TELUGU BLOGS' COMMENTS
Zilebi
"

ఈ అద్భుత రామాయణం రంగనాయకమ్మ గారి కళ్లబడినట్లు లేదు :)

జిలేబి"
Zilebi
"
మీరు కొంత సోఫిస్టికేటడు గా చెప్పేరు - "తీర్థయాత్రలకుం బోవు నెపమున వెడలి, యొక బాలికను ప్రసవించి, యా బాలిక నొక పేటిక నునిచి, సముద్రమునఁ బడవేసెను. ఆ పేటిక కొట్టుకొని వచ్చి జనక మహారాజు భూమినిం గప్పికొనఁబడియుండెను"

Original లో కురుక్షేత్రే గర్భం వినిష్కృత్య అని వుంది :)

విమా‌నవరమారుహ్యా కురుక్ష్తేత్రం జగామ సా
తత్ర గర్భం వినిష్కృత్య నిచఖాన భువస్తలే !

ఖర్మ ఖర్మ సూపర్ డూపర్ జిలేబీయం

జిలేబి"
G P Sastry
"కనివిని యెరుగని రాబడి
మునుపటి సమయమున నేను మూతన్ బెడితిన్
వినుమా! ప్రార్థన! పన్నుల
దనుజా! యేతీరుగ నను దయఁ జూచెదవో?"
Zilebi
"

https://archive.org/details/AdbhutRamayanWithHindiTranslationBhuvanVaniTrust"
Zilebi
"

ఇదేదో మరీ జిలేబీయమైన రామాయణమే ! అష్టమ సర్గ లో ఈ కత వుంటే దానికి ముందు సప్తమ సర్గ లో మా నారదుల వారు తుంబుర శ్రీకృష్ణపరమాత్ములు కలిసి కట్టు కావేటి రంగాగా దర్శనం :)


మరీ జిలేబీయమైన అత్యాద్భుత రామాయణమే :)


జిలేబి"
గుండు మధుసూదన్
"ఇందులో కొన్ని సవరణలు చేయాల్సివున్నది.

వివరణలో కృత్స్నమద(ముని)చంద్రుడని ఉండాలి. టైపాటు.
పద్యం మొదటి పాదం చివర సున్నా పడలేదు. తాపసీం/ద్రుండ్రౌ...అని ఉండాలి. అలాగే, అదే పాదంలో "సద్దండ్యుండునై" అని ఉండాలి.
స్వస్తి"
గుండు మధుసూదన్
"ధన్యవాదాలండీ శంకరయ్య గారూ!

*** *** ***
జిలేబీ గారూ...

ఈ కథ పూర్వగాథాలహరిలో ప్రకటించబడినదండీ. ఇది అద్భుత రామాయణంలోని కథ అని వేమూరి శ్రీనివాసరావు గారు (రచయిత) తెలిపారు. సీత విషకన్య కాదు. అది విషమూ కాదు."
Giridhar Pottepalem
"థ్యాంక్ యూ జిలేబి గారూ!"
నీహారిక
"చారవ ???
మండూకము meaning ???"
నీహారిక
"మల రాజకీయం చేసిన గవర్నర్ ని కరం తో కాదు చెప్పుతో కొట్టాలని ఉంది.
"
Zilebi
"

అందము దేశమునకహో
కందములను వ్రాయు కవులు; గాడిదలు గదా
కొందళపడుయజ్ఞాతలు
ఛందము మేధస్సునకు పసందు జిలేబీ :)

జిలేబి"
Zilebi
"

అందము దేశమునకహో
కందములను వ్రాయు కవులు; గాడిదలు గదా
కొందళపడుయజ్ఞాతలు
ఛందము మేధస్సునకు పసందు జిలేబీ :)

జిలేబి"
bondalapati
"

Thanka. అవునండీ..ఇంకా నేను gender sensitive కాలేదు. ఇక ముందు అలానే రాస్తాను

మెచ్చుకోండి

"
G P Sastry
""కందిపొడి కంది పులుసుకు
కందులు లేవిండ్లలోన గమ్మున తెండోయ్"
పొందుగనిటు సతులడిగిన
కందములను వ్రాయు కవులు గాడిదలు గదా!"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"రాజకీయ సలహాదారు, నా చిరకాల మిత్రుడు డి.ఎ.సోమయాజులు ఈ రోజు మరణించాడనే విచారంలో ఉన్నాను. సో ... ఇవాళ్టికి ... నో తాడు, నో పేడు."
Zilebi
"
ఇవ్వాళ మీరు తాడో పేడో తేల్చుకోవాలని‌ డిసైడ్ అయిపోయినట్టున్నారే :)

రెండూ తెలుగు ఆంధ్ర పదాలనుకుంటా :)


జిలేబి"
నీహారిక
"

>>>మానసిక రోగి సమాజం అనే పూల తీగకు పూసిన పురుగుపట్టిన పువ్వైతే, అంతర్గత సౌందర్యం ఉన్నవాడు, అదే తీగ కు పూసిన అత్యంత అందమైన పువ్వు. >>>
అంతర్గత సౌందర్యం ఉన్నవారు అని వ్రాయండి. బాగుంది…. పొడిగించండి.

మెచ్చుకోండి

"
Zilebi
"

కప్పలకు పెండ్లి జేసిరి
యప్పల రేపులకు దోసి యయయో దేశం
బప్పా వేదములకు వే
రప్పా ! కర్మఖగవతి బిరాదరి యిదియే !

