ ముచ్చటలు చదివి చాన్నాళ్లయింది :) కాబట్టి యిది వారికే అంకితం :(తొడలను గొట్టి గొట్టి పలు తూరులు చేసితి వయ్య చిత్రముల్
హడలగ, బాలకృష్ణ, జను లందరు !రమ్ము వధాన విద్యకై
గడగడ నేర్చు కొమ్మ యనగా భళి యాతడు మూర్ఛబోవుచున్
వడఁకెను, మేడసాని కవివర్యుఁడు సేయు మనన్ వధానమున్!


జిలేబి"
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"మధురాధర బింబాధరి
అధర సుధలు ద్రావ బూను నంతెరుగని కా
మ ధరా బధిరుని సురతా
వధాన మన ' మేడ 'సాని వడవడ వడికెన్"
Chandrika
"

ధన్యవాదాలు పవన్ గారు

మెచ్చుకోండి

"
Zilebi
"

విధవిధముల కందమ్ముల
ను ధగధగ యనుచు తృటిని‌ పనుపడు జిలేబిన్,
సధవయె నప్రస్తుముగ న
వధాన మన మేడసాని వడవడ వడఁకెన్!

***

సుధలొల్కగచేయుమిక న
వధానమన మేడసాని, వడవడ వడఁకెన్,
సధవ జిలేబియు పసలే
ని ధంధణమను పని కాదని తెలుసుకొనగా :)


***

మధురిమ లొల్కంగవలె న
వధానమన మేడసాని, వడవడ వడఁకెన్,
దధివడ యనుకొన్న జిలే
బి, ధిగుల్లున కందివారు వేదిని నెక్కన్ :)

***

మధురిమ లొల్కంగవలె న
వధానమన మేడసాని, వడవడ, వడ, కెం
పు,ధన, జిలేబుల దత్తప
ది, ధంధణగ శ్రీచరణుడదియె పూరించెన్ !

***

విధవిధముల వేదికల న
వధానమును చూడనేమి, పసలేకయు సా
గు ధణధణమను జిలేబి య
వధానమన మేడసాని వడవడ వడకెన్!

***

బుధజనులే బిల్వంగ న
వధానమని, సర్ది కండువాను సభని తా
బధిరులను చూపి చేయుడ
వధానమన మేడసాని వడవడ వడకెన్!

***

బుధజనులకు వలయున్ సమ
వధానమన మేడసాని, వడవడ వడకెన్
"బుధిలుడ నే" ననుకొన్న
ట్టి ధిషణహీనుడు తనదు పటిమ తెలవారన్ !


***


నారదా :)


అధరముల కింక వలదు వ్య
వధాన మన "మేడసాని", వడవడ వడఁకెన్
బుధజనుడు బడుద్దాయి, స
మధికంబుగ పొంగగా సుమధురపు కొసరుల్!


జిలేబి"
Jai Gottimukkala
"Proof reading required please!

అనేక పంక్తులు రెండు సార్లు పడ్డాయి.


"
R. Pavan Kumar Reddy
"మరో కొత్త సీరీస్ అన్నమాట. బాగుందండి లలిత గారూ మీ review."
Pavan
"

చాలా బాగుంది మీ బొమ్మల కొలువు చంద్రిక గారు, బాగా కష్టపడ్డట్లున్నారు అందుకే అంత బాగా ఏర్పాటు చేయగలిగారు.

మెచ్చుకోండి

"
Aparna Meher
"Awesome! మీ Snow-క్రాంతి బాగుంది."
Sarada Nukala
"నైస్! మాకు ఈసారి మంచు ముగ్గుల భాగ్యం ఇంకా లేదు. సో... తోచిన ముగ్గు వేసుకునే భాగ్యం దక్కింది. మీరు రాసే విధానం దృష్టి మరలకుండా చదివేటట్లు చేస్తుంది."
Anonymous
"ఇంతకీ నీకు రిజర్వేషన్ కావాలా వద్దా అది చెప్పు."
TSUTF Suryapeta District Unit
"Good sir,I appreciate your efforts to bring out your experiences through your blog....I have read all the 30 blogs regarding Europe trip.
"
TSUTF Suryapeta District Unit
"Good sir,I appreciate your efforts to bring out your experiences through your blog....I have read all the 30 blogs regarding Europe trip.
"
TSUTF Suryapeta District Unit
"Good sir,I appreciate your efforts to bring out your experiences through your blog....I have read all the 30 blogs regarding Europe trip.
"
Zilebi
"

అగొ! బ్రెక్జిటు! కాలెన్ పో
సిగరెట్, సిగపట్లు; మనకు శ్రేయముఁ గూర్చున్
జగతిని యని థెరెసా మే
ప్రగతిని కోరగ జిలేబి ఫ్లాప్ షో అయెనే!


జిలేబి"
janam
"The following are interesting blogs in Telugu.
https://preciousarticlesintelugu.blogspot.com/
https://preciousarticlesintelugu.blogspot.com/"
janam
"The following are interesting blogs in Telugu.
https://preciousarticlesintelugu.blogspot.com/
https://preciousarticlesintelugu.blogspot.com/"
janam
"Good Article.
The following are interesting blogs in Telugu.
https://preciousarticlesintelugu.blogspot.com/
https://preciousarticlesintelugu.blogspot.com/"
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్సండీ వేటూరి గారు.. పోస్ట్ లో సరిచేశాను.."
Inside My Thoughts
"ప్రేమకు పదాలు పొదిగి నీతో చెప్పాలని వున్నా..
ఆ పదాల పరిమితిలో బందీ అయిపొతుందెమో అని ఆగిపోయాను

ఎందుకో మీ అందరికీ ఇష్టంలేని, ఇష్టపడని మెసేజ్ పెడుతున్నానేమో అనిపిస్తోంది అయినా లోపల దాచలేను..
నాకెందుకో ఈ పాత(సాహిత్యం కాదుసుమీ) నచ్చదు.
నిజం చెప్పాలంటే, మేఘసందేశం సినిమాలో ఈ పాట ఉన్నట్టుకూడా ఇప్పుడే తెలిసింది.
నాకు తెలిసిందల్లా అప్పట్లో ఆకాశవాణి రికార్డ్ ఐన బి. కే. వెంకటేష్ గారు, ఆర్. ఛాయాదేవిగారి గళంలో తేనెలూరిన గానం మాత్రమే.. (చిత్తరంజన్ గారు అనుకుంటా స్వర లాస్యం చేశారు).
ఆపాట సంగీతం, గాత్రం, సుమనోహరం
ఎందుకో రమేష్ నాయుడుగారు పాట మొదటినుంచి త్వరత్వరగా పరిగెత్తించారేమో అనిపించింది వినగానే..
ఈ పాట అభిమానులు దయచేసి క్షమించండి, ఇది కేవలం నా అభిప్రాయం మాత్రమే
రమేష్ నాయుడుగారు, పుహళేంది గార్ల సంగీతం అంటే.. ఎంతో ఇష్టం నాకు."
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"సార్ , ధన్యవాదాలు ,
మీకూ , మీ కుటుంబానికీ సంక్రాంతి పర్వ శుభాకాంక్షలు .

"
Unknown
"Nice thanks"
Unknown
"జై అంబేద్కరిజం"
Veturi
"this song is written by Sri Veturi"
Veturi
"pl check and correct the lyric writer name"
అన్యగామి
"గురువుగారు, మీకు అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు."
అన్యగామి
"

గురువుగారు, మీకు అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

"
అన్యగామి
"పండగరోజున మాక్కూడా ఒక బెత్తెడు మంచు పడింది. మిత్రులు అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు."
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"మల్లెలు స్వచ్చమైన మనస్సుకు సంకేతాలు .
ఆ పరిమళం అందరి జీవితాలలో వెల్లివిరియాలి .
సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మీకూ , మీకుటుంబానికీ ."
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"ధన్యవాదాలు ,
మరియు శుభాకాంక్షలు సార్"
Zilebi
"

వెలుతురు బాకై వచ్చెను
భళా వనజ తాతినేని పదముల్ దరువుల్
కలకాలము నిలచుచు కవి
తలు జనులెల్లరకు మేల్మి తమగము గానన్ !


