TELUGU BLOGS' COMMENTS
శ్యామలీయం
". . . మీరు వ్రాసిన కొన్నిపాటలలో ఆ అన్నమయ్య ఒరవడిని అందిపుచ్చుకున్నారు అనిపించింది. . .
పెద్దలతో పోల్చదగినంత వాడను కానండి.

. . . మీరు అన్నమయ్య పాటలలో సొగసులు వివరిస్తూ కొన్ని వ్యాసాలు వ్రాస్తే బాగుంటుంది. . . .
అన్నమాచార్య అన్న వర్గంలో కొన్ని అన్నమయ్య కీర్తనలను వివరించటానికి ప్రయత్నించానండి. అవి 12 ఉన్నాయి ప్రస్తుతం. వీలు వెంబడి మరికొన్నింటిని వివరిస్తాను శక్తిమేరకు.
"
రామాచార్య కంజర్ల
"ఎడరి, విరాటుఁ గొల్వు బ్రతుకీడ్చిరి పాండవు లట్లు దుర్దశన్,
బెడిదపుఁ గాటికాపరుల వృత్తి వహించె ధరాధినాథుడే,

యిడుముల నిట్లు దార్కొనుట నీశునకైనను సాజమే కదా!

మిడుగుఱు దారి జూపగను మింటను సూర్యుడు సాగె సూటిగన్.

కంజర్ల రామాచార్య.
"
Zilebi
"

కడకిద్దరు బ్యాంకరులున్
బడబడ లాడినను పేరు పరిచయమవలే!
గడుసరి బామ్మ జిలేబీ
తడవతడవకు సరికొత్త తంటా జేర్చెన్ :)


జిలేబి"
JJK Bapuji
"అన్నికోట్ల ప్రజావళి యాశదీర్ప
నొక్కగాంధి చూపెను బాట చక్కగాను ;
తెల్లవారి మొగమ్ములు తెల్లబోవ
మిడుగురుల వెల్గులో రవి మింట సాగె ."
ఆవుల చక్రపాణి యాదవ్
"సమస్య :-
"మిడుఁగుఱుల వెల్గులో రవి మింట సాగె"

*తే.గీ**

దేశమున చిన్న పార్టీల తీరు మారి
గెలుపు బాటన పయనించి వెలిగిపోయె
కాంగిరేసుపార్టీ నాడు కలిసిపోయి
మిడుఁగుఱుల వెల్గులో రవి మింట సాగె
....‌‌................✍చక్రి"
dhankonda Raviprasad
"కటిక పేదల దయనీయ గాధ లెల్ల
సంఘమున గాంచ నా కథల్ సాగుచుండ
రవి యనెడు నేను వెల్గితి రచయత యన
మిణుగురుల వెల్గులో రవి మింట సాగె.
(నా పేరుని ఇరికించుకున్నాను. పేదవారి వ్యథలు నాకు రచయితగా మార్గాన్ని చూపాయి)"
Ram Dokka
"పరుగులెత్తెను పగలంత పంచి కాంతి
రమణులెవ్వరు పిలిచిరో రాత్రివేళ
తారలటమిన్కు మినుకంచు దారి జూప
మిడుఁ గుఱుల వెల్గులో రవి మింట సాగె.."
G P Sastry
"వాహ్! ఏమి కిట్టింపిది 👇


పడుచు లతాంగి గైకొని శుభమ్ముగ పున్నమి వెన్నెలందు నే
దడబడ పాఱ శీతలుడు దాగగ మబ్బుల నిల్లు జేరితిన్
మిడుఁగుఱు దారిఁ జూపఁగను;...మింటను సూర్యుఁడు సాగె సూటిగన్
గడబడ లేక పశ్చిమపు కానల క్రుంగుచు పూర్వ రాశికిన్ :)"
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"వారు మహా ఘనుల్ , కడకు బ్యాంకరు లిద్దరు , నేను , నట్లె నీ
హారిక , తక్కుగా గలుగు హార్దిక బ్లాగు మహామహుల్ , హితుల్ ,
చేరి , యదేమి వింతొ _ తన శ్రీ తిరునామము దెల్వరైరి , ఈ
తీరు వెరీ వెరీ పరువు తీయు రిసెర్చి , నృసింహ రాయడా !"
SeethaDevi Gurram
"మిడుగురు గా చదువ ప్రార్ధన!"
Chiranjeevi Y
"

>>50 సం తరువాత కూడా ఒక మగవాడు పునరుత్పత్తి చేయగలడు. 50 సం తరువాత ఒక స్త్రీ పునరుత్పత్తి చేయడం కష్టం. పిల్లలకోసం కాకపోయినా స్త్రీలు వంట ఇంటిలో పని చేయడానికి తప్ప సెక్ష్యువల్ రిలేషన్ షిప్ కోసం పెళ్ళిచేసుకున్న దాఖలాలు లేవు.

Valid point

మెచ్చుకోండి

"
G P Sastry
"😊"
Zilebi
"

అర నిమిషమున జిలేబీ
మిఱిమిడిగా లేచె నెట్లు మిడుగుఱు పురుగుల్?
నరయంగ విట్టుబాబ
య్య రయ్యనుచు ద్రోల గా వయారము గనుచున్ :)


జిలేబి"
Zilebi
"

అరిటాకువలె న‌ణగుము జ
వరాల జీవితము లోన ప్రగతిని గానన్
పరమాత్ముడు వట పత్రము
న రమించె జగద్గురువుగ నట్టుకొనంగన్


జిలేబి"
Zilebi
"

http://www.valmikiramayan.net/utf8/aranya/sarga47/aranya_47_frame.htm"
Zilebi
"

ఏ పండితులన్నారో?
యే పొత్తంబో జిలేబి? "e-పాండితి"? రా
మా! పరు గెత్తుకు రమ్మా!
నోపగలమ కౌగరుకత నో!నో! నో!నో!


జిలేబి"
బుచికి
"నేను చదివిన పరిమిత సాహిత్యంలో ఒక సొబగు style లలో అన్నమయ్య ultimate అనిపించింది. ఎందరో పండితులు అన్నమయ్యను మించిన వాగ్గేయకారుడు లేడని నిర్ధారణ చేశారు. పల్లవి చరణాలలోని ఆ భావవైచిత్రి చివరకు వెంకటేశుని నుతించడంలో సమన్వయపరిచే తీరు అనితర సాధ్యం.అన్నమయ్య స్పృశించని జీవనపార్శ్వం లేదు అనిపిస్తుంది. మీరు వ్రాసిన కొన్నిపాటలలో ఆ అన్నమయ్య ఒరవడిని అందిపుచ్చుకున్నారు అనిపించింది.పితృవాక్య పరిపాలన లో కూడా"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"
@రాజారావు గారు
// “ఓడిపోయిరి రావుగారు“ //
——————-
వెన్నుపోటండీ మాస్టారూ, “జిలేబి” గారి వెన్నుపోటు 😡. నేనడిగింది నా ఉద్యోగమేమిటో కనిపెట్టమని మాత్రమే, అంతే కానీ మొత్తం నా జీవిత విశేషాలు చెప్పమని కాదు. ఏదో నా పేరు మీద గూగులించో లేదా నేను వ్రాస్తున్న వ్యాఖ్యల బట్టి ఏదన్నా క్లూ దొరుకుతుందనో ప్రయత్నిస్తారని నేననుకున్నది. దాని బదులు ఎలాగో మా తండ్రి గారి జీవితచరిత్ర పుస్తకం సంపాదించి పైగా దాన్ని బ్లాగ్ లో కూడా పెట్టి ‘దొంగదెబ్బ’ తీశారు “జిలేబి” గారు 😟. ఆ పుస్తకంలో నుండి నా వివరాలు మొత్తం ఏకరువు పెడుతూ చెలరేగిపోయారు నీహారిక గారు 🙂. చెప్పద్దూ, ఇటువంటి ‘ఓఘాయిత్యాలు’ జరుగుతాయని నా ఊహకు కూడా అందలేదు సుమండీ (అమాయకుడిని కదా) 😟. మా తండ్రి గారి పుస్తకం రిఫర్ చేసే పక్షంలో నా ఒక్కడి వివరాలేం ఖర్మ, నా సోదరులు తదితర కుటుంబసభ్యులందరి విశేషాలు / మా వంశం విశేషాలు కూడా దొరుకుతాయి. ఆ పోస్ట్ డిలీట్ చెయ్యమని అడుగుదామని ముందర అనుకున్నాను కానీ సరేలే నా సంగతి ఎలా ఉన్నా “జిలేబి” గారి పోస్ట్ చూసి మా తండ్రి గారి జీవితచరిత్ర మరి కొంతమంది చదివే అవకాశాలుంటాయి కదా అని ఊరట చెంది ఆ ఆలోచన విరమించుకున్నాను. కానివ్వండి మహాభారత యుద్ధం లోనే జరిగాయి వెన్నుపోట్లు, ఇక మనమనగా ఏ పాటి 🙁?"
Dhanekula Satish
"Thanks :)"
నీహారిక
"

జిలేబీ అబ్బాయే అని అందరూ వాదిస్తున్నారు. నేనొక్కదాన్నే కాదు “ఆవిడే ఈవిడ “అని వాదిస్తున్నాను. భూమిలో పుట్టినదాని వయసెంతో ఎలా చెప్పగలరు ? భూమిలో ఎలా దొరుకుతారు ? అది కధ అంటే మళ్ళీ అదొక వాదన…నాకు సంస్కృతం రాదు. పండితులు చెప్పిందే నమ్మాలి.

మెచ్చుకోండి

"
నీహారిక
"జిలేబీ అబ్బాయే అని అందరూ వాదిస్తున్నారు. నేనొక్కదాన్నే కాదు ఆవిడే ఈవిడ అని వాదిస్తున్నాను.
భూమిలో పుట్టినదాని వయసెంతో ఎలా చెప్పగలరు ? భూమిలో ఎలా దొరుకుతారు ? అది కధ అంటే మళ్ళీ అదొక వాదన...

నాకు సంస్కృతం రాదు.మీ బోటివాళ్ళు చెప్పిందే మేము నమ్మాలి."
Zilebi
"

ఒకచో గిల్లును నారదావహ గతి , న్నొక్కొక్కచో హాస్యమున్
గికురించు , న్నొకచో విశేష ధిషణా గీర్వాణమున్ జూపుచున్
సకలామోదము కూడగట్టు , నొకచో సాగించు కొట్లాట , యి
ట్లొకటా రెండ యనేక చేష్టిత ఘనుల్ , రూపేది , పేరేమిటో ?


లక్కాకుల రాజారావు గారు"
Chandrika
"

పేరేంటో చెప్పేస్తే ఎలా మరి

మెచ్చుకోండి

"
Zilebi
"

రాముడు సీతకన్నా చిన్నవాడు :)

రాముడట ! సీత కన్నా
భామా చిన్నోడటన్! సభన చెప్పెన్ బో
కోమల వల్లి యొకతె! యే
రామాయణమిది జిలేబి రావే చెప్మా :)


జిలేబి"
Zilebi
"

బండి వారు

మీరే మా యనుంగు శిష్య పరమాణువు.

మీకిదే దీక్షనొసంగితిమి.

మరో వెయ్యేళ్ళు మీరే బండి చక్రము వలె మా అనుంగాతి‌ అనుంగు శిష్యులు గా తిరుగు చుందురు గాక !

ఆమెన్ :)


జిలేబి""
Sujatha
"Maa manchi lalita valla..manchi manchu la karaga kundaa munchettu gaka!