జిలేబి"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"“మండు” కూడా సంస్కృత పదమాండి?"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య గారి కథల సంకలనాలు ఆన్లైన్ లో ఎక్కడ దొరుకుతాయో ఏమైనా చెప్పగలరా ప్లీజ్?"
Zilebi
"

వ్యాసులను యనానిమసులు
రాసే వారంట నాడు రాతల నెల్లన్
కోసేరు కతల కేతను
లా సక్కయనానిమస్సు లగుచు జిలేబీ :)

జిలేబి"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"నాకు కూడా ఆత్మీయుడే. చిరకాల మిత్రుడున్నూ. అటువంటి మేధావి అకాల మరణం విచారకరం. అతని కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సంతాపం. అతని ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను 🙏 🌼🌼💐."
bondalapati
"

థాంక్స్ లక్ష్మీ గారు. ఇంకా పొగిడితే పొడిగిస్తా..

మెచ్చుకోండి

"
Zilebi
"
సభలో ఆ కలువాయికి అబ్జెక్షన్ రాలేదండీ కాబట్టి సరియే అనుకుంటా :)

BTW రెండు పదాలు సంస్కృతంలో ఉన్నాయి :)

కాబట్టి కలువాయి కాదేమో :)

జిలేబి"
Lakshmiramarao Rajamanuri Vedurumudi
"

చాలా మంచి విశ్లేషణ సీతారామప్రసాద్ గారు, వీలయితే ఇంకొంచం పొడిగించండి.

మెచ్చుకోండి

"
రాజేశ్వరి నేదునూరి
"శంకరాభరణము నుండి శ్రీ శంకరయ్య గారి సమస్య
" దూరమున నుంచగఁ దగదు ధూర్త జనుల "
----------------------------------------
తేట గీతి
--------------
కపట బుద్ధిని గలిగిన చపల మైత్రి
హాని కలిగించు ననియెంచి లేని పోని
దూరమున నుంచగఁ , దగదు ధూర్త జనుల
బరువు బాధ్యత లనుపంచి బాధ పడక"
Zilebi
"

ఎంత సక్క గున్నావే చాలా సక్కగ వుంది

జిలేబి"
durgeswara
"వీళ్ళు ఇప్పుడు గుడిని మింగుతున్నారు .మీరైతే గుడిలో లింగాన్ని కూడా .మీగులనియ్యరు ఔనా. కాదా
"
VenuGopal Srungaram
"Great...thank you
"
Anonymous
"Devudaa ee sarath ki manchi budhdhi prasaadinchu.*"
sarma
"ఒకరి 'క్ష...వరం', మరొకరికి 'వరం' కదండీ :)"
sarma
"anyagaamiగారు,

ఎనిమిది పదుల్లో కుశలం అంటే కాలు చెయ్యి ఆడటమే! మరొకరి అవసరం లేక పనులు చేసుకోగలగటమున్నూ!

బం డి కుంటు కుంటూ న డు స్తోం దం డి
ధన్యవాదాలు."
sarma
"
Anonymous

జిలేబి పైకూ లకి మాడు ఈ పాటికి గట్టి పడి ఉండాలే :) ఎందుకు గట్టి పడలేదు చెప్మా! :)

మరొకరి గురించి నా బ్లాగులో ప్రస్తావించకండి! జిలేబి శాపం తగలగలదు :)
ధన్యవాదాలు."
sarma
"
విన్నకోట నరసింహా రావు గారు,

నిజం కదా! తిరు క్ష..వరం లో కొట్టుకుపోయిందండీ :)

జీ వి తం భా రం గా సా గు తూ ఉందండి :)
ధన్యవాదాలు."
sarma
"జిలేబిగారు,
మౌనం ”భాస్కరుని” కరుణ, ఏరోజూ నలభై తగ్గటం లేదు.

భా రం గా సా గు తూ ఉందండి :)
ధన్యవాదాలు."
Anonymous
"హిందూ సంస్థల గుడులలో రాజకీయ,ప్రభుత్వ జోక్యం కాంగ్రెస్ వారి చలవ కదా! రాజశేఖర రెడ్డి గారి సమయంలో కూడా ఇంతకంటే ఎక్కువే చేసిన గుర్తు.

మీ ప్రభుత్వం పరిపాలన కొస్తే హిందూ సంస్థలు,గుడులను ప్రభుత్వ పాలన నుంచి విడుదల చేస్తారా? చెప్పండి."
anyagaami
"పైపెద్దలన్నట్టు, మీరు కుశలమేనా?"
anyagaami
"నిజమే జనాలు ఓటేసి ఎన్నుకొంటే, పాపం వాళ్ళు మాత్రం ఏమి చేస్తారు. రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం మనస్సాక్షిని నమ్ముకొని, యడ్యూరప్పని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారు."
Anonymous
"జిలేబి పైకూ పద్యము చదివి మాడు పగిలెన్."
రాజేశ్వరి నేదునూరి
"శంకరాభరణము నుండి శ్రీ శంకరయ్యగారి సమస్య
" గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్ "
---------------------------------
కందము.
నిజమిది వినుటకు వింతట
గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్
భజనలు జేయగ దివిజులు
సుజనుల సృష్టింతు రంట శుభములు కలుగన్"
Gopala Myneni
"where can I get "kunkudaku" story online by chaso" ?
My email: GMyneni008@gmail.com"
guru prasad
"Super..... !"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"తిరు హుళక్కి ...... ��

బహుకాల దర్శనం శర్మ గారూ. ఎల్లరున్ సుఖులే కదా?"
Jai Gottimukkala
"వంద కోట్లు ఎక్కడికి సరిపోతాయండీ, ఇంత అన్యాయమా? కనీసం వెయ్యి కోట్లయినా పలుకకపొతే పార్టీ మారను

ఇట్లు భవదీయుడు కక్కుర్తి రామయ్య (అవినీతినగర్ ఎమ్మెల్యే)"
వేణూశ్రీకాంత్
"అవును శాంతి గారూ.. ఈ సినిమా గెటప్ ఫస్ట్ లుక్ లో అలవాటులేక కాస్త ఆడ్ గా అనిపించింది నాకు కాని సినిమా చూశాక నచ్చేశాడు. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్."
santi
"కార్తి ఆల్వేస్ రాక్స్.."
Zilebi
"
తిరు, క్ష , వరము
మౌనమును తొలగించెను !