జిలేబి"
అనామకం
"

శర్మగారికి నా నమస్సులు.. కాలక్షేపం కబుర్లు గా మీరు ప్రచురించిన టపాలు మంచి విషయాలుగా మననం చేసుకొని ఆలోచింప జేసేవిగా ఉన్నాయి.. సరళభాషలో అర్ధవంతంగా విషయాల్ని కూలంకషంగా తెలిపారు.
భారతి ద్వారా మీ మాతానాస్తి పితానాస్తి ఇ-పుస్తకం గురించి తెలుసుకొని కినిగె నుంచి పుస్తకం తీసుకుని చదువుతున్నాను..భారతి రాసిన”ముందుమాట”చదివాక పుస్తకం చదవాలన్న ఆసక్తి ని రేకెత్తించింది.. భారతికి.. మీకు నా ధన్యవాదాలు..

"
Yuva Nirmaan
"
Swami Vivekananda spoke about religion, rituals, caste and the education of the masses in an interview he gave The Hindu on February 6, 1897, during a train journey from Chingleput to Madras."
fangdada
VENKATESH PRASAD
"

మీ analysis చాలా వరకూ impartial గానే సాగింది. సమాజం లో కులాల పట్ల ఉండే stereotype అభిప్రాయాల సమాహారంగా ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈ కుల వివాదాలకు కారణం స్వార్ధమే.. ఆధునిక రాజకీయాలు ఈ కులదురభిమానాలను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. దురదృష్టవశాత్తు, సినిమా అనబడే ఒక aesthetic experience కూడా నేడు కులజాడ్యాలను పరోక్షంగా ప్రోత్సహిస్తోంది. మంచి సినిమా అని కాకుండా ‘మనోడి’ సినిమా అనే చర్చలు-రచ్చలు జరుగుతున్నాయి. ఎప్పటికైనా పరిస్ధితులు మారుతాయి అనే ఆశ అడుగంటుతున్నా, మానవోచిత దుర్బలతైన ఆశతో మంచి రేపటి కోసం ఎదురుచూద్దాం…

మెచ్చుకోండి

"
Unknown
"Happy pinball"
Neelima
"This all storie fake. To read real history of babasaheb ambedkar must buy buddab his damma at any boudda mandir of any district."
Neelima
"అరేయ్ వెధవ అంబెడ్కర్ గారు ఏప్రిల్6 1939 లో పూనా వెళ్ళలేదు. నువ్వు ని ఫేక్ పోస్ట్లు. తు వెధవ"
విన్నకోట నరసింహారావు
"

ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదండి శర్మ గారు. సార్వజనీనమయిన అంశాల మీద వ్రాసిన వ్యాసాలు కదా, బహుళ జనాదరణ పొందడంలో వింతేమీ లేదు.

"
kastephale
"

విన్నకోటవారు,

నాది పాత సినిమా re-రిలీజండి, అదెప్పుడూ హిట్టే కదండి.

నిజంగానే ఈ ఇ.బుక్ చిరంజీవి భారతి చేత ముందుమాట రాయించడానికే కంపోస్ చేశాను. అందులో జిలేబిగారి టపా ఒకటివాడుకున్నాకూడా. ఇ.బుక్ లో వేసుకుంటున్నా మీ టపా అంటే, దానికి అడగాలా? వేసుకోండి అన్నారు, దయతో. చివరిపేజిలో మూడు పద్యాలు రాసిపెడతానని రాసిచ్చేరు, అవి కూడా ఇందులో చేర్చానండి.

చిత్రమైన విషయం చెబుతా! ఈ ఇ.బుక్ విడుదలైన కొద్దిగంటలలోనే ప్రచురించిన అన్నిటినీ మించిపోయిందంటే…నిజంగానే ఆశ్చర్యం.

ధన్యవాదాలు.