On a sincere note, this is most awaited series. Thank you so much for the wonderful literary treat!

ఊపిరి తీసుకొనే అవకాశం లేకుండా ఉక్కిరిబిక్కరైన అనుభూతి. ఆయనతో పాటు పాద లేపనం పూస్కుని పరుగెత్తి అన్నీ చూసేస్తు వినేస్తున్నట్టు ఉంది.

భలే!!"
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"

ఒకచో గిల్లును నారదావహ గతి , న్నొక్కొక్కచో హాస్యమున్
గికురించు , న్నొకచో విశేష ధిషణా గీర్వాణమున్ జూపుచున్
సకలామోదము కూడగట్టు , నొకచో సాగించు కొట్లాట , యి
ట్లొకటా రెండ యనేక చేష్టిత ఘనుల్ , రూపేది , పేరేమిటో ?

మెచ్చుకోండి

"
నీహారిక
"

@pravin,
కోగర్ రిలేషన్ షిప్ గురించి మీరు చెప్పేదేవిటీ ? రాముడు సీతకన్నా చిన్నవాడు.సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా చిన్నవాడే వాళ్ళు దేవుళ్ళు.

కోగర్ రిలేషన్ షిప్ ఒక చెత్త కాన్సెప్ట్….50 సం తరువాత కూడా ఒక మగవాడు పునరుత్పత్తి చేయగలడు. 50 సం తరువాత ఒక స్త్రీ పునరుత్పత్తి చేయడం కష్టం. పిల్లలకోసం కాకపోయినా స్త్రీలు వంట ఇంటిలో పని చేయడానికి తప్ప సెక్ష్యువల్ రిలేషన్ షిప్ కోసం పెళ్ళిచేసుకున్న దాఖలాలు లేవు.

అమితాబ్ బచ్చన్ ఒప్పుకుంటే 60 సం కైనా పెళ్ళిచేసుకుని పిల్లల్ని కంటాను అని రేఖ అంటుంది కానీ ఆ అవకాశం ఉందా అనేది నాకు డౌటే !
అడపా దడపా 60 ఏళ్ళ బామ్మ పిల్లల్ని కన్నారు అని వార్తలు వచ్చినా ఒకటీ రెండూ ఉదంతాలకోసం మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఆ రిలేషన్ షిప్ కోసం ప్రోత్సహించడం స్త్రీగా నాకు నచ్చదు.

ఉద్యోగం చేసే మహిళలను నేను చూస్తున్నాను ఎంత ఉద్యోగం చేసినా పురుషులు తమకంటే ఎక్కువ సంపాదించాలనే కోరుకుంటున్నారు, తమతోటి సమానంగా వయసు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు.తమతోటి సమవయస్కుడు తనకన్నా ఎక్కువ ఎలా సంపాదిస్తాడు అని ఆలోచించడం లేదు.

మెచ్చుకున్నవారు 2 జనాలు

"
Praveen Kumar
"

మత గ్రంథాలు వ్రాసినవాళ్ళకి జన్యుశాస్త్రం తెలియదు. రామాయణమహాభారతాలు వ్రాసినది 2300 సంవత్సరాల క్రితం అయితే జన్యు శాస్త్రంలో పరిశోధన వేగవంతమైనది 150 సంవత్సరాల క్రితం. కోగర్ రిలేషన్‌లో జన్యుపరమైన సమస్యలు రావు కనుక నా సినిమాలో నేను కోగర్ రిలేషన్‌నే చూపించగలను.

మెచ్చుకోండి

"
బుచికి
"చీ పాడు ఏవిటమ్మా ఈ కుచ కుచ కూనమ్మా బూతు కవితలు"
వసుంధర
"

సమయం: 28 – 09 – 2016, శుక్రవారం,
మాకు ఈమెయిల్ ద్వారా Br. Sridhar ammassridhar@gmail.com via googlegroups.com
నుంచి ఈ క్రింది వ్యాఖ్య అందిందిః
“ఉదయం: 10-00 గం|| లు
అంటే మీరు నిద్రపోతూ పనులు
చేస్తున్నారు అని అర్థమవుతుంది.
Good night”
ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చాలా అవసరం. ఆహ్వానంలో ఇచ్చిన తేదీ 2018కి బదులు 2016 అని ఉండడం చాలా పెద్ద పొరపాటు. ఈ వ్యాఖ్యకి వారిని అభినందిస్తూ – ఇవి నేరుగా టపా దగ్గరే అందిస్తే వీలుగా ఉంటుందని మనవి.

"
రాజేశ్వరి నేదునూరి
"ఈరోజు ఆకాశవాణిలో ప్రసారమైన నా సమస్య
" రాధను పెండ్లియాడె రఘురాముడు దేవతలెల్ల మెచ్చగన్ "
-----------------------------------------
శోధన జేయగా దెలిసె శోభిలు నంట సురారులం దరున్
బాధలు లేకయుం డునటు భక్తుల పాలిట ప్రేమ మీరగన్
మాధవు రాసకే ళినిల మానస మందున వేడుకే యనన్
రాధను , పెండ్లియాడె రఘు రాముడు దేవతలెల్ల మెచ్చగన్"
Chandrika
"

🙂

మెచ్చుకోండి

"
bonagiri
"

జిలేబీ, ఓ.. జిలేబి..
మీవల్ల ఎన్ని, ఎన్ని కంద దెబ్బలు తిన్నానో..
నా కందిపోయిన ముఖాన్నడుగు చెపుతుంది.
జిలేబీ, ఓ… జిలేబి.
To be continued by mmraobandi.

మెచ్చుకోండి

"
Chandrika
"

మరి మా జిలేబి గారి గురించి తెలియకపోతే ఎలా మరి

మెచ్చుకోండి

"
Chandrika
"

జాంగ్రీ ఫోటో పెట్టారు కానీ వ్రాసింది జిలేబి గురించే

మెచ్చుకోండి

"
Chandrika
"

ఎందుకుండరండీ ఉంటారు.

మెచ్చుకోండి

"
Zilebi
"

జిలేబీ ఫేనునని ఒట్టి మాటలు చెప్పకోయ్
పూని శరచ్చంద్రిక వలె టపాకట్టి కొనియాడుమోయ్ 🙂

చీర్స్
జిలేబి

మెచ్చుకోండి

"
నీహారిక
"అందరూ నీ వారే అనుకుంటే, నిన్ను నువ్వు దూరం గా పెట్టు,
నువ్వు నీకే కావాలి అంటే, అందరిని దూరంగా నెట్టు..

ప్రేమంటే ఇదే !"
నీహారిక
"

జిలేబీకీ జాంగ్రీకీ తేడా తెలియడం లేదాండీ ? ఇంత స్పోర్టివ్ గా మగవాళ్ళుంటారా ?

మెచ్చుకోండి

"
Anna
"

జిలేబి పైకూ లకు కూడా ఫాన్స్ ఉన్నారన్నమాట. ద్యావుడా.

మెచ్చుకోండి

"
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్స్ రామకృష్ణారావు గారు.. అవునండీ.. పోస్ట్ లో సరి చేశాను.."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"పరిపక్వత లోపించిన ప్రేమవివాహాల గురించి గుంటూరు వెస్ట్ డి.ఎస్.పి. గా పనిచేస్తున్న సరిత గారి ప్రసంగం వినండి 👇.

ప్రేమపెళ్ళిళ్ళు :: పోలీస్ ఆఫీసర్ సరిత గారి ప్రసంగం
"
Ramakrishnarao Lakkaraju
"వారిని తలచి బంధువులంతా కటకము వగచెదరు ఉ ఉ
కటకము వగచెదరు కన్నీరే కురియుచున్నది
-------------
కటకము కాదు సతతము అనుకుంటాను."
Varaprasad
"

బావుంది పరిచయం, మీ అనువాదం గురించి వివరంగా చెప్పారు, దానితో పాటు ఆవిడకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు కూడా రాస్తే బావుండేది.

"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"I totally agree with you Anonymous గారు. సినిమాలకు సెన్సార్ వ్యవస్ధ సరిగా లేకపోవడం కూడా సినిమాల్లో చూపించే వికారాలకు ఒక కారణం అనిపిస్తుంది."
బుచికి
"Agree with you brother"
Anonymous
"ప్రేమ పేరెత్తితేనే కంపరమొస్తుంది. అసలు చదువుకొని తమకాళ్ళమీద తాము నిలబడే వరకు ప్రేమ గీమ అంటే సున్నంలోకి ఎముకలేకుండా విరగగొట్టాలి.ఫాల్తు సినిమాలు చూసి పనికిమాలిన వెధవల ఉచ్చులో పడి అమ్మాయిలు నాశనమైపోతున్నారు."
Unknown
"మనసు సమ్మోహన భరితమైనది"

Chiranjeevi Y
"కులాలు, మతాలు చచ్చిననాడు వాటినుంచి ఒచ్చే ప్రమాదాలు చచ్చినట్టే...

కనీసం.... కులాలు, మతాలు అనేవి కొందరు మానసిక రోగుల ఆనందంకోసం తప్పితే ఇంకెదుందుకూ పనికిరావు అని తెలుసుకున్నా చాలు. కానీ ఇదే మానసిక రోగులు వాటిని చల్లారకుండా చూసుకుంటు ఉంటారు.."
Haribabu Suraneni
"Have you read my answer carefully?Even though I started the comment with that sentence,I have ecplained the stand I took.Still you are arguing that I am highlighting this matter with personal sentiments and castiest mentality - how many times I need to repeat and educate you on such simple things?

I have requested two times forba new perspective with unbiased outlook Is it all a waste of time?shall I request Mr.kondala rao to remove this post?"
విశ్వ వీక్షణం
"ఆడపిల్ల తండ్రి !

ఆడపిల్ల తండ్రి కాబట్టి ఫలానా వారు ఫలానా నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని చెప్పడం చూస్తే నాకు ఒకటి అడగాలని అనిపిస్తుంది. మరి మగ పిల్లాడి తండ్రి ఏమి చేయాలి ? వాల్లు కూడా మగపిల్లాడి తండ్రి లేదా తల్లి అనే "ట్యాగ్" ఒకటి తగిలించుకుని వాల్ల వాల్ల సంకుచిత భావజాలాన్ని రుద్దేసి .. ఘోరమైన అకృత్యాలు చేసేయొచ్చా ? ఆడపిల్లైనా మగ పిల్లైనా ఇద్దరూ సమాజములో సమానమే కదా , మరెందుకు ఇలా ??

ఇవే మాటలు .. ఎవరైనా ఒక ఆడపిల్ల మీద యాసిడ్ దాడి చేసినప్పుడు మాట్లాడగలరా ? ఆ పిల్ల ఆ మగాడ్ని రెచ్చగొట్టింది, రెచ గొట్టకుండా ఉండాల్సింది అని ? కాస్త ఎదగండి బాబులు ! మీ మూర్ఖత్వాల నుండీ, మీ సంకుచిత "హీరోయిజాల" లుండి. ఆడపిల్ల తండ్రులైన మాత్రాన వీరికి వచ్చే ప్రత్యేక అధికారాలు ఏముంటాయి? ఒకవేల ఉంటే అలాంటివే .. మగపిల్లాడి తల్లికి లేదా తండ్రికీ ఉంటాయి కదా ? మరి భవిశ్యత్తులో మగపిల్లల తల్లిదండ్రులు ఒక "ఆడపిల్ల ను" ఇలానే హత్యలూ గట్రా చేస్తే ఊరుకుంటారా ?

ఆడపిల్ల ఉండడం, ఆమె రక్షణ గురించి ఆలోచించడం తప్పు కాదు. కానీ, కామన్ సెన్సునూ, నతికి విలువలనూ, చట్టాలనూ వదిలేసి.. తిరగడం మంచిది కాదు. అలా తిరిగితే .. ఏదో ఒక రోజు.. "మగ పిల్లాడి తల్లో" లేక "మగపిల్లాడి తండ్రో" వీల్లకు ఎదురొచ్చి నిలబడి చేసే అకృత్యాలను వీరు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందేమో !"
Kondala Rao Palla
"good statement అండ్ suggestion sir."
Kondala Rao Palla
"k. proceed."
प्रवीण
"నేను మార్క్సిస్ట్‌ని. శ్రామిక వర్గ పోరాటం పరధిలో లేని కుల పరమైన అంశాలని సపోర్ట్ చెయ్యడం నా పని కాదు. కొంత మంది ప్రణయ్ వ్యక్తిగత నడవడిక పేరు చెప్పి ఆ హత్యని సమర్థిస్తోంటే నేను ప్రేక్షకుడిలా చూడలేక ఈ చర్చల్లోకి వచ్చాను."
Kondala Rao Palla
"సోషల్ మీడియాలో వచ్చినవన్నీ ఆధారాలుగా తీసుకోలేము. ఇక్కడ కులం మొదటి సమస్య కాగా.... ప్రణయ్-అమ్రుతలూ మారుతీరావు ఈగొను రెచ్చగొట్టడం కూడా కీలక సమస్య. మర్డర్ జరిగేదాకా వెళ్ళడం ఈగొను రెచ్చగొట్టడమే కారణం అనుకుంటున్నాను. కేవలం కులాంతర వివాహం వల్లనే హత్య చేయించాడని నేను భావించడం లేదు. ఈ ఘటనలో ఇది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. ప్రేమాయణాన్ని రామాయణమంతా ఘనంగా ఫేస్ బుక్ లో పోస్తిన్గులూ.... పంతంతో కూడిన రిశేప్షన్లు.... బాధ్యతాయుతం కాదు. సమర్ధనీయమూ కాదు. ప్రేమించడం తెలిసిన వాళ్ళు బాధ్యతగా జాగ్రత్తగా హుందాగా దాన్ని నేగ్గించుకోవడం కూడా తెలుసుకోవడం మంచిది. ఈ సంఘటనలో ఈ అంశం కూడా ఒక పాఠం గా మారాలనేది నా అభిప్రాయం."
Kondala Rao Palla
"రంగనాయకమ్మ గారి వ్యాసంలో పనికి వచ్చే సూచనలను, పరిణితితో వ్యవహరించాల్సిన పరిశీలనను ఆహ్వానించాలి."
Kondala Rao Palla
"వ్యక్తిగత ద్వేషం ఉన్నమాట వాస్తవం. దానికి ప్రణయ్ అమృతల ప్రవర్తన కారణమే. అయితే మర్డర్ చేస్తే పరువు వలన బరువెక్కిన గుండెకు స్వాంతన లభిస్తుందా? అది పరిష్కారమా? సమర్ధనీయమా? అభినందనీయమా? కనీసామ్ సానుభూతి కనబరచే అంశమా? వ్యక్తీ ద్వేషం పెరగడం సెకండరీ మాత్రమే. కులం ప్రధాన సమస్య. కులం సమస్యగా ఉన్నపుడు బాధ్యత కలిగిన ప్రేమికులు ప్రవర్తించాల్సిన తీరు పట్ల ఏమన్నా ఆలోచిన్చావచ్చేమోగానీ.... హత్యను సమర్దిన్చాలేము. హత్యతో అతను బజారు పాలయ్యాడు. పరువు పెరిగిందా? గుండె బరువు తగ్గిందా? తీరికగా ఆలోచించుకుంటే ఇపుదేమి ప్రయోజనం? ఆవేశం అనర్ధాలకు మాత్రమే దారి తీస్తుంది."
Kondala Rao Palla
"ప్రవీణ్ రూటు అది సపరేటు కదా...."
Kondala Rao Palla
"s"
Kondala Rao Palla
"< రేప్ చెయ్యడం నేరమైనప్పుడు ఒక వేశ్యని రేప్ చేసే అధికారం కూడా ఎవరికీ ఉండదు. అలాగే మర్డర్ చెయ్యడం నేరమైనప్పుడు బిహేవియర్ బాగాలేనివాణ్ణి మర్డర్ చేసే అధికారం కూడా ఎవరికీ ఉండదు. >
h)"
Haribabu Suraneni
"వ్యాఖ్యాత మిత్రులకి నమస్కారం!
నేను ప్రణయ్ అమృతల ప్రేమ వివాహం గురించి ప్రజ దగ్గిర ఒక చర్చని మొదలు పెట్టాను.అయితే,నాకున్న ప్రతికూలత ఏమిటంటే,అక్కడ వేసిన ప్రశ్నకి సంబంధించి మీడియా వార్తలు తప్ప వాస్తవాలు తెలియవు.మిర్యాల్ గూడ వెళ్ళి వాస్తవాలు తెలుసుకునే అవకాశం నాకు.నా విశ్లేషణలో కూడా కొన్ని చోట్ల అవి తప్పేమో అనిపించే అంశాలు ఉన్నాయి.ముఖ్యంగా ప్రణయ్ తలిదండ్రులు విడిపోవటానికి సంబంధించిన కారణాల్లో ప్రణయ్ తల్లికి సంబంధించిన అంశాలు కొంచెం తీవ్రమైనవే!కాబట్టి,అలాంటి వార్తల నిజానిజాలు మీలో ఎవరికయినా తెలిస్తే నిర్ధారించి చెప్పగలరు!