కుశలమేనా కష్టేఫలి వారు ?

భజన పరుల దేశమ్మున
గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్,
సుజనుల పైనెగి రెనయా
యజమాని తొడుగుల నక్క యగుచున్ తితిదే!

జిలేబి
"
Anonymous
"జగన్ గారు "నేను హిందూ పేరున్న క్రైస్తవుణ్ణి, నాకు వెంకటేశ్వరుని పై నమ్మకముంది. మా పార్టీ అధికారంలో కొస్తే హిందు మత సంస్థలను దేవాలయాలను ప్రభుత్వ అధీనం నుండి విడుదల చేస్తాను. ప్రభుత్వం ఈ సంస్థలలొ గుడులలో జోక్యం చేసుకోదు” ఈ హామీ ఇచ్చి ప్రజల ముందుకు రాగలరా? ఆలోచించుకునే హామీ ఇవ్వండి. ఇదే మొదటి పైల్ మీద ప్రజలలో పెట్టే ముఖ్య మంత్రిగా మొదటి సంతకమనీ చెప్పండి, మిమ్మల్నే ఎన్నుకుంటాం."
రాజేశ్వరి నేదునూరి
"అంచయాన అందమంత పోతబోసి మలచెనేమొ
తేరుకోని మైకమందు రాతరాసి మలచెనేమొ

కుందనంపు బొమ్మవంచు కోరికోరి మురియునంట
ప్రకృతేమొ సిగ్గుచెంది ఏతమేసి మలచెనేమొ

పంచవన్నె లున్నచిలుక పంజరాన ఇమడదంట
అందమంత రంగరించి ధారపోసి మలచెనేమొ

చెలివలపును పొందకున్న అడవిగాచు వెన్నెలంట
ఎడారిలో తళుకులీను మెరుపుజూసి మలచెనేమొ

సెలఏరుల తరుసొగసులు అంబరచుం బితములంట
నెలరాజుకు కానుకగా బాసచేసి మలచెనేమొ

ఏతము = చిత్రవర్ణము.

"

నీహారిక
"

మీరెంత వీర భోగ వసంతరాయలైతే (Y VR) మటుకు ఈ పున: పద్య రిక్వెస్టులేవిటండీ..ఆవిడెట్లాగూ వ్రాస్తారు కదా ?

మెచ్చుకోండి

"
potugadu pokiri
"Oh...
Still in love"
నీహారిక
"

మల రాజకీయం చేసిన గవర్నర్ ని కరం తో కాదు చెప్పుతో కొట్టాలని ఉంది.

మెచ్చుకోండి

"
YVR's అం'తరంగం'
"

జిలేబిగారు, సోఫిస్టికేషన్ ఎలాగూ పోయిందన్నారు కదాని ఇలా ఎదో కిట్టించేసాను —

కర(✋)నాటకమునీ పరి కమలమూహించలే
క, మలరాజకీయాలగూలి
కంకటిల్లె

మెచ్చుకోండి

"
రుధిరవీణ కల్కి
"గాయమై విడిపోయిన మనసులు మరల క్రొత్త రూపం దాల్చి వికశించునా???"
నాలో నేను
"అహపు అడ్డుగోడ తొలగించి
క్షమని పందిరిగా అల్లి-Super"
YVR's అం'తరంగం'
"

పాపం గవర్నర్లు ఏంచేస్తారండీ? వాళ్ళ స్వామిభక్తి వాళ్ళది. అదీకాక పూర్వం అనేక గవర్నర్లు పాటించిన “సాంప్రదాయమే ” ఆయన పాటించాడు.
అమ్ముడుపోయే గుర్రాలు, గోడలు దూకే కోతులూ వుండకపోవా, మన స్వామిభక్తి చూపించే ఛాన్స్ ఇవ్వకపోవా అన్న ఆశ వాళ్ళకీ ఉంటుంది కదా!?
అర్ధం చేసుకోరూ…

మెచ్చుకోండి

"
Zilebi
"

నేను కొంత సోఫిస్టికేటడు గా చెప్పా

మీరు బండారం బయటెట్టేసారు 🙂

జిలేబి

మెచ్చుకున్నవారు 1 వ్యక్తి

"
YVR's అం'తరంగం'
"

పద్యాల్లో సోఫిస్టికేటెడ్ గా చెప్తే అర్ధమయ్యే నాయకులు ఉండేవార్టండి పూర్వం.
భోజ మహారాజు, రాయలు, etc. 😉

మెచ్చుకోండి

"
YVR's అం'తరంగం'
"

వీరభోజ్య రాజకీయాలు తప్పించుకుందామంటే మోసభోజ్యాల్లో ఇరుక్కున్నామనమాట
పాతదే బెటరేమో !!

మెచ్చుకోండి

"
Kondala Rao Palla
"< ఇలాంటి dress codde లేకున్న పాస్చాత్య దేశాల్లో అత్యాచారాలు అందుకు జరగటంలేదు? >
.... ఆలోచించాల్సిన అంశం."
YVR's అం'తరంగం'
"

జిలేబిగారు, మీ పద్యపాదాన్ని కొంచెం విరిచి మీకో సమస్య ఇస్తున్నా.😁 పద్యం ఒకటి వేసుకోండి.👇

కర నాటక
మలరాజకీయము

మెచ్చుకోండి

"
ra ki
"అయ్యా! నమస్కారం! తమరికి కులగజ్జి తప్ప విషయ పరిజ్ఞానం లేదనుకుంటాను. ఆదిశంకరులు పీఠం స్థాపించినది 8 వ శతాబ్దంలో. జయేంద్ర సరస్వతి విజయేంద్ర సరస్వతి స్వాములు జైల్లో ఉన్నది రాజకీయ కుట్రలో భాగంగా. అయినా అంత గొప్ప స్వాములతో ఈ గొట్టం గాడు సుధాకర్ ని పోల్చడానికి బుర్ర బుద్ధి ఉన్నాయా తమరికి? అరవై శాతం మంది క్రైస్తవ స్కూళ్ళలో చదివినట్టు మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయా?"
Haribabu Suraneni
"అక్కడ జరుగుతున్న తప్పుల్ని జియ్యర్ స్వామి దగ్గిర్నుంచి మొత్తుకుని చెప్తుంటే వాటిని సరిదిద్దితే సరిపోయేదానికి అది చెయ్యకుండా దీక్షితులకి సుద్దులు చెప్పరేమిటని మమ్మల్ని అడిగితే మేమేమి చెయ్యగలమండీ!

ఎన్నికలు ముంచుకొస్తున్న సమయంలో హిందువులని అతిగా నొప్పించకండి.ఆలయాలు నమ్మకాల మీద ఆధారపడి నడుస్తున్నాయి.ఒకసారి ఒక ఆలయం పట్ల భక్తులకి నమ్మకం పోయాక గుడి పాడుబడిపోవటం తప్పదు.

ఆ స్థాయిలో ఆగుడి చుట్టూ నమ్మకాల్ని పెంచడానికి ఎంత కాలం పట్టిందో తెలుసా మీకు!అసలు అక్కడో గుడి ఉందని చుట్టు పక్కల వాళ్ళకే తెలియని స్థాయి నుంచి ప్రపంచం నలు మూలల నుంచి భక్తుల్ని ఆకర్షించేవరకు ప్రాభవం పెరగడానికి ఎంతమంది చక్రవర్తులు,పీఠాధిపతులు,పండితులు శ్రమించారో తెలుసా!

నాస్తికుల్నీ క్రైస్తవుల్నీ హిందూ దేవాలయాల్లో కూర్చోబెట్టి ఎవరిని ఉద్ధరించుదామని అనుకుంటున్నారు మీరు?క్రైస్తవుణ్ణి నెత్తిన పెట్టుకునిబ్రాహ్మణుణ్ణి తన్ని తగిలేసే మీరు హిందువులా?ఒకవేళ దీక్షితులు అమిత్ షా ప్రమేయంతో రాజకీయం చేస్తున్నాడని అనుకున్నా మీరు సమస్యని పరిష్కరించాల్సిన పద్ధతి ఇది కాదు.మీరు జియ్యర్ స్వామి గారిని పట్టించుకుని వారు పట్టిన తప్పుల్ని సరిదిద్దితే దీక్షితుల్ని ఉసి గొలిపిన అమిత్ షాని దెబ్బ తీసినట్టూ హిందూమతాన్ని ఉద్ధరించినట్టూ జరిగి మీకూ మర్యాద నిలబడుతుంది కదా!

మీకు నిజంగా తిరుమలని రాజకీయాలకి దూరం చెయ్యాలన్న సత్సంకల్పం ఉంటే గనక ఒకనాడు జియ్యర్ స్వామిగారు పట్టిన నూరు తప్పుల్ని సరిదిద్ది మీరు నిజమైన హిందువులని నిరూపించుకోండి.లేని పక్షంలో దీక్షితులే కాదు నేనూ చెప్తున్నాను - నేను హిందువుని అని తన గురించి తను అనుకునేవాడు ఎవ్వడూ తెలుగుదేశం పార్టీకి వోటు వెయ్యడు - ఖబడ్దార్!

P.S:నాలుగేళ్ళు నలుగురు మంత్రుల్ని కేంద్రం చంకలో పెట్టి కూడా రాష్ట్రానికి ఏమీ సాధించుకోలేని మీ దేబెతనం ప్రతి ఒకడికీ స్పష్టంగా తెలుసు!అతిగా ఆవేశపడి రంకెలు వెయ్యకుండా కళ్ళు తెరిచి చుట్టూ చూసి వొళ్ళు దగ్గిర పెట్టుకుని ప్రవర్తించండి!
"
Haribabu Suraneni
"పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ అన్నిసార్లు చర్చిలకి ఎందుకు వెళ్తున్నాడు?చుట్టాల్ని చూట్టానికి వెళ్తున్నాడా?చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే ఒకటీ రెండు సార్లతో అయిపోతుంది.తరచూ వెళ్తున్నాడంటే బాప్తిజం అయి ఉండాలి కదా,ఆ అనుమానమే మీకు రాలేదా,మాకు రాకూడదా!ఒక వ్యక్తికి క్రైస్తవం గురించి ఎంత అభిమానం ఉన్నా బాప్తిజం తీసుకోకుండా క్రైస్తవుడనే గుర్తింపు రాదు.బాప్తిజం గనక అయితే అతనికి కొన్ని నిషేధాలు పెడతారు.అందులో మొదటిది అన్య దేవతల్ని కొలవరాదు అనేది.విగ్రహారాధన అస్సలు చెయ్యకూడదు,ప్రోత్సహించకూడదు,విగ్రహారాధన చేస్తున్నవాళ్ళని ఆ పాపం నుంచి విముక్తుల్ని చెయ్యాలనే స్పష్టమైన హెచ్చరికలతో కూడిన కఠినమైన నిబంధనలు ఉంటాయి.అట్లాంటప్పుడు ఒక క్రైస్తవుణ్ణి హిందూ ఆలయంలో కీలకమైన స్థానంలో ఉంచడం అంటే రెండు మతాల్నీ అవమానిస్తున్నట్టు అవుతుంది.

రెండు మతాలకి ద్రోహం చేసే పద్ధతిలో ఒక క్రైస్తవుణ్ణి హిందూ దేవాలయానికి అంటుగట్టి అదేమని అడిగితే వేదం చదివిన బ్రాహ్మణుడిని అవమానిస్తారా?ఇవ్వాళ మీరు నరసింహాచార్యుల్ని చంకనేసుకుని దీక్షితుల్ని తరిమస్తే రేపు మరో గొట్టాంగాణ్ణి చంకనేసుకుని ఈ చారికి గుండు కొడతారు మీరేనో మరొకరో!
"
Haribabu Suraneni
"ఒక క్రైస్తవుడిని హిందూ దేవాలయానికి చైర్మను చెయ్యగానే ఆ మనిషి కులం వాళ్ళూఒ మతం వాళ్ళూ మీకు వోట్లు వేసేస్తారా?వేసెయ్యాలా!కాపు కార్పొరేషన్ పెట్టగానే కాపులంతా మీకు భజన చెయ్యాలా?బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ పెట్టగానే బ్రాహ్మణ కులంవాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇంద్రుళ్ళనీ చంద్రుళ్ళనీ మీకు భజన చెయ్యాలా?ఏం చండాలం ఇది!"
Haribabu Suraneni
"ఆనాడు జియ్యర్ స్వామి చేసింది ఉత్తుత్తి గొడవ కాదే,మొత్తం 100 తప్పులు జరుగుతున్నాయని పేపరు మీద రాసి చూపించాడు,తిరుమలకి వచ్చి బోర్డును సమావేశ పరిచి నిలదీసి అడిగాడు.ఆయన చెప్పినవి తప్పులేననీ అవి అలవాటుగా జరుగుతూ ఉండడం కూడా నిజమేననీ అందరూ ఒప్పుకున్నారు.ఒప్పుకున్నప్పుడు వాటిని సరిదిద్దాలి కదా,ఎందుకు సరిదిద్దలేదు?అవి ప్రభుర్వంలో ఉన్నవాళ్ళు సరిదిద్దాల్సినవి కాబట్టి!అవి ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాళ్ళే కావాలని చేయించుతున్న తప్పులు కాబట్టి వీళ్ళు సరిదిద్దలేకపోతున్నారు.తప్పులు జరుగుతున్నాయని తెలిసీ సరిదిద్దకుండా కొనసాగిస్తున్నందువల్లనే జియ్యర్ స్వామి ఆ తప్పులు సరిదిద్దేవరకు తిరుమల గడ్డ మీద అడుగు పెట్టనని అనాల్సి వచ్చింది!ఇవేమీ మీకూ మీరు సమర్ధించే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికీ తెలియని సంగతులా?
"
Haribabu Suraneni
"అయినా బెజేపీ టీడెపీకి శత్రుపక్షం ఎప్పుడు అయ్యింది?2014లో బీజేపీ తమకి ఇచ్చిన స్థానాల్లో చెత్త క్యాండిడేట్లని పెట్టి మిత్రద్రోహం చెయ్యాలని చూసింది, గుర్తు లేదా?అప్పుడు పెద్ద గొడవే జరిగింది,నేనొక పోష్టు కూడా వేశాను,మీ నాయకుడు కూడా ఆఖరి నిమిషాల్లో కొని స్థానాల్ని వెనక్కి తీసుకున్నట్టు గుర్తు!

ఎక్కడో చెన్నయిలో కూర్చుని పేపర్లు చదివి విషయాలు తెలుసుకునే నాకు ఇలాంటి పార్టీతో అతిగా అంటకాగడం తప్పు.దూరంగా ఉండి పోట్లాడి సాధించుకోవడమే మంచిది అనిపించింది - నలభయ్యేళ్ళ రాజకీయ అనుభవం గల మీ నాయకుడికి ఆమాత్రం కామన్ సెన్సు కూడా లేదా?ఎన్నికల్లో అంత ద్రోహం చేసిన పార్టీ వెంఠనే నలుగురు మంత్రుల్ని వాళ్ళ పక్కలో పడుకోబెట్టేటంత మిత్రపక్షం ఎట్లా అయింది?మోదీ అంత మంచివాడు ఒంకెక్కడా లేడు అని సంవత్సరం క్రితం వరకూ చంద్రబాబే పొగిడాడు కదా,చెంబుడు నీళ్ళూ కుండెడు మట్టీ ఇచ్చినప్పుడూ పోట్లాడలేదు,ఆర్ధికసంఘం సపోర్టు చేస్తున్నా నిధులు ఇవ్వట్లేదని తెలిస్దినప్పుడూ కోపం రాలేదు,మనకి ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళకీ ఎత్తేస్తాం అని చెప్పిన ప్రత్యేక హోదాబి అందరికె ఇస్తూనే ఉన్నారని తెలిసినప్పుడూ కోపం రాలేదు - అన్యాయాలు జరుగుతున్నప్పుడు రాని కోపం మీకు ఇపుడెందుకు వచ్చింది అనే ప్రశ్నకి మీరు ఏమి జవాబు చెప్తారు?ఈ ప్రశ్నకి మీరు చెప్పే జవాబే రమణ దీక్షితులు ఇన్నాళ్ళూ మాట్లాడకపోవటానికి కూడా జవాబు అవుతుంది.
"
Haribabu Suraneni
"@Anon:
In Hinduism itself there are many stories depicting how a man should not be arrogant. Actually the biggest point is now, why Ramana Deekshitulu garu saying all these things. What happened for last 20 years when he was in service. Just because you are Hindu, it does not mean you should support Adharma .

hari.S.babu
అమిత్ షాని కలిశాకే రచ్చ మొదలుపెట్టాడు,బీజేపీ వాళ్ళతో కలిసి పక్క రాస్జ్ట్రంలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు అంటూ దిక్కుమాలిన తొక్కలో రాజకీయం చేస్తున్నది మీరే!

జియ్యర్ స్వామి గారు ఎప్పటినుంచో చెబుతున్నాడుగా, ఇవన్నీ కొత్తగా రమణ దీక్షితులు మాత్రమే ఇప్పుడే చెబుతున్నవి కావుగా!వీటిలో చాలా సంగతులు మీడియాలో బుల్లివార్తలుగా వచ్చినవే కదా,ఇప్పుడే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అని అతన్ని విమర్శించడం దేనికి?అప్పుడు పట్టించుకోలేదేమిటని మేము అడగలేమా?

జియర్ స్వామి గారు ఇక్కడ అధర్మం జరుగుతున్నది,దీన్ని సరిదిద్దేవరకు నేను తిరుమల రాను అని అలిగినప్పుడు మీరు ఎక్కడ దాంకున్నారు?అది రహస్యంగా జరగలేదే - అది మీకు తెలియనే తెలియదా!"
Zilebi
"

ప్రజలు మూర్ఖులు! గెలిపింప పాలకులను
నాట లాడుచుండిరి ‘కర ‘ నాట ‘కమల ‘!
రాజకీయము మనదయ్యె రాజ భోజ్య
ముగ జిలేబి జనుల తోడు ముద్దు గాన 🙂

జిలేబి

మెచ్చుకోండి

"
విన్నకోట నరసింహారావు
"

రాజ్యం .. మోసభోజ్యం .. అనుకుంటుండండి, విచారం కాస్త తగ్గుతుంది.

https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

https://polldaddy.com/js/rating/rating.js


https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

మెచ్చుకోండి

"
Anonymous
"పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ ని TTD చైర్మన్ గా నియమించడం తో ఆయన christian,అందువల్ల హిందూ ధర్మానికి ,సదరు సంస్థానానికి తీవ్రమైన ద్రోహం జరిగిపోతున్నది,కేవలం వోట్లు ,కులం చూసి రాజకీయ ప్రాబల్యం గల నేతలనే అందులో నియమిస్తున్నారు అని సదరు సంఘాలు ఆడి పోసుకోడం మొదలెట్టాయి!ప్రతిపక్ష పార్టీ ని పక్కన బెడితే కొన్ని హిందూ ధర్మ పరిరక్షకులుగా తను తాము ప్రకటించుకుని నానా యాగీ చేసే ‘పిలి బిత్తరు’ సంఘాలది మరీ చోద్యం.వీటిలో చాలా వరకు TDP అధికారంలో వున్నప్పుడు మాత్రమే నోరు విప్పేవి!ఇంకెప్పుడూ సౌండ్ చేసిన చరిత్ర ఉండు వాటికి .ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం పార్టీలోనూ ,బయట కూడా ఎక్కువ పరిరక్షింప బడేది TDP హయాంలోనే అని వీళ్ళకి తెలుసు! ఆయా సామాజిక వర్గాల కి ఎన్టీఆర్ రద్దు చేసిన కరణీకాల వల్ల కలిగిన ‘కడుపు మంట’,విద్యా సామాజిక రంగాలలో మొదట తోడ కొట్టిన ‘జాతి వైరం’ కూడా దీనికి తోడైనది!అది బయటకి చెబితే సమాజంలో అగ్ర వర్ణంగా చలామణి అయ్యేటప్పుడు జనం నోట్లో వూస్తారని కొత్త, కొత్త పస లేని వాదనలు నేత్తికేత్తుకుంటారు!

ఆయనని తీసేసి అదే సామాజిక వర్గంలో వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చెయ్యండి అని సన్నాయి నొక్కులు మరి కొంతమంది! ఆది శంకరుడు 11 శతాబ్దంలో సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కి ఏర్పాటు చేసిన ‘కంచి’ పీటాదిపతి స్వర్గీయ జయేంద్ర సరస్వతి ,వుత్తరాదిపతి గా ప్రకటించబడ్డ విజయేంద్ర సరస్వతి లు వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయ మానేజేర్ శంకర రామన్ హత్యా కేసులో 2-3 నెలలు జైలు లో వుంది వచ్చారు 2005 లో.అప్పుడు ఎమన్నా వేరే వ్యక్తిని పీటాదిపతి గా ఎన్నుకున్నారా .......ఈ ‘కళంకం’ వచ్చింది కదా అని!? సనాతన్ ధర్మ పరిరక్షణ కి ఏర్పాటు చేసిన పీటం అధిపతి ఎంత పవిత్రంగా వుండాలి? ఏ అప్పుడు ఎవరూ ఎందుకు నోరెత్తలేదు ఈ ధర్మ పరిరక్షన్ వాదులు! ఈ పిడివాదుల పిల్లల్లో అరవై శాతం మంది ‘సెయింట్ ఆన్స్ ,సెయింట్ జోసెఫ్ .సెయింట్ జోన్స్,ఆక్స్ఫర్డ్ ,లిటిల్ ఫ్లవర్ ,లయోలా స్కూల్స్ ‘లోనే చదువుతుoటారు!
వీళ్ళలో చాలామంది మతO పేరు చెప్పి చేసేది ‘కుల పరిరక్షణ’ మాత్రమే!కులం పేరు చెప్పి మతంలో సగం మందిని ‘గుడి’ బయట,మిగిలిన సగం మందిని ‘గర్భ గుడి’ బయట నిలబెట్టి మీరు చేసి చచ్చే ‘సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ’ ఏముంది ? మీ శ్రార్ధం ! మీ పిండాకూడు తప్ప!https://www.facebook.com/groups/939576839506482/permalink/1225461684251328/"
Sri Nath
"Lovely new feel"
Markandeya
"పదండి
కటీఫ్ కటీఫ్ కటీఫ్
రండి..
దోస్త్ దోస్త్ దోస్త్
హ అహా హా"
ketan
"నాకు తెలిసినంతవరకూ వ్యాసుడు ఒక pseudonym/grouponym. ప్రస్తుతార్ధంలో anonymous అనుకోవచ్చు. ఆరోజుల్లో తమకు పేరుప్రఖ్యాతలు అఖ్ఖర్లేదనుకొనే రచయితలు వ్యాసుడిపేరున తమ రచనలను విడుదల చేసేవారు."
ketan
"ఇలాంటి dress codde లేకున్న పాస్చాత్య దేశాల్లో అత్యాచారాలు అందుకు జరగటంలేదు?