"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"అవును శ్యామలరావు గారు, ఆ ఇబ్బంది నేనూ గమనించాను. పైగా 115 ఛాప్టర్లు."
శ్యామలీయం
"అంతే కాదండి. ఎక్కడా Next లింకులూ లేవు. ప్రతి ఛాప్టర్ తరువాత వెనక్కు వచ్చి Next దానిని సెలక్టు చేసుకోవాలి."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"ఈ పుస్తకాన్ని డౌన్-లోడ్ చేసుకునే సౌకర్యం కంచికామకోటి వారి వెబ్-సైట్ లో ఉన్నట్లు లేదే, శ్యామలరావు గారు? ఉన్నట్లు మీరేమయినా గమనించారా?"
రాజ్యలక్ష్మి.N
"Thank You "విన్నకోట నరసింహా రావు" గారు..
"తెల్లవార వచ్చే తెలియక నా సామి" పాట ఇంతకుముందే పోస్ట్ చేసానండీ ..
పాటను ఈ లింక్ లో చూడొచ్చు.

https://raji-oldisgoldsongs.blogspot.com/2015/02/blog-post.html"
ailurikotireddy
"నైస్ సర్......చిన్నపుడు విన్న తెలుగు పాఠాలు గుర్తు చేస్తున్నారు...."
Jai Gottimukkala
"

మజ్లిస్ నాయకులు (అభివృద్ధి చేసినా మానినా) నిత్యం అందుబాటులో ఉంటారు. పార్టీ
నాయకులు & కార్యకర్తలలో సామాన్యులే అధిక శాతం. ఈ రెండు పాయింట్లే వీరికి మేజర్ ప్లస్.

ఈ ఏడు సీట్లలో మూడింట (కార్వాన్, నాంపల్లి & మలక్పేట) పోటీ ఖచ్చితంగా కుదురుతుంది కాకపోతే షరతులు వర్తిస్తాయి. ఇందుకు స్థానిక సమస్యలు అర్ధం చేసుకొని వాటిని స్థానికులతో స్థానిక భాషలో చెప్పగలిగిన గట్టి అభ్యర్తులు కావాలి. స్వ. అమానుల్లా ఖాన్ (ఎంబీటీ) మరణం తరువాత అటువంటి నాయకులు కరువయ్యారు.

మజ్లిస్ ఈ తడవ చార్మినార్ యాకుత్పురా అభర్ధులను ఎందుకు “ఎదురు బెదురు బదిలీ” చేసిందో ఎవరికయినా అర్ధం అయిందా? ఈ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పగలిగితే పోటీ ఇవ్వడం కూడా కష్టం కాదు.

పేరు గాంచిన జర్నలిస్టులు, క్రికెట్/కుస్తీ మేటి ఆటగాళ్లు వగైరాలను ముందు పెట్టుకుంటే లాభం లేదని గ్రహించాలి. ఉర్దూలో రెండు ముక్కలు కూడా మాట్లాడలేని నాయకులతో ప్రచారం చేయించడం (ఈ ముక్క పాత బస్తీలోనే కాదు నగరం మొత్తంలో వర్తిస్తుంది) తెలివి అనిపించుకోదు.

"

కథానికేతనం
"ప్రజాశక్తి స్నేహ ఆదివారం సంచికలో వచ్చిన కథ యిది. అనొచ్చు అండీ"
Narayanaswamy S.
"వాక్యం బావుంది. దీన్ని కథ అనొచ్చా అసలు? నా డౌట్ మాత్రమే."
T.S.N Murthy
"మతిమరపు కామన్
కీళ్ళనొప్పులు కూడా
మనసు గురించి మాత్రం అడగొద్దు"
Markandeya
"జీవితం లెక్క తప్పినా మనం తప్పకూడదు లెక్క :)"
బాబు
"

ఆ డబ్బులతో ఆ కుటుంబం కూలికి రాదని వీళ్ల లాజిక్

మెచ్చుకోండి

"
మురళి
"@రాజేశ్వరి కిషోర్: ధన్యవాదాలండీ
@అన్నోన్: ధన్యవాదాలండీ..

"
మురళి
"@నీలకంఠ: సాధారణంగా ఎమెస్కో అనువాదాలు బాగుంటాయండి. వాళ్ళ దగ్గర మంచి అనువాదకులు ఉన్నారు అనుకుంటూ ఉంటాన్నేను.. కానీ, ఈ పుస్తకం విషయంలో ఎందుకు శ్రద్ధ తీసుకోలేదు మరి.. మీరు చదవడం, మీకు నచ్చడం చాలా సంతోషంగా ఉంది.. ధన్యవాదాలు.
@అజ్ఞాత: అర్ధమయ్యిందండీ.. ఇంకో నెలలో తెలుస్తుంది కదా.. ధన్యవాదాలు.."
Unknown
"Namasumalu"
Suresh Mooduga
"Serious matter in a casual way, expressing in poetic way is good."
Unknown
"Comment chesenduku desam lo chaala topics vunnati."
K.S.Chowdary
"Thank you sir"
K.S.Chowdary
"Thank you madamgaru"
Kondala Rao Palla
":) s sir."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"ఓడలు బండ్లగును, బండ్లు ఓడలగును ... సామెతలాగా అన్నమాట, కొండలరావు గారూ. కాకపోతే ఓడలను ఉద్దేశపూర్వకంగా బండ్లుగా చేస్తున్నారా అనిపిస్తోంది 😕."
ధాత్రి
"Thank You Sravanthi..:)"
ధాత్రి
"Thank You Veena..:)"
ధాత్రి
"Thank You..:)"
ధాత్రి
"Thank You Gokul..:)"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"కోనసీమ యాస శ్రవణానందంగా ఉంది, మురళి గారు.
ఇవాళ టీవీలో చూశాను ... కోడిపందాల దగ్గర ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మేం చాలా "ఎంజాయ్" చేస్తున్నాం అన్నారు టీవీకెమేరా వైపు చూస్తూ. ఆడవారు చూడకూడదని కాదు నా అభిప్రాయం. అయితే కొన్ని కొన్ని పరిసరాలకు వెళ్ళడం శ్రేయస్కరం కాదనే ఆలోచన కూడా లేనట్లుంది ఈ ఆడవీక్షకులకు. కోడి పందాలు, వాటి మీద బెట్టింగ్ చేసేవారు, సైడ్ లో ఇతర రకాల జూదాలు, వాటిని చూసేవారు "సేద తీరే"టందుకు ఏర్పాట్లు , పోగయ్యే రకరకాల జనాలు.... ఆహా, గొడవలు జరిగేటందుకు ఇంకేం కావాలి? అటువంటి చోట్లలో ఆడవారు ఇరుక్కోవడం ఎంతవరకు క్షేమకరం? పైగా పోలీసులు కూడా చేతులెత్తేసి అటువైపు తొంగి చూడడం మానేసారు (డ్యూటీలో భాగంగా).

మీడియావారికి కొరవడిన సామాజికబాధ్యత వలన ఇటువంటివేవీ తగ్గే సూచనలు లేవు. పైగా రాజకీయనాయకులే స్వయంగా అటెండ్ అయి, ప్రోత్సహిస్తుంటే అంతా బాహాటం అయిపోయింది. "అతడు" సినిమాలో ఎమ్.ఆర్.ఓ సమక్షంలోనే ఒకతను తన పొలాన్ని ఆక్రమిస్తుంటే నాజర్ అంటాడు చూశారా ... ఎమ్.ఆర్.ఓ గారూ, ఇటువంటి అక్రమాల్ని మీరు ఆపకపోయినా ఫరవాలేదు కానీ మీరే స్వయంగా దగ్గరుండి చేయించడం మీకు గౌరవం అనిపించుకోదు ... కోడిపందాల వార్తల్లో రాజకీయనాయకుల ప్రస్తావన వింటుంటే ఆ సీన్ గుర్తొస్తుంటుంది.
"
వనజ తాతినేని
"ఈ కథను చదువుతున్నప్పుడు అడుగడుగునా ఎదురైన కవితావాక్యం కొంచెం చికాకు పెట్టింది. కథను సాఫీగా చదవడం కుదరలేదు. కథ నడక పచ్చని పల్లెటూరు నేపధ్యం అదీ కథకుడి కల నేపథ్యం కాబట్టి ఆ కవితావాక్యాలను ఆస్వాదిస్తూనే చదవడం కొనసాగించాను. ఒక్కసారే గుండె కలుక్కుమంది. ఏమీ చెప్పకుండానే వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నాడు దండోరా పుల్లయ్య. పల్లెమాయమవుతుంది అభివృద్ధి క్రమంలో.హృదయం ద్రవిస్తుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడో చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరు ఎగిరిపోయిన వారు ఆశతో కలిసి పిడికిలి
బిగిస్తారు. కవులేం చేస్తారో,చేయగలరనే ఆశాభావంతో ఊరు మొలిచి తీరుతుంది అన్న దృఢ సంకల్పంతో కథ ముగియడం చాలా బాగుంది కథావస్తువుకి కథకుడి శైలి వన్నె తెచ్చింది. రచయితకు అభినందనలు."
gourav
"so nice blogs ,keep on sharing , also post in english language too ,
thanks
Logo Design Company in Kolkata

Computer Repair Services in Kolkata"
bhuvanachandra
"అద్భుతంగా కధను చిత్రించారు శ్రీనివాస్ సూఫీ గారూ ....హేట్స్ అఫ్"
Kondala Rao Palla
"చిన్నది ఉన్నది బుగ్గమీద చిటెకేయడానికే అనుకునేంత వరకూ సిగ్గేస్తానే ఉంటాది....."
Unknown
"NICE"
నీహారిక
"జిలేబీగారు,
మీరు మరీ సిగ్గులే(పడ)కుండా కమెంట్స్ వ్రాస్తారండీ !"
అన్యగామి
"

మిత్రులు అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

మెచ్చుకోండి

"
అన్యగామి
"రామకృష్ణారావు గారు చెప్పింది సత్యం. అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు."
వేణూశ్రీకాంత్
"సినిమా చూసి మీ అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు ఎస్ గారు.. మీ కామెంట్ పబ్లిష్ చేయడంలో ఆలశ్యమైనందుకు మన్నించగలరు. మధ్యలో నేను సరిగా ఫాలోఅప్ చేయకపోవడమ్ వల్ల మిస్సయ్యాను."
Anonymous
"బయోపిక్ అంటే ఇంతేనా ? ఒక్క లోపం , బలహీనత కూడా లేదు. దేవుడు లాంటి మనిషి, ఇంకా లాంటి ఏంటి దేవుడే అంటారేమో మీరు.
బాల్యం ? ఎం ఎస్ రెడ్డి గారి ఆత్మ కథ ? అఫ్ కోర్స్ , అందులో ఆయన మిగతా జనాల్ని తిట్టి, తనని పొగుడుకున్నాడు . కానీ ఆయన చెప్పిన విషయాలు ? ఎనీ హౌ , ఈ జనరేషన్ కి తెలియదు కాబట్టి లైట్ తీసుకుంటారు , ముందు జనరేషన్ కి అన్ని తెలుసు కాబట్టి , వాళ్ళు లైట్ గ తీసుకున్నారు .
కానీ యువకుడి పాత్ర ని జూనియర్ కి ఇఛ్చి , తను కొంచెం వయసు వఛ్చిన పాత్రను తీసుకుంటే బాగుండేది బాలకృష్ణ .
:Venkat"
రాజ్ కుమార్
"ఇంకో డైలాగ్.

సినిమాల్లోకి వెళ్తున్నావా?? నాగేస్రావ్ అయిపోదామనే???
కాదండి...రామారావు అవుదామని.

సూపర్ రివ్యూ."
YVR's అం'తరంగం'
"

పవన్-గారు, మీకూ మా శుభాకాంక్షలు.

