ఆనందం..

రచన: బి.రాజ్యలక్ష్మి

 

ప్రతి మనిషి లో  మరో వ్యక్తిత్వం తప్పనిసరి !అంతర్లీన  ఆలోచనలు  భావాలూ  మెరుగుపడిన  స్మృతులు  అసలుమనిషి జాడలు  మనకు తెలియకుండానే  తెలుపుతాం! ఒకరోజు  ఆలా  కళ్ళుమూసుకుని  ఆలోచనలలోనికి  నన్ను  నేను  తొంగి  చూసుకున్నాను !కలం  నన్ను  పలుకరించింది ! గళం  పలుకమన్నది !కానీ  మనసుమాత్రం  మరోలోకం లో

మధుర మురళిని  ముద్దాడింది !నల్లనయ్య  మోహన  వంశి   అలలతేరుపై నాముందు  వాలింది ! నిజం !సాగరతీరం ,

సంధ్యాసమయం  పున్నమి రేయి  జాలువారే  వెన్నెల  జలతరింగుణుల మధుర  డోలికలు !

ప్రకృతిని  మించిన  సౌందర్యమున్నదా ?

పట్టణజీవితాలలో  మనం  సున్నితత్వాన్ని  పోగొట్టుకుంటున్నామేమో  కదా !

వానతుంపర్లలో  లేలేత  గడ్డిపరకల తళతళలాడే  నీటిబిందువుల  మధ్యలో  చిన్ని  చిన్ని  పక్షుల  వయ్యారాలు  !

విరుల వనిలో గులాబీరెక్కలపై  మంచుబిందువులు  మల్లెల   మందస్మిత  దరహాసాలు  బాలభానుని  బంగారు  కిరణాలు!

ఇంతకన్నా జీవితానికి  ఇంకేం  కావాలి !తెలియని భావావేశం  కనుల  కొలనులో  చుక్కై  పెదాలను తడిమింది !

                                         అందెల రవళుల పదమంజీరములు

                                        సరిగమల  సవ్వడి  సొగసుల  తెలుప

                                         కలువ కనుల  కాటుకరేకలు కరగని

                                         కమనీయ  కలలను కన్నుల  తెలుప

                                          చిలిపినవ్వుల  చిన్నారిపెదవులు

                                          సిరిమల్లెల సొగసులు  విరబూయ

                                          పయనమాయె  నా మానస  మయూరి

                                         పురివిప్పిన  శిఖిపింఛ  మౌళికై మిత్రమా !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *