బ్రహ్మలిఖితం

బ్రహ్మలిఖితం

రచన: మన్నెం శారద చూస్తూ చూస్తూ కుక్కని వదిలేయలేను. అలాగని కుక్కతో కాపురం చేయలేను. నేనేం చేయను.” అంది బాధగా. జనంలో కొంతమంది వస్తున్న నవ్వు ఆపుకున్నారు.…

బ్రహ్మలిఖితం 22

రచన: మన్నెం శారద ఆమె ఆందోళనగా కంపార్టమెంటంతా గాలించింది. ఎక్కడా కార్తికేయన్ జాడలేదు. రైలు దిగి ప్లాట్‌ఫాం మీద నిలబడింది. నిస్తేజమైన ధృకులతో ప్రతి మనిషినీ పరిశీలంగా…

బ్రహ్మలిఖితం 21

రచన: మన్నెం శారద అతను కళ్ళద్దాలు సవరించుకొని అందులో రసింది దీక్షగా చదివేడు. ఆ పైన పకపకా నవ్వాడు. కాన్హా అసహనంగా చూస్తూ నిలబడ్డాడు. “ఏముంది అందులో?”…

బ్రహ్మలిఖితం 21

రచన: మన్నెం శారద అంబులెన్స్ లో అతి బలవంతంగా నల్గురు వార్డు బాయిల సహయంతో ఈశ్వరిని డాక్టర్ ప్రభంజన దగ్గరకి తీసుకెళ్లారు. ఈశ్వరి ఏడుస్తూ గింజుకుంటుంటే ప్రభంజన…

బ్రహ్మలిఖితం 21

రచన: మన్నెం శారద ఆటో వేగంగా వెళ్తోంది. కేయూరవల్లి పరధ్యానంలో మునిగి ఉంది పూర్తిగా. ఈశ్వరి పరిస్థితి ఆమెకు జాలిని కలిగిస్తోంది. ఎందుకు మనుషులిలా ఇతరుల జీవితాలతో…

బ్రహ్మలిఖితం 21

రచన: మన్నెం శారద “ఈ రోజు పౌర్ణమి”. చోటానికరా పూజారి వైపు అర్ధం కానట్లుగా చూశారు కాన్హా, లిఖిత. పక్షపు దినాలుగా మీ నాన్నగారికి చేతబడి తీయడానికి…

బ్రహ్మలిఖితం – 20

రచన: మన్నెం శారద జోసెఫ్ మీదపడి నిశ్శబ్దంగా రోదిస్తున్న అతని భార్యని భుజాలు పట్టుకొని లేవదీసింది లిఖిత. ఆమె కళ్ళు తుడుచుకుని దుఃఖాన్ని అదుపు చేస్కునే ప్రయత్నం…

బ్రహ్మలిఖితం – 17

అతన్ని చూడగానే ఎక్కడలేని ధైర్యమొచ్చింది లిఖితకి. “పాము.. పాము” అంది లేచి నిలబడి అదురుతోన్న పెదవులతో. “అదేం చేస్తుంది. అంతకంటే భయంకరమైన జంతువులున్నాయీ అడవిలో”అన్నాడతను లిఖితను దగ్గరకు…