మెచ్చుకోండి

"
YVR's అం'తరంగం'
"

వీఎన్నార్ సార్, మీరు నీహారిక గారు చెప్పిన పాయింట్ల మీద ఇంకో టపా వెయ్యచ్చేమో , అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము. మీరన్నట్టు పండగ పూట ఘంట✍శోష / కీ-బోర్డు శోష ఎందుకులెండి.
మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు 😊

మెచ్చుకోండి

"
santi
"భోగి శుభాకాంక్షలు వేణూజి..బాగా రాశారండి..ఇంకా మూవీ చూడలేదు..చూశాక తప్పక అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటాను.."
విన్నకోట నరసింహారావు
"

దళారీల వ్యవస్ధ గురించి మీకు తెలిసినదేగా. మరి అటువంటప్పుడు మీది … దురాశే … సందేహమేముంది? అయినప్పటికీ భారతదేశ రాజకీయాల పట్ల సడలని మీ ఆశావాదం మెచ్చుకోదినది 🙏.
// “కొనుక్కునే బట్టల్లో ఓ 25% చేనేత బట్టలే కొనుక్కునీ ….” //. ప్రశస్తమైన ఆలోచన 👌. అయితే నీహారిక గారన్నట్లు ధరలు మాబోంట్లకు ఏమాత్రం అందుబాటులో ఉంటాయన్నది ప్రశ్న. ఒకప్పుడు ఖాదీ గురించి నేను ఇలాగే ఫీలయిపోయి ఖాదీ షాపులోకి వెళ్ళాను. ఆ ధరలు చూసి మతిపోయింది (మరీ ముతకఖద్దరు కాదు, ఓపాటి సన్నబట్ట గురించి నేననేది). సరే, ఖాదీకు రాజకీయనాయకులు మహారాజ పోషకులు కదా, కాబట్టి మనకు అందుబాటులో ఉండవులే అనుకున్నాను. కానీ ఈమధ్య కాలంలో ఆ ఆదరణ కూడా తగ్గుతున్నట్లుంది, రాజకీయ నాయకులు కూడా సూట్లు బూట్లు వేసుకుని తిరుగుతున్నారుగా … కార్పొరేట్ కల్చర్ దేశాన్ని ఆవహించిన తరవాత. సర్లెండి, పండగ పూట కూడా ఎందుకు నాకీ కంఠశోష.
సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు 🌾.

మెచ్చుకోండి

"
Jai Gottimukkala
"100% agreed.

తెలుగులో సైతం ఎన్టీఆర్ ఒక్కడే గొప్ప నటుడనడం కరెక్ట్ కాదు, పైగా అక్కినేని & రంగారావు గార్లను ఆవమానించినట్టే."
Ramakrishnarao Lakkaraju
"చదవటం మొదలెట్టిన తర్వాత ఆపటం కష్టం. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు."
Praveen
"

కంప్యూటరీకరణ వల్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సంఖ్య తగ్గిపోతున్న ఈ రోజుల్లో రిజర్వేషన్‌ని నమ్ముకోవడం అవసరమా? జనం మధ్య కులం పేరుతో చిచ్చు పెట్టి ఆ నాయకులు సినిమా చూసుకుంటున్నారు.

మెచ్చుకోండి

"
A. Kalidasu
"Really NTR seems to be over rated actor, unnecessarily media is projecting him as God.

Really if u see he did almost nothing for people"
Jai Gottimukkala
"తెలంగాణాలో చావు దెబ్బలు తిన్నాక కూడా చెంద్రాలు సారు & పప్పు గార్లకు సోయి రాలేదు. ఈ సినిమాలు గట్రా మీ విగ్గు మామకు వదిలేయండి చిన్నబాబూ."
Haribabu Suraneni
"ఇతర భాషల సినిమాలు మనవాళ్ళు చూడకపోవటం వల్ల ఏ చెట్టూ లేనిచోట మహావృక్షం అన్నట్టు చెల్లిపోతున్నది గానీ తమిళ శివాజీ గణేశన్,కన్నడ రాజ్ కుమార్ ఇంతకన్న గొప్ప నటులే కదా!

వాల్మీకి సినిమా తెలుగులో రామారావుతొనూ కన్నడంలో రాజ్ కుమార్ తోనూ తీశారు.రెండు వెర్షన్లూ నేను చూశాను.రాజ్ కుమార్ ముందు రామారావు స్టేల్ అయ్యాడని అనిపిస్తుంది!యూట్యూబులోనే చూశాను రెండిట్నీ.

తను అసలు కష్టప్డకుండా పైకొచ్చాడని ఎవరూ అనలేరు కానీ అతనొక్కడే మహానటుడు,ఇంకెవరూ లేరు అని అనకూడదు.రామారావు మిస్సమ్మ సినిమాలో ఎంత సన్నగా ఉన్నాడు?రాముడు భెముడు సినిమాకే ఎంత లావైపోయాడు!అదే రాజ్ కుమార్, ప్రేం నజీర్ చివరి వరకు రివటల్లా ఎంత చక్కగా ఉన్నారో చూడండి!మొహంలో యూత్ ఎఫెక్ట్ అలాగే ఉంది,తెర మీద కనపడే రూపంలో వయసు కూడా పెరగలేదు.అయినా వాళ్ళు ఆరేసుకోబోయి పారేసుకునే చెత్త పాటలకి డ్యాన్సులు చెయ్యలేదు.

ఇతర భాషల వాళ్ళతో పోల్చకుండా మన భాషలో మనవాడు గ్రేట్ అని డప్పు కొట్టుకుంటే ఎల్లకాలం నిల్వదు.వాల్మీకి లాంటి సినిమాలు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చూసే అవకాశమూ ఉంది,అప్పుడు ఎలా కవర్ చేసుకుంటారో!"
Chiranjeevi Y
"Very nice"
R. Pavan Kumar Reddy
"well said Jai gaaru."
Chiranjeevi Y
"

ఇండైరెక్ట్గా…. బాలక్రిష్ణ “..రెడ్డి, ..నాయుడు” సినిమాలగురించి చెప్పినట్టుంది

మెచ్చుకోండి

"
Zilebi
"

యెన్నాళ్ళ కెన్నాళ్ళకు జ్యోతిర్మాయి వారి టపా !:అన్నాలెల్లను బెట్టడానికయినా కాబళ్ళ ? కూలోళ్ళకున్
చిన్నా శర్కరి కోళ్ళు నాల్గయిన? తా జెప్పొచ్చినాడే సుమా
రాన్నా! యంచును మావ యందరికి హోరాహోరి ! నిప్పట్లకై
చిన్నమ్మమ్మను కూడ బిల్చెనుగదా చిత్రంబు యమ్మమ్మయున్


జిలేబి
"
sarma
"తల్లీ భారతి,
వందనం.
మీరు దయతో ముందుమాట రాసిన నా ఇ.బుక్ మాతా నాస్తి పితా నాస్తి ఈ రోజు కినిగెలో ప్రచురింపబడింది ఈ కింది లింక్ లో చూడగలరు.
http://kinige.com/kbook.php?id=9251
"
Anon
"

బ్రమ్మాడంగా రాశావు బయ్యా చివరి పేరా తప్ప

మెచ్చుకోండి

"
nagendra ayyagari
"నమస్తే,
చేయవచ్చండీ"
Jai Gottimukkala
"డబ్ చేయడం ఎందుకండీ సినిమా రైట్స్ కొనడం డబ్బులు దండుగ. బొటాక్స్ (గ్లిసరిన్ & గ్రాఫిక్స్ వంటివి కూడా) ఎక్కడయినా చవకగానే దొరుకుతాయి."
R. Pavan Kumar Reddy
"'డబ్ చేసి రిలీస్ చేయడం' మంచి జోక్ YVR గారు.

Thanks for your comments."
సూర్య
"ట్రైలర్ చూసా. బావున్నట్లుంది."


See also
Aavakaaya.comCurrent version of Maalika has been developed by Sreenu and maintained by Bharadwaj and Sreenu. Copyright © 2010
మాలిక: తెలుగు బ్లాగుల సంకలిని మరియు తెలుగు బ్లాగర్ల వేదిక
Follow Maalika on Facebook   Follow Maalika on Twitter  Chrome App for Maalika