అయితే ఒకటి, అక్కడ కామెంటులో కావలస్తే మీరు మిర్యాల్ గూడ్ వెళ్ళి తేల్చుకోండి అనటం వల్ల నిజమే అనిపిస్తున్నది గానీ తిరుగులేని ఆధారాలు దొరికితే నయం కదా!అటువంటివి మాత్రమే నాకు కావాలి.

మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటివి పునరావృతం కాకూడదంటే సమస్య మూలాల్లోకి వెళ్ళాలి.అనద్రూ దీన్ని కులహత్యగా చూట్టంవల్ల విషయం తప్పు దారి పడుతున్నదని నా ఆనుమానం.నాకు మాత్రం సంచలనం కన్న సత్యమే ప్రమాణం!

P.S:దయచేసి మీడియా మాదిరిగానే అవాస్తవాలని ఇవ్వకండి - అవి అబద్ధాలని తేలితే నేనూ మీరూ కూడా అవమానం పాలు కావడం తధ్యం!ప్రతి కామెంటునీ లెక్కలోకి తీసుకుని పబ్లిష్ చేసే అవకాశం లేదు.ముఖ్యమైనవి మాత్రమే పబ్లిష్ చేసే లేదా వాదనలో ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది."
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్స్ ఫర్ యువర్ కామెంట్ అజ్ఞాత గారు."
nmrao bandi
"అత్యంత అణువుగా పరమాణువుగా బండి చక్రంలో
ఇరికించితిరిగా ... ఆత్మ బంధువు చిత్రంలో హరినాధ్
గారిలా అలా అలా తిరుగుతూ ... తిరుగుతూ ... నే ఉండాలా
మే(ఆ)డం గారూ ...
అది కూడా వెయ్యేళ్ళు !! ...

సదా వర్ధిల్లండి ...
ఇట్లు మీ బండి ... :
"
Zilebi
"
బండి వారు

మీరే మాయనుంగు శిష్యపరమాణువు. మీకిదే దీక్షనొసంగితిమి.

మరో వెయ్యేళ్ళు మీరే బండి చక్రము వలె మా అనుంగాతి‌ అనుంగు శిష్యులు గా తిరుగు చుందురు గాక !

ఆమెన్ :


జిలేబి"
nmrao bandi
"కలవరమదేలనయ్యా ఆచార్యా, నా గురువర్ధనారీశ్వరుడు.
కలహభోజనుడాతని తిరు నామము, గోదావరీ తీరం జన్మ క్షేత్రం.
ఇల జిలేబీ నామధారియై వర్ధిల్లెడు జడధారి, జగడమారి
చెలగాటపు 'నవ' కీర్తనా గాత్రధారి. బ్లాగ్లోక కల్లోల సూత్రధారి.

సద్గురు జిలేబీ నామధేయ నారదాయ నమో నమః"
Kishore
"మీకు అసలైన జ్ఞానం ఈ వీడియో లో 28:40 నుండి 36:00 మధ్యలో లభిస్తుంది."
Kishore
"నమస్తే శ్రీనివాస రావు గారు,

మొన్న AP 24x7 లో మీరు పాల్గొన్న చర్చ చూసిన తర్వాత మీకు ఈ లింక్ పంపాలనిపించింది. ఈ పోస్ట్ కి సంబధం లేకపోయినా, అక్కడ (AP 24x7) కామెంట్ కి అవకాశం లేకపోవడంతో ఇక్కడ చొరవతీసుకుంటున్నందుకు క్షమించాలి.

ఆ సో కాల్డ్ ప్రబోధానంద బోధించే ‘గ్నానం’ గురించి ఒక మచ్చు తునక ఇక్కడ చూడండి. ముందుగానే చెపుతున్నాను ఇది పూర్తిగా చూడాలంటే చాలా సహనం, కొద్దిగా గుండె దిటవు అవసరం. ఇది ‘పెద్దలకు మాత్రమే’ కంటెంట్.

https://www.youtube.com/watch?v=oIzcFVKHydU&t=2943s
"
Unknown
"చాలా రోజులు గా ఈ పాట కోసం వెతుకుతున్నాను. ధన్యవాదాలు"
ركن المثالية
తీపి గుర్తులు
"ప్రేమ పై పగబట్టినారా?
లేక ప్రియుడి పై కక్ష?"
సూర్య
"సరే, ఆ దేవా గాడినే అడుగుతాంలెండి!!"
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"అంత యోగ్యత మాకేల ? అనుగు శిష్య !
వారి ఘనతలు కైకట్టి పాడి పాడి
కడకు పేరైన దెలిసిరా ? గట్టి వారె !
ఎంత నిర్ బ్లాగ్యులండి కూసింత కృపకు ?"
నీహారిక
"👌👌👌👌👌"
నీహారిక
"వాసంత సమీరం లా ...
This is also my blog name."
నీహారిక
"రాత కోసం శ్రమపడే నిర్ బ్లాగ్యులూ
తన కృప కెప్పుడూ అయోగ్యులూ...

True...👌👌👌"
Jai Gottimukkala
"@Chiranjeevi YSeptember 21, 2018 at 4:46 AM:

"జైగారు, మీరు సెకండ్ ఆఫ్ మాత్రమేఎందుకు హైలెట్ చెయ్యాలనుకుంటున్నారు?"

మీరు సంబోదించాల్సింది కొండల రావు గారిని. నేను నా "చివరి వ్యాఖ్య" ఇదివరకే రాసేసాను."
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"సృష్టి స్థితి లయ కారకుడై
విశ్య మంతటను వ్యాపించి యున్న
జగన్నాధుడైన
ఆ పరమేశ్వరుడు  - విశ్వ ప్రేమికుడు .

పరమేశ్వర సృష్టి యైన
విశ్వాంతరాళంలో
కొంత భాగమైన మనభూమిపై
జీవించే సమస్త జీవరాశి
కాధార భూతుడైన
కర్మ సాక్షి
శ్రీ సూర్య నారాయణుడు -  జీవ ప్రేమికుడు .

భూమిపై విస్తరించిన
సమస్త జల తరు గిర్యాది వనరుల ద్వారా
జీవాన్ని పొదివి పట్టుకొని కాపాడు
ప్రకృతి మాత  - పృధివీ ప్రేమికురాలు .

ఆయాయి కాలాలలో అవతరించి
పుడమి జనుల నుద్బోధించి
మానవ జాతికి మార్గ నిర్దేశం చేసి
సజీవంగా మానవ జాతి హృన్మందిరాలలో
కొలువున్న ప్రవక్తలు  - మానవ ప్రేమికులు .

సృష్టి ధర్మాచరిత
సహ జీవన మాధుర్యం నుండి
బిడ్డలను కని , పెంచి ,
అవ్యాజానురాగాన్ని పంచే
తలి దండ్రులు  - సంతాన ప్రేమికులు .

మానవులను
పశుత్వం నుండి వేరు
విజ్ఞానాన్నందించే
ఉపాథ్యాయ గురువులు - శిష్య ప్రేమికులు .

మానవ జాతి సుఖజీవనం కోరి
జీవిత మంతా
ప్రయోగ శాలల కంకితమై
క్రొత్త క్రొత్త ఆవిష్కరణల నందించే
సైంటిస్టులు  - మానవ మనుగడ ప్రేమికులు .

శారీరక , మానసిక దయనీయ స్థితిలో
తమ వద్దకు వచ్చిన
రోగులకు
స్వాస్థ్యాన్నందించే
వైద్య నారాయణులు - మానవారోగ్య ప్రేమికులు .

అడుగడుగున మానవ హితమే
మహోన్నతాశయంగా
జీవన యానం సాగించే
సాహితీ మూర్తులు ,
కళాకారులు ,
కార్మికులు ,
నిరంతర - జన హిత ప్రేమికులు .

కానీ , -----
పరమేశ్వరుణ్ణి కూడా
అసంబధ్ధ కర్మ క్రతువుల లోకి లాగి
జనం అమాయకత్వాన్ని ఆసరా చేసుకొని
అజ్ఞానాన్ని బోధించే అంధ విశ్వాసులు –

పరమేశ్వర నిబధ్ధమై
నిర్దుష్టమై
నిర్దిష్ట గమనంలో సాగే
విశ్వాంతరాళ
జ్యోతిశ్చక్రానికి
వక్ర భాష్యాన్ని కట్టి
పరతత్త్వంలోనే
చెడు వెదికే కార్తాంతికులు  -

నిరంతరం జన జీవనంలో ఉన్నామని
జనాన్ని భ్రమింప జేస్తూ
ప్రజా సేవలో తరిస్తున్నామని భ్రమింపజేస్తూ
స్వార్థం తప్ప
జనహిత మెరుగని
నీతిబాహ్యులైన
యావత్ రాజకీయ నేతలు  -

పడుచు ప్రాయపు
ప్రలోభాల నధిగమించు
బలిమి లేక
మోహావేశాలకు
బానిసలై
పెడత్రోవ పట్టి
బాధ్యతలను విస్మరించే
యువతీ యువకులు  -

వీళ్ళంతా , -----
ఎప్పటికీ
ప్రేమికులు కాలేరు .
కేవలం
కాముకులు .


"
Haribabu Suraneni
"అది దేవరహస్యం సుమా!
పైకి చెప్పరాదు."
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"నరసింహరావు గారూ ,
బండివారు మనపై సంధించిన ఈపాట
పరమార్థాన్ని ..... దయచేసి.....
"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"😀😀👌"
nmrao bandi
"@ వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల ...
విన్నకోట నరసింహా రావు ...

ఏడు రంకెల 'వెంకటే'శా ... ఆ ఆ ఆ ...
ఏడు రంకెల 'వెంకటే'శా
తోడు శంకల 'విన్న'రేశా
(వెంట తరచే 'విన్న'రేశా
ఏడేడు జన్మలు వెంటబడినా ఆన్సరన్నది తీరనాశ

నోటికీ పనిచెప్పిన ధీమంతులూ
నోటికీ పనిచెప్పిన ధీమంతులూ
తన గడి ముంగిట సామంతులూ
రాత కోసం శ్రమపడే నిర్ బ్లాగ్యులూ ...
రాత కోసం శ్రమపడే నిర్ బ్లాగ్యులూ
తన కృప కెప్పుడూ అయోగ్యులూ ...

'అడుగు-అడుగు' లో మీ వేదనున్నది (శోధనున్నది
మీ ఆలాపనలో రోదనున్నది ...

(ఏడుకొండల వెంకటేశా
మూడు మూర్తుల తిరుమలేశా ...

jf / jk ... :
"
బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి / बुसिराजु लक्ष्मीदेवी देशाई
"ఒకవైపు దీనిని గొప్పగా చెప్పుకునేవారు, ఇంకోవైపు తిట్టిపోసేవారు. మాటలలో ఒకరు, చేతలలో ఒకరు పరస్పరం రెచ్చగొట్టుకుంటున్నారు."
Markandeya
"ప్రేమోన్మాదం ఏమైనా పీక్ స్థాయికి వెళ్ళిందా ఏమిటీ అనుకుని చచ్చాను సుమా..అంతా ట్రాష్ అహా అహా!"
Somu
"ప్రేమ పెరిగి పరిపక్వత చెందితే ఇంక హత్య ఎలా చేస్తారు?"
Suresh Mooduga
":( touching"
Gopal Guttikonda
"premanu hatya chesina vaariki siksha cheppaledu madam
chala pedda neram chesar siksha katinamveyandi"
Preeti
"dil hai maantha nahee"
bhaskar racharla
"prema 1 part ante life ante prema okate kadu."
పాలపిట్ట
"మీ ప్రేమను చంపడం ఏమిటి వింత?"
nmrao bandi
"@ Kondala Rao Palla ...
"బాబు ఎత్తుగడలను తిప్పికొట్టడం లో బీ.జే.పీ, జగన్ ద్వయం ఫెయిల్ అవుతున్నారు.."
అక్షర సత్యం. modi is incapable of doing anything and / or any kind. even when the atmosphere is so ripe and hopeful, both are time and again getting failed to encash the situation. to some extent, jagan is better in the race.

ఒక విషయం మాత్రం ఖచ్చితం ...
రాబోయే ఎన్నికల్లో కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి, రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చినా ప్రత్యేక హోదాకు ఏమాత్రం డోకా ఉండదు ... ఎందుకనంటే కోల్పోయిన సామంత రాజ్యాన్ని ఎలాగోలా హస్తగతం చేసుకోవడం కాంగ్రెస్ కి తప్పనిసరి. రాష్ట్రం లో వాళ్ళు ఎవరితో కలిసినా, అది వాళ్లకు
లాభం, జేర్చుకున్న వాళ్లకు నష్టం. కానీ టీడీపీని చంకన మొయ్యడానికి ఎర్రి కాంగ్రెస్తప్ప ఎవ్వరు సిద్ధంగా లేరు. ఇరువురికీ గతిలేని పరిస్థితే.
"
Chiranjeevi Y
"సుమేరియా, ఈజిప్ట్ భాషలు అత్యంతప్రాచీనమైనవిగా గుర్తించబడ్డాయి..."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"హ్హ హ్హ అయిందా 😀? అయినా పైన మీరు వ్రాసిన కవితలోని భావం “జిలేబి” గారికి అర్థం కాకనా? తన బ్లాగ్ లో మొన్నీమధ్య రాజారావు మాస్టారన్నట్లు “వారి తెలివిడికి మనమెంత ?” 🙏"
Chiranjeevi Y
">>బి.జే.పీ మాట తప్పినపుడు "బాబు ప్యాకేజి మోజులో"

జైగారు, మీరు సెకండ్ ఆఫ్ మాత్రమేఎందుకు హైలెట్ చెయ్యాలనుకుంటున్నారు?


"
Kondala Rao Palla
"మోడీకి ఆంధ్రులంటే ద్వేషం ఎందుకుంటుంది? చంద్రబాబు అంటే ఉందేమో! లేదా ఎత్తుగడల రీత్యా బాబే మోడీకి ద్వేషం ఉన్నాడని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. బాబు ఎత్తుగడలను తిప్పికొట్టడం లో బీ.జే.పీ, జగన్ ద్వయం ఫెయిల్ అవుతున్నారు. ఎ.పీ కి పదేండ్ల స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తామన్న బి.జే.పీ మాట తప్పినపుడు బాబు ప్యాకేజి మోజులో ..... అందులో తన వాటా లెక్కల్లో ..... ఉబ్బి తబ్బిబ్బై ప్యాకేజియే బంగారం..... స్టేటస్ దేనికీ అని ప్రపంచానికి మాంచి ఎకనామికల్ గీతా బోధ చేయలేదా...... బాబు .... మోడీ ట్రిక్కులు ..... జగనన్న ఎదురు చూపులతో.... పవనన్న గందరగోలంతో.... ఆంధ్రులకు ఒరిగేదేమీ కనబడడం లేదు. బాబు త్రిక్కులను ఎదుర్కోలేకపోతెనో...... జగన్ ఒళ్ళు బలుపు తగ్గకుంటేనో తప్ప ఎ.పీ లో వచ్చే ఎన్నికలలో అధికారం జగన్ దే. బి.జే.పీకి కావలసిందీ అదే. బీ.జే.పీ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వదు. రాహుల్ మాట నిలుపుకోవాలంటే ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ( కేంద్రంలో నైనా) రావాలి కదా?!"
Blogger
"eToro is the most recommended forex broker for newbie and pro traders."
తెరవని పుస్తకం
"చక్కగా చేగోడీలు తినేసి పాట్లు అంటారేంటండీ.."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"మన సమాజం ఎప్పుడో దారి తప్పిందండి. ముఖ్యంగా బాగా విస్తరించిపోయిన వ్యాపార సంస్కృతికి బలైపోతున్నాం. అంతా వ్యాపార మయమే. విలువలేమీ లేవు.
“మనలను చూసి మనమే సిగ్గుపడే” సూచనలు నాకైతే కనపడడంలేదు."
నీహారిక
"ఆరోగ్యశ్రీ,ఉచిత విద్యుత్తు,రుణ మాఫీ మొదలెట్టింది వారే...ఆయనని చూసే ఇతరులు కూడా మనసొమ్మేం పోయింది అని హొరెత్తుతున్నారు.

ఎన్నికలముందు అప్పులగురించి ఒక్కరూ మాట్లాడరు.(పాకిస్తాన్ కూడా అప్పుల గురించి పొదుపు గురించీ ఇపుడు మాట్లాడుతున్నారు.)

జగన్ అన్నకి అప్పులెన్నో తెలుసు అందుకే హామీలేమీ ఇవ్వడం లేదు.

జగన్ అన్న,పవన్ అన్నా ఇద్దరూ ఒకటే చెపుతున్నారు.ఒకరికి అనుభం ఉంది ఒకరికి లేదు. జగన్ అన్నతో పోలిస్తే చంద్రన్న బెటర్ కాదా నిజాయితీగా మావైపు నిలబడి చెప్పండి.
"


See also
Aavakaaya.comCurrent version of Maalika has been developed by Sreenu and maintained by Bharadwaj and Sreenu. Copyright © 2010
మాలిక: తెలుగు బ్లాగుల సంకలిని మరియు తెలుగు బ్లాగర్ల వేదిక
Follow Maalika on Facebook   Follow Maalika on Twitter  Chrome App for Maalika