సమస్య dress code కాదు repression. ఇండియాలో అర్జంటుగా government sponsored brothels ఏర్పాటు చెయ్యాలి. Prostitutionను లీగలైజ్ చెయ్యాలి. Porn అన్నది గుడి గోపురాలనుంచీ మన పడగదుల్లోకి నిర్భీతిగా నడుచుకు రాగలగాలి. అప్పుడు మాత్రమే... అప్పుడు మాత్రమే... మన చిట్టి తల్లులను మనం కామాంధులనుంచి కాపాడుకోగలం."
Anonymous
"Chandra babu Speech on TTD Diomonds in Assembly

https://www.youtube.com/watch?v=xz3nsmMx8Gk&t=27s"
UG SriRam
"ఆయన చెప్పే పోయినమైసూరు మహారాజు వజ్రం గురించి, ఆభరణాల పరిస్థితి గురించి మాట్లాడకుండా పూజారుల గురించి మాట్లాడుతారేమిటి? కేరళాలో పద్మనాభ స్వామి దేవాలయంలో ఆభరణాల లెక్కవేసిన తరువాత ,పక్క సంవత్సరం తిరిగి లెక్క చూస్తే సుమారు 180కోట్ల ఆభరణాలు మాయమైయ్యాయి. మనపురాతన సమపదను కొట్టేయ్యటానికి అంతర్జాతీయం గా ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. సుబ్రమణ్య స్వామి విరాట్ హిందు సంఘటన్ సంస్థలోని అనుచరులు ఒకటీం లా ఏర్పడి ప్రపంచంలో పంచలోహవిగ్రహాలు, ఆభరణాలుఎక్కడ వేలంపాటలు జరుగుతున్నా ఆ వార్తలను సేకరించి, ఆదేశ ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఒత్తిడి తెచ్చి వాటిని తిరిగి మనదేశానికి తీసుకొస్తున్నారు.

After gold worth Rs 189 cr, antique diamonds missing from Kerala temple, SC told

https://www.hindustantimes.com/india-news/eight-antique-diamonds-missing-from-padmanabhaswamy-temple-supreme-court-told/story-ns7jZ7vlumsyIXmzQwGVFJ.html"
కమల
"అద్భుతంగా మలచినారు"
Ananthula
"అపరిచితులుగా విడివడి ఒకరికి ఒకరము ఏమీ కానట్లు ప్రేమసాగరములో ఈదుతూ ఈ జీవనయానాన్ని మరోసారి అలసట తెలియని విధంగా అనుభవించడం మీరు చెప్పిన విధంగా ఎప్పటికీ సాధ్యపడదు కదండీ!"
వీక్షణ
"మాతా నీకు మనసుతో చేస్తున్నాను అభివందనములు
"
వీక్షణ
"ఒక్కసారి అపరిచితులమై

మనం ఇన్నాళ్ళూ వాదించుకున్నా

ఇక పై నా కోసం నీవూ

నీకోసం నేనూ జీవించేద్దాం!

అన్నీ చిరాకులూ మరిచిపోయి

మళ్ళీ ప్రేమలోపడదాం!

జీవిత సాగరాన్ని ఈదుతూ

నీ చేతులు నేనూ నా చేతులు నీవూ

పట్టుకుని జీవితం సాగిద్దాం!"
బుచికి
"Clear unambiguous procedure to be followed while inviting parties to form government should be defined in the constitution. There should not be any scope for deviation from the laid down process."
బుచికి
"ముమ్మాటికీ ఉంది. ముఖ్యంగా సినీ తారలు మోడల్లు అతి జుగుప్సాగా ఫోటోషూట్ పేరుతో అంగప్రదర్శన చేస్తున్నాయి. దాన్ని చూసి అమ్మాయిలు కూడా ఫాలో అవుతున్నాయి. మృగాళ్లు విచ్చలవిడిగా ఇంటర్నెట్ లో పోర్నోగ్రఫ్ చూసి అమ్మాయిలపై అఘాయిత్యాలు చేస్తున్నాయి. జబర్దస్త్ లాంటి నీచ నికృష కార్యక్రమం లొట్టలు వేసుకుంటూ చూస్తున్నారు."
Sindhoo Sindhooram
"beautiful pic & lovely touching lyrics."
నీహారిక
"గోవాలో చేసింది నియంతృత్వమా ?"
Ramakrishnarao Lakkaraju
"ఏమిటో అంతా మాయ."
radhi meena
"Can truly relate and retain this outstanding post. Very well written. replica watches india"
నీహారిక
"నిన్న కేటీఆర్ గారు ఒక మంచిమాట చెప్పారు. బాజపా కి తెలంగాణాలో మతరాజకీయాలు చేసే ధైర్యం లేదు అని అన్నారు.చంద్రబాబు గారి మీద కక్ష సాధింపు చర్య కాకపోతే వ్యర్ధ ఆరోపణలు చేయడానికి దీక్షితులు గారికి ఇపుడు తీరిక చిక్కిందా?
"
మాలతి
"

నా పొరపాటేనండి. కెె.వి. రెడ్డిగారే. ఇప్పుడే దిద్దుతాను. అనేకానేక ధన్యవాదాలు.

మెచ్చుకోండి

"
Shyam
"

బాగా రాసేరు.
కవి తిక్కన సినిమా తీయమని బి.యన్. రెడ్డిగారితో యాదాలాపంగా అన్నమాట తనని సమగ్రాంధ్ర సాహిత్యచరిత్ర రచనకి సంసిద్దుణ్ణి చేసిందన్నారు.
కాదేమో.
కె.వి. రెడ్డి గారేమో.
శ్యామ్

మెచ్చుకోండి

"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"“Anonymous” గారూ, పైన మీరు చెప్పినదానితో పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నాను.
పాతకాలపు .. 1960 వ దశాబ్దపు .. సంగతొకటి గుర్తొచ్చింది. ఒకప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు జాన్ కెనెడీ గారి తమ్ముడు రాబర్ట్ కెనెడీ సెనెటర్ గా ఉండేవారు. తరువాత అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నికలలో పోటీ చెయ్యడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు. తరువాత కొద్ది రోజులకే హత్యకు గురయ్యాడు. అప్పుడు మన దేశంలో వార్తాపత్రికలు కాస్త ఎక్కువే కవరేజ్ చేశాయి .. మొదటి పేజ్ లో బ్యానర్ హెడ్ లైన్స్ వగైరా లతో (అప్పటికింకా మన దేశానికి టీవీలు విస్తృతంగా రాలేదు). దాని మీద విమర్శలు వచ్చాయి - రాబర్ట్ కెనెడీ ఒక దేశంలో ఒక ఎమ్.పీ. అతని మరణానికి ఇంత న్యూస్ కవరేజా .. అనీ, మన ఎమ్.పీ. ఎవరైనా పోతే అమెరికాలో పత్రికలు ఇంత కవరేజ్ ఇస్తాయా అనిన్నీ.
అలాగే, సంజయ్ గాంధీ .. ఎమ్.పి. గా ఉంటూ విమాన ప్రమాదంలో చనిపోయినప్పుడు మీడియా చేసిన హడావుడి గురించి కూడా విమర్శలు వచ్చాయి.
ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఛానల్స్ వచ్చాయి. వారిదే హవా. మన ఖర్మ."
anyagaami
"మొదటి అజ్ఞాత మంచి ప్రశ్న లేవనెత్తారు. అర్చకులేమో ౬౫ సంవత్సరాలకి పదవి విరమణ చేయాలి, వాళ్ళకి వంశపారంపర్యంగా ఉద్యోగాలివ్వకూడదు. బావుంది. ఇది మొదట రాజకీయుల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే బావుంటుందేమో? ఏదైనా వ్యవస్థ సనాతన ధర్మంలో ఆరోగ్యంగాను, ధనికంగాను, ఉన్నతంగాను కనిపిస్తే చాలు రాబందుల్లా వాలిపోతున్నారు. సిగ్గుండక్కర్లేదా?"
Anonymous
"కర్ణాటక బుచికి ఎన్నికల గురించి పనికిరాని విశ్లేషణ తో సంపక తింటున్నాయి తెలుగు చానెళ్లు. తెలుగు చానెళ్లుకు బుద్ధిలేదు. అదే తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏమి జరిగినా కన్నడ వాళ్ళు ఆరవ వాళ్ళు అసలు పట్టించుకోరు."
Anonymous
"జిలేబి కిచిడి పైకూలు మానేసిందా."
Anon
"

ఇది బాగుంది బయ్యా. సెటైర్ అదిరింది. ఈ నీతివాక్యాలు వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు అనైతికంగా లాక్కొని మంత్రులు ఇచ్చినప్పుడు చెప్పలేదేమి సోదరా.

మెచ్చుకోండి

"
Anonymous
"బాబు ప్రభుత్వం ఒక రౌడి ప్రభుత్వం. కె.ఇ. నోటి దూల ఎక్కువైంది. ఈ రౌడి లందరు తిరుమలను ఖాళి చెసి వెళ్లాల్సిందే. వచ్చె ఎన్నికల ఫలితాలు చుసిన తరువాత ప్రళయం తెలుగు దేశం పార్టికి వస్తుంది.ఇది 1950 కాదు,మీడియాను చేతిలో పెట్టుకొని బ్రాహ్మణుల మీద నిందలు వేసి ప్రజలను వెర్రి పువ్వులు చేయటానికి.

ఆయన పేరు భవిషత్ లో బాగా గుర్తుంట్టుంది భాబు ప్రభుత్వం పడిపోవటానికి కారణమైన వాడిగా
"
Anonymous
"అహ అసలు తెలియక అడుగుతున్నాను లెండి. ఇప్పటివరకూ ఈయన ఉద్యోగానికేమీ ఢోకా లేదు కనక నోరు మూసుక్కూర్చున్నారా? ఇప్పటి వరకూ ఎందుకు మాట్లాడలేదో తెలుసుకోవచ్చా? తన ఉద్యోగానికి ఎసరు రానంతవరకూ ఎలా అయినా ఫర్వాలేదా?

అసలు తిరుమలలో ఉన్న అవినీతి గురించి తెలియని వాళ్ళెవరు? ఇప్పుడు ఈయన ఇలా పేపర్లలోకి ఏదో ఎక్కిస్తే ప్రళయం వచ్చేస్తుందనుకోవడం పెద్ద భ్రమ మాత్రమే. పూజార్ల దగ్గిర్నుంచి మహా మహా మహులదాకా సొమ్ము చేసుకుంటూంటే ఆ శ్రీహరే ఏమీ చేయట్లేదు. ఈయనా ఏదొ చేసేది? రెండువారాలు ఆగితే ఈయనపేరు కూడా ఎవరికీ గుర్తుండదు."
Jai Gottimukkala
"

యెడ్డీ బై బై?

మెచ్చుకోండి

"
Anonymous
"నిహారికగారు చెప్పినట్టు మోడీ జగత్ కిలాడీనే. ఏ బాధ్యతా లేని సన్నాసిని ప్రధానిని చేస్తే ప్రజాస్వామ్యం బ్రతుకుతుందా?"


See also
Aavakaaya.comCurrent version of Maalika has been developed by Sreenu and maintained by Bharadwaj and Sreenu. Copyright © 2010
మాలిక: తెలుగు బ్లాగుల సంకలిని మరియు తెలుగు బ్లాగర్ల వేదిక
Follow Maalika on Facebook   Follow Maalika on Twitter  Chrome App for Maalika